האם ניתן לבטל כתב אישום?

להחלטה על הגשת כתב אישום השלכות קשות על חייו של הנאשם. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי במקרים רבים, ניתן להביא לביטולו של כתב האישום. לשם כך זקוק הנאשם לייצוג משפטי טוב של עורך דין המתמחה בפלילים, אשר ימצה כל אפשרות לביטול או מחיקה של כתב האישום.סגירת תיק החקירה ומניעת הגשת כתב אישום

שלב החקירה

האפשרות הראשונה בה נדון היא אפשרות מקדמית יותר והיא מתייחסת לשלב החקירה במשטרה. כאשר עורך הדין מעורב בפרשה כבר בשלב זה, פתוחה בפניו האפשרות להביא לסגירת התיק, ללא הגשת כתב אישום. יתרה מזאת, עורך הדין יכול להשפיע גם על עילת הסגירה של התיק ובכך לדאוג למעשה כי לא יוותר רישום משטרתי מן החקירה.

מהם הטיעונים שיכול עורך הדין להעלות בשלב זה? למשל, כי אין ראיות מספיקות להוכחת אשמתו של החשוד, כי טיבה של העבירה ונסיבותיה, אינן מקימות אינטרס ציבורי להגשת כתב אישום, גילו הצעיר של החשוד ו/או העדר עבר פלילי מצדיקים את סגירת התיק וכיו"ב. כל אלו, יש בידם במקרים רבים, להביא לסיומה של החקירה ללא הגשת כתב אישום וכאמור, אף ללא רישום משטרתי.

ביטול כתב האישום בהליך השימוע

כאשר הוגש כתב אישום, ניתן להביא לביטולו בשתי דרכים עיקריות: האחת היא במסגרת הליך השימוע והשנייה היא במהלך המשפט עצמו. באשר להליך השימוע: על פי חוק, כאשר התביעה מבקשת להגיש כתב אישום בעבירה מסוג פשע, אשר דינה מעל שלוש שנות מאסר, היא מחויבת קודם לכן, לתת לנאשם זכות שימוע. מטרתו של הליך השימוע היא לאפשר לנאשם לטעון טענות, מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום בעניינו.

ייצוג במסגרת השימוע

ייצוג משפטי הולם במסגרת הליך השימוע יכול בהחלט לשכנע את התובע לסגת מכתב האישום ולהורות על ביטולו או מחיקתו. הטיעונים שיכול עורך דיו פלילי להעלות בשלב זה הם מגוונים מאוד, החל מן העובדה כי ראיות התביעה אינן מספיקות להרשעה וכלה בחומרת העבירה ונסיבותיה, אשר מצדיקות להימנע מהגשת כתב אישום במקרה הנדון.

ביטול כתב האישום במשפט עצמו

אפשרות נוספת לביטול כתב האישום היא באמצעות העלאת טענות משפטיות במהלך המשפט עצמו, במסגרת הדיונים בבית המשפט. בשונה מהמצב הקודם שתואר לעיל, בו נתונה ההחלטה על ביטול כתב האישום, לרשויות התביעה, כאן יכול בית המשפט להורות על ביטול כתב האישום ללא הסכמתה של התביעה ואף בניגוד לעמדתה הברורה. מהן הטענות אשר יוכל עורך דין פלילי לטעון בפני בית המשפט, על מנת להביא לביטולו של כתב האישום? למשל:

  • אי קיומה של חובת השימוע: המחדל לקיים שימוע לנאשם בעבירת פשע, יכולה להביא במקרים מסוימים לביטולו של כתב האישום.
  • העדר סמכות: לבית המשפט אין סמכות עניינית או מקומית לדון בתיק. פגם בכתב האישום: נמצא פגם מהותי בכתב האישום הדורש את ביטולו.
  • טענת התיישנות: במסגרתה נטען כי העבירה נשוא כתב האישום התיישנה.
  • חלוף הזמן: לעיתים, עבר זמן רב מהמועד בו נפתחה חקירת המשטרה ועד למועד בו הוגש כתב האישום. במצב זה, ניתן לטעון כי האינטרס הציבורי אינו תומך עוד בהגשת כתב אישום.

מחיקת רישום פלילי

מטבע הדברים, ישנם מקרים בהם לא ניתן להביא לביטול כתב האישום. במצבים אלה, יפעל עורך הדין כמיטב יכולתו על מנת להביא לזיכוי במשפט הפלילי, או לעריכת הסכם טיעון מקל עם התביעה, תלוי כמובן בנסיבות המקרה. הורשע אדם במשפט פלילי? מלבד הסנקציה בגין העבירה, נותר לנאשם רישום פלילי, אשר יכול להקשות עליו לנהל אורח חיים תקין, לאחר ריצוי עונשו. אולם, חשוב לדעת כי בחלוף זמן מספק, ניתן להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי. זו תיעשה על ידי הגשת בקשה לנשיא המדינה, במסגרתה יש להציג נימוקים מדוע ראוי להורות על מחיקת הרישום הפלילי של המבקש. אם הבקשה תאושר, הרישום לא יופיע במאגר הפלילי, אלא בפני גופים מסוימים והמבקש יוכל לקבל תעודת יושר ולנהל את חייו כרגיל.

ביטול כתב אישום – זה אפשרי! משרד עורכי דין פלילי רוטנברג מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים ויפעל למענך במלוא המרץ והמסירות ויעשה כל שניתן על מנת למנוע העמדה לדין פלילי.

עו"ד ניר רוטנברג הנו מבכירי ומוותיקי הסניגורים הפליליים בישראל, פעיל בתחום הפלילים מעל 20 שנה לזכותו מאות תיקים של ביטולי כתב אישום ונסיון במו"מ והליכים מול הרשויות השונות למחיקה, ביטול ו/או חזרה מאישומים בעבירות חמורות וקלות.