חוק ניירות ערך קובע כי מצג שווא שנעשה מתוך כוונה להערים על משקיעים באמצעות הטעייה כדי שאלו יבצעו עסקה בנייר ערך הוא עבירה פלילית. סעיף 54(א)(1) לחוק עוסק ב"עבירת ההנעה" ומטרת החוק היא למנוע עד כמה שניתן ניצול של אחד הצדדים לעסקה בנייר ערך באופן בלתי הגון יתרון שיש לו על הצד האחר לעסקה. במילים אחרות החוק מבקש ליתן לכל משקיע אפשרות להחליט באופן הגיוני על סמך מידע שגלוי לכולם.

הסנקציה הפלילית בסעיף זה נועדה להגביל הצגת מצגי שווא שפוגעים במידע הגלוי לכולם ושעומד בבסיסו של שוק ההון כשוק פעיל וחופשי, כך שהמידע שזורם ממנו אינו מוסתר מציבור המשקיעים שכן אם הציבור היה משקיע על בסיס מצגי שווא מזויפים לא היתה יכולת להפעיל שוק הון חופשי ותקין.

יצירת מצג שווא בנייר ערך

מצג שווא בנייר ערך לצורך הנעת משקיע לסחור בנייר במרמה יכול להיות בדרך של הבטחה, תחזית כלכלית, אמרה בדרך של כתבה או בע"פ ובכל דרך אחרת שיוצרת מצג כוזב שנועד להניע משקיע לסחור בניירות ערך. המשמעות היא שדיווחים של חברה יכולים ליצור מצג כוזב שעלול להטעות משקיעים לבצע פעולות מסחר ואם החברה מודעת לכך שהפרטים או חלקם כוזבים הרי שהיא תהיה חייבת בפלילים.

גם פעילות מלאכותית בנייר הערך או מסחר בנייר באופן תרמיתי הוא בניגוד לחוק ניירות ערך ויוצר עבירה פלילית של מצג שווא, שכן פעולות הסחר המלאכותיים אינן גלויות לציבור והסתרת המידע מעיני ציבור המשקיעים יוצרת מצג שווא פלילי בניגוד לחוק. בפועל, ישנן פעולות רבות שחייבות בגילוי ומרגע שחברה בוחרת לבצע את אותן הפעולות בחשכה היא יוצרת עבירה של הנעה בדרך מרמה. פעולות מסחר שנעשות בסתר הן עובדות מהותיות שחובה לגלותן שכן הן עלולות להניע משקיעים לסחור בנייר ערך ואי גילוין יוצר עבירת הנעה.

הסתרת מידע מהותי

חוק ניירות ערך קובע כי לצורך יצירת עבירה פלילית של הנעה במרמה יש צורך להוכיח כי המצג הכוזב שהוצג הוא מספיק מהותי כדי להניע משקיע לסחור בנייר ערך שכן לא סביר שאדם יחליט לסחור בנייר על סמך מידע שולי שאינו מהותי וזאת במיוחד לאור הסנקציה הפלילית שבצידה של עבירה זו והענישה של חמש שנות מאסר בצידה של עבירה זו במקרה של הרשעה בפלילים.

עובדה מהותית שמוסתרת מציבור המשקיעים היא כזו שהסתרתה מייצרת מצג מטעה באופן כולל כך שהמשקיעים מקבלים תמונה מעוותת של המציאות ומניעה אותם להשקיע במרמה בנייר הערך.

עבירת ההנעה להשקיע בנייר ערך במרמה תוך יצירת מצג שווא היא פלילית במקום שבו נוצר מצג שווא תרמיתי ומהותי שעלול להניע משקיעים לסחור במניות ופעולה שכזו חייבת בפלילים.

אנו מומחים למשפט הפלילי ונוכל לבחון עבורך את רכיבי העבירה כדי לבדוק האם בפעולות שבוצעו יש משום בסיס לפלילים ובכך להציל אותך מטעויות! פנה עוד היום לעורך דין צווארון לבן שיסייע לך.

מאמרים אחרונים על צווארון לבן

עבירת גניבה

עבירת גניבה

עבירות מס הכנסה

עבירות מס

עבירת הפרת אמונים

עבירת הפרת אמונים

עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון – סקירה מקיפה

מניפולציה בנייר ערך

מניפולציה בנייר ערך

תרמית בניירות ערך

תרמית בניירות ערך

הצג מאמרים נוספים