חוק ניירות ערך בסעיף 54 (א)(2) לחוק מגדיר את "עבירת התרמית" וקובע כי :

מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – פי עשרים וחמישה מן הקנס כאמור באותו סעיף:
בהמשך:
השפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. לענין פסקה זו, חזקה כי מי שפעל לפי הוראות סעיף 56(א) לענין ייצוב מחיר ניירות ערך לא השפיע בדרכי תרמית כאמור".
סעיף זה בחוק ניירות ערך קובע את הנורמות של עבירת התרמית והסנקציה הפלילית שבצידו נועדה לשמור על אמון הציבור בהגינות המסחר בשוק ההון. בהיעדר אמון הציבור בתקינות המסחר והגינותו קיים חשש שהציבור ימנע מהשקעה בשוק ההון ויבחר שלא להשתתף במסחר ובכך תפגע הצמיחה הכלכלית במשק הישראלי.
תקינותו של שוק ההון היא הכרחית לצורך גיוס הון, פיתוח תשתיות וקידום העסקים ופיתוח ענפי הכלכלה, חוק ניירות ערך ככל שהדבר נוגע לעבירת התרמית נועד לחזק את ההנחה שמחיר השוק של נייר ערך יהיה בהתאם להיצע ולביקוש של אותו נייר ערך ובעצם להבטיח את ההגנה על המשקיע מפני עיוותים לא הגונים שעלולים לפגוע בהשקעתו.

יסודות עבירת התרמית

שני יסודות מבססים את עבירת התרמית
א. מעשה בדרכי תרמית
ב. שהשפיע על תנודות שער נייר הערך.

מעשה בדרכי תרמית

מדובר ברשימה פתוחה של מעשים אסורים ובית המשפט בוחן האם הפעילות, קרי, המעשה האסור אכן חוסה בגדר מעשה האסור בהתאם לחוק ניירות ערך. אמנם חוק ניירות ערך אינו מפרט את דרכי התרמית אך המעשה צריך להיות כזה שתוצאתו הובילה להשפעה פסולה על שער נייר הערך, כך נקבע כי פעילות סרק בשוק ההון שכל מטרתה היא גרימת תנודה בשער הנייר אסורה והיא מהווה פעולה בדרכי תרמית, כך גם פעולות מתואמות ועסקאות סרק מלאכותיות יהפכו למעשה בדרכי תרמית.

עסקאות מלאכותיות

מדובר בעסקאות שמוזרמות על ידי גורם אחד לבורסה ובעצם פעולה אחת מבטלת את הפעולה הקודמת תוך שאין שינוי בזכויות הבעלות בנייר הערך מתוך מטרה לייצר נפח מסחר לא אמיתי, מלאכותי בנייר הערך תוך יצירת מצג שווא. מצג השווא לא נועד להעלות את ערך הנייר ולשנות את השער שלו אלא יש בו כדי להגביר את נפח העסקאות ולייצר תרמית ולפיה הנייר מבוקש על ידי משקיעים רבים.

עסקאות מתואמות

עסקאות מתואמות דומות לעסקאות מלאכותיות אלא שבמקרה זה התרמית נעשית על ידי כמה שחקנים הפועלים בשוק ההון באופן מתואם והזרמת הפקודות נעשית כדי לייצר מצג שווא שמדובר בנייר ערך מבוקש.
דרך נוספת לבצע תרמית בנייר ערך היא באמצעות הפצת מסרים שקריים שיש בהם כדי להשפיע באופן לא הגון על נייר הערך ותנודות השער שלו.

עסקאות אמיתיות שמייצרות מעשה תרמית

גם עסקה אמיתית עלולה להיות מכוונת כך שתשפיע באופן בלתי הוגן על שער המנייה וזו תהפוך למעשה תרמית כשמבצע העסקה מבצע אותה מתוך כוונה לייצר תנודה לא הוגנת בשער הנייר כשהעסקה היא ללא כל בסיס כלכלי אמיתי או במילים אחרות כאשר הפעולה נעשית באופן כשר לכאורה אך כוונתו של עושה הפעולה היא פסולה תוך כוונה להשפיע על שער נייר הערך הרי שהפעולה תהפוך לפעולה אסורה שיש בה מעשה תרמית.

השפעה על תנודות השער

השפעה על תנודות השער של נייר ערך היא גרימה או נסיון למנוע שינוי למעלה או למטה של שער נייר הערך, או נפח הנייר או המגמה של המסחר כך שהמסקנה תהיה ששער הנייר השתנה בדרך שונה ממה מהדרך שבה היה צריך להתנהג אם לא היתה על הנייר השפעה פסולה, ברור שכדי שיתקיימו הדרישות שבחוק ניירות הערך צריך שההשפעה על הנייר תהיה משמעותית ולא שולית אולם די בכך שההשפעה תהיה משמעותית גם באופן נמוך ביותר כדי לעמוד בפועל בדרישות החוק.

היסוד הנפשי של עבירת התרמית

הפסיקה קבעה כי היסוד הנפשי של עבירת התרמית היא כזאת של כוונה להשפיע באופן פסול על תנודות שער נייר הערך ודי בכך שהיתה לחשוד או לנאשם כוונה להשפיע על נייר הערך באופן שישפיע על תנודותיה באופן פסול.

אנו עוסקים במשפט הפלילי למעלה מ- 20 שנה עם התמחות בתיקי צווארון לבן ועבירות בעולם הניירות ערך, אם אתה זקוק לייעוץ משפטי לעורך דין המתמחה בעבירות צווארון לבן פנה אלינו ונסייע לך!

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×