עבירה של הלבנת הון היא כל פעולה אשר נועדה להכשיר כספים ממקור לא חוקי. עבירה זו נפוצה מאוד בקרב ארגוני פשיעה, משהיא מאפשרת את המשך מימון הפעילות הבלתי חוקית. בשל חומרת העבירה והנזק הרב שהיא גורמת לציבור, העונש בגינה הוא עד 10 שנות מאסר.

מהי הלבנת הון?

עבירה זו, כשמה כן היא, עניינה בהלבנת כספים, אשר מקורם בפעילות בלתי חוקית, למשל, סמים, זנות, סחר בנשים, הימורים וכיו"ב. כאשר הכסף מגיע ממעשי עבריינות, יש לטשטש זאת על מנת שניתן יהיה להשתמש בהכנסות הללו. שאם לא, הכספים הללו עלולים לשמש כהוכחה לפעילות עבריינית ולהוביל לכתבי אישום. ישנן צורות שונות של הלבנת הון: הוצאת קבלות פיקטיביות, הקמת עסק חוקי אשר באמצעותו ניתן יהיה לעשות שימוש בכסף כאילו זו הכנסה של העסק החוקי, השקעת הכספים בחשבונות בחו"ל וכדומה.

עבירה של הלבנת הון אמנם מבוצעת גם על ידי אנשים נורמטיביים, אך בחלק ניכר מן המקרים היא מהווה את מקור המימון של פשיעה מאורגנת, או יותר נכון מאפשרת את המשך קיומו. משכך, נעשים מאמצים רבים להילחם בתופעה של הלבנת הון, הן במניעתה מלכתחילה (למשל על ידי חובת הדיווח על כספים נכנסים ויוצאים לישראל וניהול מאגר מודיעיני)  והן במיצוי הדין עם המבצעים את העבירה (על ידי הטלת עונשי מאסר כבדים). 

העונש על הלבנת הון

הלבנת הון מתחלקת למעשה לשתי עבירות: האחת, ביצוע פעולה ברכוש אסור, לשם הסוואת המקור של הרכוש. זוהי העבירה המרכזית עליה דיברנו עד כה. העבירה השנייה היא עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב, על מנת להימנע מחובת הדיווח על הכספים. הענישה בגין שתי העבירות הללו היא זהה – עד 10 שנות מאסר, כאשר ישנה גם אפשרות לחילוט הרכוש.

חשוב לציין, כי עבירה של הלבנת הון היא עבירה עצמאית, פירושו של דבר הוא כי המבצע עבירה זו אינו קשור בהכרח לעבירת המקור המהווה את המקור לכסף המולבן. על כן ניתן להרשיע אדם בהלבנת הון גם כאשר אין כל קשר בינו לבין עבירת המקור ומבצעיה. יתרה מזאת, עונשו של מי שהורשע בהלבנת הון יכול להיות חמור יותר מהעונש הנגזר על מי שביצע את עבירת המקור.

חילוט רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון

סעיף 21 בחוק איסור הלבנת הון מעניק סמכות לבית המשפט לחלט רכוש של מי שהורשע בעבירת הלבנת הון לפי סעיפים 3 או 4 לחוק בשווי רכוש שבו נעברה העבירה או רכוש ששימש לצורך ביצוע העבירה או ששימש לצורך ביצוע עבירת הלבנת ההון. כמו כן החוק מאפשר חילוט רכוש שהושג באופן ישיר או עקיף כשכר תמורת העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה.

חילוט רכוש בעבירות סמים – צו זמני במסגרת הלבנת הון

סעיף 23 לחוק הלבנת הון מסדיר את החילוט כפי שהוא קבוע בסעיפים 36ג עד 36י לפקודת הסמים על עבירות כפי שנקבעו בחוק הלבנת הון. סעיף 36ו עוסק במתן סעד זמני להבטחת מימוש החילוט בתום המשפט הפלילי ולפיו אם הוגש כתב אישום והוגשה בקשה חתומה בידי פרקליט המחוז יכול בית המשפט לתת צו זמני לצורך מתן ערבויות מטעם הנאשם, או ערבויות ממי שמחזיק ברכוש, צו מניעה או צו עיקול או הוראות אחרות שיבטיחו את מימוש החילוט בבוא היום, כלומר בתום ההליך הפלילי.

המטרה שבבסיס מתן צו זמני לחילוט במסגרת הלבנת הון

המטרה שעומדת בבסיס הסעד הזמני של חילוט רכוש היא תפיסת רכושו של העבריין וזאת לצורך חילוטו בתום ההליך במידה ויורשע בפלילים כך שלא יוכל להבריח את הנכסים אולם אין מדובר במטרה שנועדה לשלול ממנו את הרכוש או לצורך הרתעת העבריין ולכן הבקשה של הרשויות לחילוט זמני של הרכוש צריך שתקים ראיות לחשש להברחת נכסים.

כל מה שצריך לדעת על הלבנת הון

תשתית ראייתית לצו חילוט זמני

בטרם בית המשפט יתן צו זמני לחילוט הרכוש הוא נדרש לבדוק האם קיימת תשתית ראייתית מספקת באופן לכאורי כך שהראיות לכאורה יקימו סיכוי סביר להרשעת הנאשם ובמידה ואכן תקום תשתית לכאורית כנגדו יוכל בית המשפט ליתן סעד זמני לחילוט הרכוש.

דרישת המידתיות

בקשה לסעד זמני לצורך חילוט רכוש של נאשם בעבירות של הלבנת הון צריכה לעמוד בדרישת המידתיות, כלומר, יש צורך לנסות ולנקוט בדרכים חלופיות לצורך תפיסת הרכוש ולהבטיח את האפשרות לחלט את הרכוש בתום המשפט הפלילי בדרך שפגיעתה בנאשם ובקניינו תהא נמוכה בהשוואה למתן צו זמני לחילוט הרכוש.

סעד זמני מהווה פגיעה בטרם הרשעה

סעד זמני לחילוט רכוש ניתן בשלב מוקדם ובטרם הרשעת הנאשם כך שעדיין מדובר במי שטרם הורשע בדין ולכן הפגיעה חייבת להיות מידתית ולא עונשית. הצעדים שבית המשפט נוקט בשלב זה נועדו להבטיח את האפשרות של מימוש החילוט בתום ההליך הפלילי במידה והנאשם אכן יורשע אולם בשלב זה הפגיעה ברכוש הנאשם בטרם הורשע על ידי נטילתו ממנו היא פגיעה בקניינו ולכן יש לנקוט בצעדים אלו כמוצא אחרון ולאחר בחינת חלופות אחרות שיבטיחו את מימוש החילוט בתום ההליך וזאת גם בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועיקרון המידתיות הקבוע בו. אנו עוסקים במשפט הפלילי למעלה מ-20 שנה ויודעים כיצד לדרוש את האיזון הראוי בין האינטרס הציבורי לבין הפגיעה החמורה בזכות הקניין בעבירות של הלבנת הון, אם אתה זקוק לסיוע פנה אלינו כדי שנציל אותך מטעויות.

ייעוץ וייצוג משפטי

הוזמנת לחקירה בחשד להלבנת הון? הרשעה בעבירה זו יכולה להוביל למאסר בפועל לתקופה ממושכת וכן לחילוט רכוש. על כן, יש לפנות אל עורך דין פלילי, המתמחה בעבירות של הלבנת הון. עורך הדין יעניק ייעוץ וייצוג משפטי בהליכי החקירה, בהליכים של תפיסת הרכוש וחילוט הרכוש וכמובן ייצג את הלקוח במשפט הפלילי.

פנייה מוקדמת לעורך הדין יכולה במקרים רבים למזער את הנזק משהחשוד מקבל הנחייה וליווי משפטי מהשלב הראשוני ויכול אפוא להימנע מהפללה עצמית בחקירה. יש לציין, כי בכל הנוגע להלבנת הון, ישנה חשיבות רבה מאוד כי הטיפול המשפטי ייעשה על ידי עורך דין הלבנת הון המתמחה בעבירות כלכליות. מדובר בסוגיה משפטית מורכבת, בעלת השלכות רבות על החשוד או הנאשם ועל כן יש צורך ברור בייצוג משפטי הולם של מומחה בתחום.

אם הסתבכת בעבירת הלבנת הון – עבירת הלבנת הון היא אישום רציני ביותר והענישה בהתאם ואתה זקוק לייצוג משפטי מקצועי על ידי עורך דין פלילי המתמחה בעבירות הלבנת הון. משרד עורכי דין פלילי רוטנברג מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות הלבנת הון ומייצג את לקוחותיו במסירות ובנחישות, עד לקבלת התוצאה המשפטית הטובה ביותר.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×