הוראה חוקית היא כל החלטה של בית משפט, בית דין רבני, בית דין לעבודה, קצין משטרה וכל ערכאה מעין שיפוטית אחרת, המחייבת את המקבל לבצע מעשה או להימנע ממעשה.

הוראה חוקית יכולה להיות מפורשת או משתמעת. הוראה מפורשת היא הוראה המנוסחת במפורש בהחלטה של הערכאה המוסמכת. הוראה משתמעת היא הוראה הנובעת מתוכן ההחלטה, גם אם היא לא נאמרת במפורש.

הוראה חוקית יכולה גם להיות מותנית או בלתי מותנית. הוראה מותנית היא הוראה המחיבת את המקבל לבצע מעשה או להימנע ממעשה רק אם מתקיימים תנאים מסוימים. הוראה בלתי מותנית היא הוראה המחייבת את המקבל לבצע מעשה או להימנע ממעשה בכל מקרה.

דוגמאות להוראות חוקיות:

 • צו של בית משפט להרחיק אדם מסוים ממקום מסוים.
 • תנאי שחרור בערובה המחייב את הנאשם להפקיד ערבות כספית.
 • צו של קצין משטרה המורה לאדם לצאת ממקום מסוים.
לייעוץ מהיר, השאירו פרטים ונחזור אליכם

  תחזרו אליי

  מה העונש על הפרת הוראה חוקית?

  העונש על הפרת הוראה חוקית הוא מאסר שנתיים, או ארבע שנים אם ההפרה היא של צו שניתן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר.

  לפי סעיף 287 לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

  (א) המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו ענין, דינו – מאסר שנתיים.

  (ב) המפר הוראה מהוראות צו שניתן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, דינו – מאסר ארבע שנים.

  במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי להורות על חלופת מעצר, כגון קנס או עבודות שירות, במקום מאסר.

   

  הפרת הוראה חוקית

  באילו מקרים יוגש כתב אישום?

  ההחלטה האם להגיש כתב אישום בגין הפרת הוראה חוקית היא החלטה שיקולית של התובע, והוא רשאי להפעיל שיקול דעת זה בהתאם לנסיבות העניין. עם זאת, קיימים מספר קריטריונים כלליים שאותם התובע לוקח בחשבון בהחלטה זו, כגון:

  • קיומם של ראיות מספיקות להוכחת האשמה: התובע חייב למצוא כי קיימות ראיות מספיקות כדי להוכיח את האשמה מעבר לספק סביר. ראיות אלה יכולות להיות ראיות ישירות, כגון עדויות של עדי ראייה או ראיות פורנזיות, או ראיות עקיפות, כגון ממצאים בחקירה.
  • קיומו של אינטרס ציבורי להעמיד את האדם לדין: התובע צריך למצוא כי קיים אינטרס ציבורי להעמיד את האדם לדין. אינטרס זה יכול להיות נובע מחומרת העבירה, מהפגיעה שנגרמה לקורבן או מהצורך להרתיע עבריינים אחרים מלבצע עבירות דומות.

  בנוסף לקריטריונים אלה, התובע עשוי לשקול גם גורמים נוספים, כגון:

  • עברו הפלילי של הנאשם: תובע עשוי להיות פחות מוכן להגיש כתב אישום נגד אדם בעל עבר פלילי נקי, מאשר נגד אדם בעל עבר פלילי עשיר.
  • נסיבות ביצוע העבירה: תובע עשוי להיות פחות מוכן להגיש כתב אישום נגד אדם שביצע עבירה ללא כוונה או שלא היה מודע להשלכותיה הפליליות, מאשר נגד אדם שביצע עבירה בכוונה תחילה.
  • האפשרות להגיע להסדר טיעון: תובע עשוי להיות מוכן להגיש כתב אישום פחות חמור, אם הנאשם מוכן להודות באשמה ולהסגיר את עצמו.

  באילו מקרים תיפתח חקירה פלילית בחשד להפרת הוראה חוקית?

  ההחלטה האם לפתוח חקירה פלילית במשטרה בחשד להפרת הוראה חוקית היא החלטה לשיקולה של המשטרה, והיא רשאית להפעיל שיקול דעת זה בהתאם לנסיבות העניין.

  קיימים מספר קריטריונים כלליים שאותם המשטרה מכלילה בהחלטה זו, כגון:

  • קיומם של תלונה או דיווח על הפרת הוראה חוקית: המשטרה תפתח חקירה רק אם קיימים תלונה או דיווח על הפרת הוראה חוקית.
  • קיומם של ראיות ראשוניות להפרה: המשטרה תפתח חקירה רק אם קיימים ראיות ראשוניות להפרה, כגון עדויות של עדי ראייה או ממצאים בשטח.
  • חומרת ההפרה: המשטרה תהיה יותר מוכנה לפתוח חקירה במקרים שבהם ההפרה היא חמורה, כגון הפרת צו בית משפט להרחיק אדם מסוים ממקום מסוים.
  • חשיבות ההפרה: המשטרה תהיה יותר מוכנה לפתוח חקירה במקרים שבהם ההפרה היא בעלת חשיבות ציבורית, כגון הפרת צו בית משפט להגנה על קטין.
  • עבר פלילי: המשטרה תהיה פחות מוכנה לפתוח חקירה נגד אדם בעל עבר פלילי נקי, מאשר נגד אדם בעל עבר פלילי עשיר.
  • נסיבות ביצוע: המשטרה תהיה פחות מוכנה לפתוח חקירה נגד אדם שביצע הפרה ללא כוונה, מאשר נגד אדם שביצע הפרה במודע.
  • היתכנות להסדר טיעון: המשטרה תהיה יותר מוכנה לפתוח חקירה במקרים שבהם קיים סיכוי להגיע להסדר טיעון עם החשוד.

  במקרים מסוימים, המשטרה עשויה להחליט שלא לפתוח חקירה, גם אם קיימים תלונה או דיווח על הפרת הוראה חוקית וגם אם קיימים ראיות ראשוניות להפרה. לדוגמה, המשטרה עשויה להחליט שלא לפתוח חקירה אם ההפרה היא קלה יחסית או אם אין סיכוי להביא את החשוד לדין.

  הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם

  הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם היא עבירה פלילית, אך היא עשויה להיות מוצדקת במקרים מסוימים. לדוגמה, אם אדם מפר צו בית משפט להרחיק אותו מבן זוג אלים, הוא עשוי להימנע מעונש אם הוכיח כי הפרת הצו נעשתה כדי להגן על עצמו או על בן זוגו מפני אלימות.

  במקרים אחרים, הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם עשויה להוביל להרשעה, אך העונש עשוי להיות מופחת בהתחשב בנסיבות. לדוגמה, אם אדם מפר צו בית משפט להרחיק אותו ממקום מסוים כדי להציל אדם אחר מפני סכנה, הוא עשוי להידרש לשלם קנס או לבצע עבודות שירות, אך הוא עשוי להימנע מעונש מאסר.

  להלן מספר דוגמאות להפרות חוקיות שנעשו לשם הגנה על חיי אדם:

  • אדם מפר צו בית משפט להרחיק אותו מבן זוג אלים כדי להגן על עצמו או על בן זוגו מפני אלימות
  • אדם מפר צו בית משפט להרחיק אותו ממקום מסוים כדי להציל אדם אחר מפני סכנה.
  • אדם מפר צו בית משפט להגנה על קטין כדי להגן על הקטין מפני התעללות או הזנחה.

  בסופו של דבר, האם הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם תהיה מוצדקת או לא תלויה בנסיבות הספציפיות של המקרה.

  סיכום

  הפרת הוראה חוקית היא עבירה פלילית, אך היא עשויה להיות מוצדקת במקרים מסוימים, כגון כאשר היא נעשתה לשם הגנה על חיי אדם.

  ההחלטה האם הפרת הוראה חוקית מוצדקת או לא תלויה בנסיבות הספציפיות של המקרה, כגון חומרת ההפרה, הנסיבות שבהן בוצעה ההפרה והאינטרס הציבורי בהעמדתו לדין של המפר.

  במקרים מסוימים, הפרת הוראה חוקית לשם הגנה על חיי אדם עשויה להוביל להרשעה, אך העונש עשוי להיות מופחת בהתחשב בנסיבות.

  נקלעתם להליך פלילי בגין הפרת הוראה חוקית?

  אל תהססו לפנות אלינו באופן מיידי.

  עו"ד ניר רוטנברג הינו בעל יותר מ-25 שנות ניסיון בעולם הפלילי.

   

  לייעוץ מהיר, השאירו פרטים ונחזור אליכם

   תחזרו אליי
   עו”ד ניר רוטנברג
   כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

   חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

   לייעוץ מהיר
   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×