עבירות נשק הן תופעה חמורה הפוגעת קשות בביטחון האישי של אזרחי ישראל ובחוסן החברתי. זמינותם של כלי ירייה, הן בידי גורמים פליליים והן בידי אזרחים שאינם מוסמכים להחזיק בהם, תורמת לעלייה בשיעורי האלימות, הפשיעה והטרור.

המאמר הנוכחי ידון בהיבטים השונים של עבירות נשק בישראל, השפעות על החברה והעונשים הקבועים בחוק.

לייעוץ מהיר, השאירו פרטים ונחזור אליכם

  תחזרו אליי

  היקפי תופעת עבירות הנשק

  בשנת 2022 נפתחו בישראל 12,644 תיקים בגין עבירות נשק, המהווה עלייה מדאיגה של 8% לעומת שנת 2021. נתון זה מדגיש את חומרת התופעה ופגיעתה הקשה בביטחון האישי ובחוסן החברתי של ישראל.

  סוגי העבירות

  • החזקת נשק ללא רישיון: סוג העבירה הנפוץ ביותר, המהווה 38.5% מכלל התיקים (4,872 תיקים בשנת 2022).נתון זה משקף זמינות גבוהה של נשק בשוק השחור וקשיים באכיפת חוקי הנשק.
  • נשיאת נשק: 23.1% מכלל התיקים (2,915 תיקים בשנת 2022). עבירה זו נובעת הן מהיעדר רישיונות נשק והן מתרבות אלימה וחוסר סובלנות.
  • ירי: 13% מכלל התיקים (1,643 תיקים בשנת 2022). עבירה חמורה הגורמת לפגיעה קשה בביטחון האישי ופוגעת בחיי אדם.
  • סחר בנשק: 6% מכלל התיקים (764 תיקים בשנת 2022). תורם לזמינות גבוהה של נשק בשוק השחור ומאפשר לארגוני פשיעה ולגורמים עברייניים אחרים להצטייד בנשק.

  רק לשם השוואה, על פי נתוני האו"ם משנת 2021, ישראל מדורגת במקום ה-18 בעולם בשיעור מקרי הרצח באמצעות כלי ירייה. נתון זה מדגיש את הצורך הדחוף בפעולה נחושה ומתמשכת לצמצום היקף עבירות הנשק בישראל.

  ניתן להבחין שישנם מגמות מרכזיות מדאיגות, לדוגמא, עלייה בשימוש בנשק חם בעבירות פליליות, הן בעבירות רכוש והן בעבירות אלימות, ובנוסף, ארגוני פשיעה שעושים שימוש הולך וגובר בנשק חם, הן לצורך ביצוע עבירות והן לצורך הגנה מפני יריבות.

  כמו כן, ניכרת עלייה באלימות בחברה הישראלית, ובהתאם לכך גם בעבירות נשק.

  עבירות נשק

  הגורמים לעבירות הנשק

  אלה הם הגורמים המרכזיים התורמים לעליית מספר עבירות הנשק בישראל:

  גורמים חברתיים

  • עוני וחוסר שוויון: מצוקה כלכלית וחוסר הזדמנויות תעסוקה תורמים לתחושת תסכול וחוסר תקווה, הגורמים לעלייה בפשיעה, כולל עבירות נשק.
  • אלימות בחברה: תרבות אלימה וחוסר סובלנות תורמים להקלה בשימוש בנשק כאמצעי לפתרון סכסוכים.
  • התפוררות המשפחה: חוסר מסגרת משפחתית תומכת וחוסר חינוך לערכים עשויים להוביל לסטייה חברתית ולעבריינות, כולל עבירות נשק.
  • נשירה ממערכת החינוך: צעירים שאינם משולבים במערכת החינוך נמצאים בסיכון גבוה יותר להסתבך בפשיעה, כולל עבירות נשק.

  גורמים פוליטיים:

  • הסכסוך הישראלי-פלסטיני: המתיחות הביטחונית והאלימות הפוליטית תורמות להקלה בשימוש בנשק.
  • אי יציבות פוליטית: חוסר אמון בממשלה ובמוסדות החוק תורם להיחלשות האכיפה ולעלייה בפשיעה, כולל עבירות נשק.
  • חוקי נשק מקלים: חקיקה מקלה בנוגע להחזקת נשק ורישיונות נשק תורמת לזמינות גבוהה יותר של נשק.

  גורמים פליליים:

  • ארגוני פשיעה: פעילות ארגוני פשיעה תורמת להפצת נשק בלתי חוקי ולעלייה בשימוש בנשק בעבירות פליליות.
  • שוק שחור של נשק: זמינות גבוהה של נשק בשוק השחור מקלה על רכישת נשק בלתי חוקי.
  • סחר בנשק: הברחת נשק ופעילות של סוחרי נשק תורמים לזמינות גבוהה יותר של נשק בלתי חוקי.

  גורמים אישיים:

  • בעיות בריאות הנפש: אנשים הסובלים מבעיות בריאות הנפש, כגון דיכאון, חרדה או הפרעות אישיות, נמצאים בסיכון גבוה יותר לבצע עבירות אלימות, כולל עבירות נשק.
  • התמכרות לסמים ואלכוהול: התמכרות לסמים ואלכוהול עשויה להוביל לפגיעה בשיקול הדעת ולעלייה באגרסיביות, הגורמים לעלייה בסיכון לביצוע עבירות נשק.
  • חוסר חינוך לערכים: חוסר חינוך לערכים של סובלנות, קבלת האחר ופיתרון סכסוכים בדרכי שלום תורם להקלה בשימוש בנשק.

  התופעה המורכבת של עבירות נשק בישראל נובעת משילוב של גורמים חברתיים, פוליטיים, פליליים ואישיים. נדרש טיפול מערכתי ורחב היקף, תוך שיתוף פעולה בין כלל גורמי החברה, על מנת להתמודד עם התופעה ולצמצם את היקף עבירות הנשק.

  השפעות עבירות הנשק על החברה

  לעבירות הנשק יש כמה השפעות שליליות על החברה:

  פגיעה בביטחון האישי:

  תחושת פחד וחרדה בקרב אזרחים, פגיעה באיכות החיים ובתפקוד היומיומי, הימנעות מפעילויות חברתיות ופנאי, פגיעה בחופש התנועה ובחופש הפרט, ותחושת חוסר ביטחון וחוסר אמון במדינה ובמוסדותיה.

  פגיעה בחברה הישראלית:

  עלייה בפשיעה, פגיעה באיכות החיים ובביטחון האישי, פגיעה במרקם החברתי, יצירת תחושת חוסר ביטחון וחוסר סובלנות, חיזוק ארגוני פשיעה, פגיעה בשלטון החוק ובחוסן החברתי, ופגיעה בתיירות ובכלכלה, תוך יצירת דימוי שלילי לישראל בעולם.

  פגיעה במערכת המשפט:

  עומס כבד על מערכת המשפט, עיכוב בטיפול בעבירות אחרות, יחד עם פגיעה באיכות הדיון המשפטי, וקשיים בהוכחת אשמה.

  בנוסף קיימת פגיעה באמון הציבור במערכת המשפט, ותחושה של חוסר צדק.

  השפעות נוספות:

  פגיעה בבריאות הנפש, תחושת פחד וחרדה, דיכאון, PTSD, ובמקביל, פגיעה בילדים ובנוער – תחושת חוסר ביטחון, פגיעה בהתפתחות תקינה.

  בנוסף יש פגיעה בכלכלה, כיוון שקיימות הוצאות גבוהות על ביטחון ואכיפה.

  עבירות נשק גורמות להשפעות שליליות רבות על החברה הישראלית, הן ברמה האישית, הן ברמה החברתית והן ברמה המשפטית. נדרש טיפול נחוש ומתמשך מצד כלל גורמי החברה, תוך שיתוף פעולה הדוק בין גורמי האכיפה, מערכת החינוך, גורמים חברתיים וקהילתיים, ומקבלי ההחלטות. רק באמצעות מאמץ משותף ניתן לצמצם את היקף עבירות הנשק ולשפר את תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל.

  העונשים הקבועים בחוק על עבירות נשק

  העונש המקובל על עבירות נשק תלוי במספר גורמים, ביניהם:

  סוג העבירה:

  • החזקת נשק ללא רישיון: עד 7 שנות מאסר.
  • נשיאת נשק ללא רישיון: עד 10 שנות מאסר.
  • ירי מנשק חם: עד 2 שנות מאסר.
  • ירי מנשק חם באזור מגורים או במקום אחר שיש בו כדי לסכן חיי אדם: עד 5 שנות מאסר.
  • סחר בנשק: עד 15 שנות מאסר.

  נסיבות ביצוע העבירה:

  • האם נעשה שימוש בנשק?
  • האם היה סיכון ממשי לפגיעה בחיי אדם?
  • האם הנאשם הודה בעבירה?
  • האם יש לנאשם עבר פלילי?

  גילו של הנאשם:

  קטינים עשויים להישפט בבית משפט לנוער, שם העונשים עשויים להיות קלים יותר.

  דוגמאות לעונשים שהוטלו על עבירות נשק

  • החזקת נשק ללא רישיון:
   • 18 חודשי מאסר בפועל + 12 חודשי מאסר על תנאי.
   • 24 חודשי מאסר בפועל + קנס של 10,000 ש"ח.
  • נשיאת נשק ללא רישיון:
   • 30 חודשי מאסר בפועל + 18 חודשי מאסר על תנאי.
   • 48 חודשי מאסר בפועל + קנס של 20,000 ש"ח.
  • ירי מנשק חם:
   • 12 חודשי מאסר בפועל + 6 חודשי מאסר על תנאי.
   • 18 חודשי מאסר בפועל + עבודות שירות.

  חשוב לציין כי אלו הן רק דוגמאות, והעונש בפועל נקבע על ידי בית המשפט בהתאם לנסיבות כל מקרה.

  סיכום

  המאבק בתופעת עבירות הנשק הוא אתגר מורכב המחייב מאמץ משותף של כלל גורמי החברה. רק באמצעות גישה רחבה ומקיפה, תוך שיתוף פעולה הדוק ושימוש במגוון גישות וצעדים משלימים, ניתן לצמצם את היקף התופעה ולשפר את תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל.

  המאבק בתופעה הוא תהליך ארוך ומורכב, ודורש סבלנות, התמדה ועבודה משותפת של כל הגורמים הרלוונטיים.

  משרדנו עוסק בתחום הפלילי ובפרט בתופעת עבירות הנשק במשך 25 שנים.

  במידה ואתם או אחד מבני משפחתכם הואשמתם בעבירת נשק, או במידה ואתם צריכים עו"ד פלילי שייצג אתכם במקרה של עבירת נשק בה הייתם מעורבים כצד הנפגע, אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו.

  לייעוץ מהיר, השאירו פרטים ונחזור אליכם

   תחזרו אליי
   עו”ד ניר רוטנברג
   כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

   חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

   לייעוץ מהיר
   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×