המחוקק מתייחס אל עבירות מין בצורה חמורה, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בקטינים – כלומר מי שגילם מתחת ל- 18 שנה בעת ביצוע המעשה. אכן, פגיעה מינית בקטינים נחשבת ל- "נסיבות מחמירות" ולפיכך עונשה יהיה גדול יותר מאשר העונש המוטל על אותה עבירה שבוצע באדם בוגר. ישנן הצדקות טובות להחמרה זו. לדוגמא, יכולתו של קטין להתנגד לאדם בוגר הינה פחותה, וכך גם יכולתו להפעיל שיקול דעת ולהבין את משמעות מעשיו. כמו כן, פגיעה מינית בקטינים מובילה לנזקים חמורים ביותר מבחינה נפשית, וברוב המקרים היא ממשיכה ללוות אותם בצורה משמעותית בחייהם הבוגרים.

דברו איתנו
03-6206010phone
במיילpencil

כמה דוגמאות להבדלים בענישה ובהתייחסות

את ההתייחסות והענישה המחמירה יותר של עבירות מין בקטינים ניתן להראות דרך מספר דוגמאות. כך למשל, חוק העונשין קובע שהעונש המרבי על עבירת אינוס הוא עד 16 שנות מאסר. יחד עם זאת, בעוד שההגדרה של אינוס היא בעילת אישה שלא בהסכמתה החופשית, או בהסכמה שהושגה במרמה, הרי שאם מדובר בקטינה שגילה מתחת לגיל 14 – בעילתה נחשבת לאינוס גם אם נתנה לכך את הסכמתה. זאת, כאמור, לאור יכולתה המוגבלת להבין את טיב המעשה או להביע התנגדות אליו. יתרה מכך, במידה שעבירת האינוס נעשתה ללא הסכמה בקטינה שעדיין לא מלאו לה 16 שנים, הרי שהעונש המרבי הקבוע בחוק הוא 20 שנות מאסר – ולא 16 כפי שבבגירות.

למעשה, קיימות עבירות המתייחסות ספציפית לקטינים. דוגמא לכך היא עבירת בעילה אסורה בהסכמה. מדובר בעבירה המתקיימת בעת בעילה של קטינה שגילה בין 14 ל- 16 שנים, או בעת בעילת קטינה שגילה בין 16 ל- 18 שנים תוך ניצול של יחסי מרות, תלות, השגחה, חינוך או הבטחת שווא לנישואין. העונש המרבי על מעשים אלו הוא 5 שנות מאסר. עוד דוגמא להתייחסות המחמירה היא עבירת מעשה סדום במי שגילו בין 14 ל- 16 שנים, או במי שגילו בין 16 ל- 18 שנים תוך ניצול היחסים שלעיל, ושוב הענישה המרבית היא עד 5 שנות מאסר, לעומת 3 שנים במעשה סדום בבגיר תוך ניצול יחסית מרות, עבודה או שירות.

באותו האופן, העונש על עבירת מעשה מגונה הוא עד 3 שנות מאסר, אולם אם המעשה נעשה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, גם אם בהסכמתה, העונש המרבי עולה לשבע שנים, אם מדובר בקטין שגילו מעל 14 שנים תוך ניצול יחסי תלות מרות וכדומה – העונש הוא עד 4 שנים, ואם מדובר בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים ובנסיבות מחמירות – העונש המרבי הוא עד 10 שנות מאסר. מאידך, מעשה מגונה בפומבי, הנחשב לעבירת מין "קלה" יחסית, עשוי להביא לענישה מרבית של עד שנה, אבל אם מדובר בקטין שעדיין לא מלאו לו 16 שנים, הענישה המרבית עולה ל- 3 שנים ולפיכך הופכת להיות לעבירת פשע – על כל המשתמע מכך גם לגבי תקופת ההתיישנות.

החמרה בפגיעות בקטינים בתוך המשפחה

יש לציין כי קיימת החמרה מיוחד גם לגבי עבירות מין לגבי קטינים במשפחה. כך למשל, עבירת אינוס או מעשה סדום בקטין על ידי בן משפחה, כרוכה בענישה מרבית של עד 20 שנות מאסר. בנוסף, מעשה סדום בבן משפחה שעדיין לא הגיע לגיל 14, וכן בעילה של בת משפחה בין גיל 14 ל- 21 שנים, כרוכים בענישה מרבית של עד 16 שנות מאסר. גם מעשה מגונה בקטין בן משפחה מקבל התייחסות מחמירה, כאשר הענישה יכולה לנוע בין 5 ל- 15 שנות מאסר לפני הנסיבות, ובאותו האופן מעשה מגונה בפומבי בפני קטין שהוא בן משפחה כרוך בענישה מרבית של עד 4 שנים.

כבר למעלה מ- 25 שנה משרד עורך דין פלילי רוטנברג מטפל ומייצג בהצלחה רבה קורבנות ונאשמים בעבירות מין מול רשויות החקירה ובתי המשפט, ונמנה על המובילים בתחומו בישראל. לפרטים נוספים על פגיעה מינית בקטינים  ולקבלת ייעוץ, ליווי וייצוג, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 050-6942192 ובנייד 0505522028.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×