צו מעצר אירופי (EAW) הוא כלי משפטי שניתן להשתמש בו בין מדינות החברות באיחוד האירופי והשימוש בכלי זה נועד לבקש מעצר של מבוקש הנמצא באחת ממדינות האיחוד והסגרתו למדינה חברה אחרת באיחוד האירופי לצורך העמדתו לדין פלילי או כדי לרצות עונש מאסר במידה וכבר התקיימו הליכים בבית המשפט כנגד מבוקש ההסגרה.

המדינה החברה באיחוד האירופי שמבקשת את הסגרת המבוקש ומנפקיה את צו ה- EAW נקראת 'המדינה המנפיקה' והמדינה החברה באיחוד האירופי שבה המבוקש נמצא ועצרה את המבוקש על בסיס ה-EAW נקראת "המדינה המבצעת".

יש לשים לב שאין מדובר בצו מעצר בינלאומי של האינטרפול שמאפשר מעצר והסגרה ברחבי העולם ומחוץ לגבולות האיחוד האירופי אלא צו מעצר שמתייחס אך ורק למדינות החברות באיחוד האירופי.

מתי מדינה יכולה להנפיק צו מעצר אירופאי (EWA) כנגד מבוקש?

כשמדינה החברה באיחוד האירופי דורשת מבוקש בשל הגשת כתב אישום פלילי שבמידה והמבוקש יורשע בו הוא צפוי לעונש של למעלה מ- 12 חודשי מאסר והמדינה החברה באיחוד האירופי מעוניינת שהמבוקש יעמוד למשפט במדינה המנפיקה היא יכולה להפיץ צו מעצר אירופאי בתוך מדינות האיחוד ולבקש את הסגרת המבוקש.

המדינה המנפיקה אינה יכולה לבקש את הסגרתו של חשוד במידה ולא הוגש כתב אישום פלילי או במקרה שבו המדינה המנפיקה מעוניינת שהמבוקש יסייע בחקירה ובאיסוף ראיות וכן במקרה שבו כתב האישום הוא בעבירה שנושאת עונש מאסר של פחות מ- 12 חודשי מאסר.

האם אני יכול לברר אם יש נגדי EAW?

אין דרך או מערכת פשוטה לברר אם יש נגד אדם צו מעצר מסוג EAW מכיוון שמטרת הצו היא לאתר את המבוקש ולהשיג את מעצרו ולכן המשטרה בדרך כלל לא תחשוף מידע זה לפני ביצוע המעצר אולם קיימות דרכים לבצע פנייה ולערוך בירור מעמיק במדינה המנפיקה לצורך חשיפת צו מעצר אירופאי ונקיטת פעולות לביטולו.

מה זה EAW?

מהן הזכויות של מבוקש שנעצר במדינות האיחוד האירופי?

כאשר הוגש כתב אישום והמבוקש כבר נעצר באחת ממדינות האיחוד יתכן שהוא אינו דובר את השפה המקומית במדינה שבה הוא נעצר ויתכן שגם לא את שפת המדינה שהנפיקה את ה- EAW ולכן יש לנאשם זכות מוקנית לקבל מידע על ההליך הפלילי שננקט כנגדו בשפה שאותה הוא דובר ומבין ולצורך כך השוטרים שביצעו את המעצר חייבים להציג בפני העצור כתב זכויות המסביר את הזכויות שעומדות בפני העצור בתהליך ה- EAW. כתב הזכויות זה צריך להיות כתוב בשפה שאותה החשוד מבין, ובצורה פשוטה וברורה.

כתב הזכויות צריך להבהיר מדוע הונפק צו המעצר האירופאי ה- EAW ואיזו מדינה דורשת את ההסגרה והחיפוש ומה הפשע שבוצע לכאורה ומה העונש המירבי במקרה של הרשעה.

בכל מדינות האיחוד האירופי יש זכות לשוחח ולהתייעץ עם עורך דין בטרם חקירה ובמידה ואין למבוקש אפשרות לשלם עבור עורך דין פרטי הרי שעל המדינה שעצרה את המבוקש להעניק לו סיוע

מעורך דין ללא תשלום והדבר נכון גם במקרה והמבוקש זקוק למתורגמן בשל חוסר יכולת לתקשר עם עורך דינו או עם השוטרים שעצרו אותו כשתוכן צו המעצר האירופאי חייב להיות מתורגם גם בכתב וגם בסיכום בעל פה.

מה ההליך במקרה שמבוקש מתנגד להסגרה למדינה המנפיקה?

לכל מבוקש יש את הזכות להסכים להישלח למדינה שהנפיקה את ה-EAW. אולם במקרה שהמבוקש מתנגד יש לו אפשרות להגיש ערר על צו ה- EWA ולעתור כנגד הצו בפני בית משפט מקומי במדינה שביצעה את המעצר.

במקרה כזה יש לבחון את הצו, תוקפו ודרך הנפקתו והאם הוא עומד בדרישות הקפדניות של האיחוד האירופי והאם הוא תואם את הדין הפלילי במדינה המנפיקה וכמובן במדינה שביצעה את המעצר. במקרים רבים ניתן להעלות טענות משפטיות רבות כנגד דרך הנפקת הצו וחוקיותו ובמקרים מסוימים בית המשפט יכול וצריך לדחות את הצו ולבטל את ההסגרה.

מהו תהליך ההסגר במסגרת צו מעצר אירופאי ה- EAW?

תהליך ההסגרה והמעצר במסגרת צו ה-EAW משתנה ממדינה למדינה בתוך האיחוד ולכן יתכן שיהיו שינויי לוחות זמנים בשלבי התהליך אולם בכל מדינות האיחוד יש זכות לעתור ולהישמע בפני שופט בית המשפט וזה רשאי לקבוע האם המבוקש צריך להמשיך ולהיות עצור במסגרת של מעצר מלא או משוחרר בערובה.

האם ובאיזו דרך מבוקש יעצר במסגרת תהליך ה- EAW?

ברגע שמדינה הנפיקה נגד חשוד הודעת EAW, שמו יופיע במאגר מידע של המשטרה ברחבי אירופה. לאחר מכן המבוקש יכול להיעצר בכל אחת ממדינות האיחוד האירופי כשברוב המקרים מעצרים מתרחשים כשהמבוקש חוצה גבול או כאשר הוא נעצר על ידי המשטרה בנסיבות אחרות אנשים חוצים גבול או כאשר הם נעצרים על ידי המשטרה מסיבות שאינן קשורות (עבירות נהיגה, בדיקת זהות בעת ביצוע צ'ק-אין בבתי מלון וכו').

המשך החזקתו של מבוקש במעצר תלויה תמיד בנסיבות העבירה, מסוכנותו ויכולתו להציג אלטרנטיבה למעצר ולכן במקרה שבו למבוקש יש ערובות טובות הוא יוכל לשהות מחוץ לבית המעצר ולנהל את תהליך ההסגרה כשהוא משוחרר.

מה הטיעונים שניתן להעלות בבית המשפט ואיך לבטל צו מעצר אירופאי?

הבחינה הראשונה שעולה לדיון בבית המשפט לאחר שמבוקש הצהיר שהוא מסרב להסכים לצו המעצר האירופאי היא האם ה- EAW הונפק כהלכה והאם הוא תקף תוך בחינת העבירה שבה הואשם המבוקש במדינה המנפיקה והאם מדובר בעבירה פלילית המאפשרת הסגרה גם במדינה המבצעת שביצעה את המעצר.

בית המשפט רשאי לבטל צו מעצר אירופאי במקרים מיוחדים כשצו המעצר הונפק באופן רשלני ושמו של המבוקש לא מולא כהלכה וכן במקרים שבהם המבוקש כבר נשפט בידי מדינה חברה אחרת בגין אותה עבירה או במקרים שבהם קיים קושי להראות אחריות פלילית של המבוקש אולם מעבר לסירוב בשל בעיות פורמאליות הרי ששופט יכול לבטל צו מעצר אירופאי במידה וקיים חשש ממשי שזכויות האדם הבסיסיות של המבוקש יפגעו במקרה של הסגרה ולכן תתבצע בדיקה האם יש חשש שהמשפט הפלילי במדינה המנפיקה עלול להיות "לא הוגן" תוך החזקת המבוקש בתנאי מעצר משפילים או בלתי אנושיים ולכן במקרים כאלו בית המשפט במדינה המבצעת יכול להורות על הסגרה בתנאים מסויימים או לבטל את ההסגרה לחלוטין.

במקרים שבהם העבירה שבה הואשם המבוקש היא אינה עבירה פלילית כלל במדינה המבצעת או במקרה שבו המבוקש עומד לדין בשל אותו מעשה במדינה המבצעת או שההליכים הפליליים כנגד המבוקש כבר הסתיימו סופית בכל מדינה אחרת שחברה באיחוד האירופי והמבוקש כבר הורשע או זוכה או ריצה את עונשו הרי שבית המשפט יכול להורות לבטל את הסגרתו למדינה החברה שהנפיקה את צו המעצר.

יובהר שטיעונים שונים לצורך ביטול צו המעצר האירופי יכולים להיות שונים בין המדינות החברות ויתכן שיתקיימו סיבות נוספות לצורך ביטול צו המעצר בשל נסיבות ספציפיות במדינות השונות ולכן יש צורך להיעזר בעורך דין פלילי שבטרם קיום הדיון בעניין ההסגרה יכול לדרוש גישה לחומרי התיק במדינה שהנפיקה את צו המעצר ובמסגרת זו יכול לייעץ האם יש מקום להתנגדות להסגרה או במקרים אחרים להסכים להסגרה בנסיבות ובתנאים מיוחדים.

יודגש שההליך המשפטי אינו קצר ויכול שיתמשך זמן רב וגם לאחר קבלת החלטה למרות שנקבעו זמנים די מהירים למסגרת ההסגרה בצו מעצר אירופאי תוך 10 ימים במקרה של הסכמה להסגרה, ועד 90 יום במקרה של התנגדות הרי שברוב מכריע של מדינות האיחוד יש אפשרות ערעור על החלטת בית המשפט בנוגע לביצוע צו ה- EWA.

מה קורה לאחר שבית המשפט מבטל את צו המעצר האירופאי?

במקרה שבו בית המשפט של מדינה החברה באיחוד האירופי החליט שלא להוציא לפועל את ה- EAW ולא להסגיר את המבוקש למדינה החברה שהנפיקה את ה- EAW המבוקש לא ישהה יותר במעצר ויהיה רשאי לנסוע ברחבי האיחוד ללא חשש ממעצר נוסף במסגרת צו המעצר הספציפי שבוטל אולם המדינה המנפיקה תוכל להמשיך ולדרוש את העמדתו לדין של המבוקש ובמקרה שבו המבוקש יעצר במדינה שדורשת את הסגרתו הוא יועמד לדין במדינה המבקשת.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×