שיקולי תובע בהגשת כתב אישום פלילי אל מול העניין לציבור/ עו״ד פלילי

מהו עניין לציבור

תובע שמקבל חומר חקירה ובו מספיק ראיות להגשת כתב אישום, צריך להעמיד לדין את אותו אדם אלא אם אין במשפט עניין לציבור. ראיות שמגיעות לרף שבו יוגש כתב אישום הן כאלו שנותנות סיכוי להרשיע במשפט פלילי. כלומר, אם החומר שנמצא בפני התובע הוא כזה שמתוכו ברור שהנאשם יזוכה בסוף ההליך הפלילי, או שהתובע מאמין כי בהתאם לראיות שבפניו רוב הסיכויים שהנאשם לא יורשע אלא יזוכה עליו להמנע מלהגיש את כתב האישום.

כשתובע נדרש לשאלה האם יש עניין לציבור בהגשת כתב אישום הרי שהתשובה לכך טמונה בשאלה הערכית והיתרון שיכול לצמוח לטובת החברה והציבור בהעמדה למשפט פלילי אל מול הנזק שיכול להגרם לציבור ולחברה במקרה שיוחלט לא להעמיד לדין פלילי, ישנו מאזן שאותו עורך התובע ובו שיקולים של תועלת ושיקולים של נזק לחברה ולאינטרס הציבורי שכרוך בהעמדה למשפט פלילי.

מהם היתרונות והחסרונות שקיימים בהעמדה לדין פלילי

כשתובע שוקל האם להעמיד אדם למשפט הוא לוקח בחשבון את התרומה של הדין הפלילי לבירור האמת, המסר הערכי שנשלח לחברה שבה אדם מועמד לדין, כמו גם את ההשפעות המוסריות והחינוכיות שישנן בהגשת כתב אישום כלפי מי שחטא.

אחד המכשירים החשובים להגשמת האינטרס הציבורי ובו החשש של האדם מן הדין הפלילי הוא בהנחלת יסוד של גמול והרתעה שהדין הפלילי משרת ובכך יש גם חשיבות למתן מענה לאלו שנפגעו מן העבירה.

מצד שני, בעת הגשת כתב אישום פלילי האדם שכנגדו ננקטים ההליכים נמצא תחת פגיעה קשה במעמדו, באמון שהוא עצמו נותן במערכת וקיימת פגיעה קשה בעולמו של אותו אדם ובסובבים אותו. מי שהוגש כנגדו כתב אישום פלילי נמצא תחת סיכון לפגיעה כלכלית וחברתית והפגיעה היא קשה אף יותר אם בסופו של דבר אותו אדם מזוכה בבית המשפט. חמור מכך, הוא מצבו של מי שהורשע על לא עוול בכפיו, סיכון שהוא חלק טבעי מן ההליכים הפליליים.

ֿגם קורבנות העבירה נפגעים שכן הם נאלצים לחוות את המשפט הפלילי ולהחקר בבית המשפט תוך שנגרמת להם פגיעה קשה במעמד שבו הם עומדים על דוכן העדים בבית המשפט.

מה יעשה תובע שהראיות שבפניו גבוליות

כשתובע נמצא באיזור אפור וגבולי מבחינה ראייתית עליו לבדוק בתוך מאזן ההסתברות להרשעה בשאלה הראייתית האם ישנו עיניין לציבור בהעמדה למשפט פלילי בנסיבות המקרה. התובע יכניס לתוך שיקוליו את ההשלכות החברתיות שישנן בניהול התיק הפלילי אל מול אלה בסגירת התיק.

כשהראיות בתיק פלילי הן גבוליות עולות לדיון שוב העקרונות שהזכרנו לעיל ובהן החשש להעמיד למשפט את מי שלא עשה דבר ובכך לפגוע בו ובקרוביו ולעומת זאת ישנה חשיבות ציבורית בבירור האמת והאם האדם אשם בעבירות פליליות.

במקרים שבהם חומר הראיות לא מבטיח הרשעה פלילית אולם התחושה היא שהצדק לא נעשה בהיעדר הכרעה של בית המשפט בשל ההליכים בעת החקירה הרי שבמקרה כזה ייטה תובע להעמיד לדין פלילי, כך במקרים שבהם קיים ספק האם ההתנהגות היא פלילית אולם ברור כי היא פסולה באופן מוסרי.

אם אתה נמצא תחת חקירה פלילית או שהחומר בעניינך הועבר לפרקליטות לצורך הגשת כתב אישום פנה אלינו כדי שנפעל להציל אותך מטעויות.