Group 9@3x

אינטרפול – המדריך לצווי מעצר

צו מעצר בינלאומי ע”י האינטרפול- red notice and diffusions, Interpol

משרד עורכי דין רוטנברג עוסק בתחום הפלילי ובעל מיומנות וניסיון בייצוג מבוקשים ע”י האינטרפול ומשטרות ברחבי העולם. כמו כן אנו עוסקים בביטול צווי מעצר בינלאומיים ובירור באשר לקיומם של צווי מעצר במשטרת הגבולות במדינות השונות.

קאבר- עורכי הדין רוטנברג

בשנים האחרונות משרדנו טיפל בהצלחה באזרחים שנעצרו במדינות שונות באירופה בעקבות צו מעצר בינלאומי סמוי שהוצא ע”י האינטרפול ללא ידיעת העצורים בעת שיצאו מן הארץ.

לאחר המעצר בחו”ל משרדנו עוסק בטיפול מיידי לצורך שחרור העצור תוך קיום מגעים עם המדינה שהוציאה את צו המעצר, המדינה שבה האדם נעצר בפועל ועם האינטרפול עצמו לצורך בדיקת חוקיות ותוקף הצו.

לעיתים צו המעצר אינו תקף ואינו חוקי וניתן לבטלו בתוך זמן קצר

צווי מעצר של האינטרפול: רד נוטיס-דיפיוז’ן red notice-diffusion

דרכי העבודה והפעילות של האינטרפול מסובכות ולא שקופות כפי שהיינו מצפים שיהיו בגוף בינלאומי מכובד ומכיוון שמדובר בגוף בינלאומי שחברות בו מדינות רבות ברחבי העולם הרי שהיחס לצווי המעצר שונה לעיתים קרובות ממדינה למדינה ודווקא משום כך, הרי שמסמך זה אינו מתיימר ליתן תשובות מלאות באשר לכל מקרה ומקרה, אלא תמונה כללית אינפורמטיבית בנוגע להתנהלות הכללית מול האינטרפול אולם ייעוץ משפטי מקצועי נדרש ומחויב המציאות בכל מקרה שבו אדם נעצר בביקורת הגבולות בחו”ל או במקרה ובו הוא חושד שעלול להיות צו מעצר סמוי כנגדו מצד מדינה שלישית אחרת.

מה זה אינטרפול

האינטרפול הוא גוף בינלאומי, משטרה בינלאומית, שמסייע לכוחות משטרה במדינות שונות תוך שיתוף פעולה בין המדינות ושיתוף נתונים ויצירת דרכי תקשורת משותפות. אחד משיתופי הפעולה המרכזיים בין המדינות החברות באינטרפול היא העברת מידע ונתונים בנוגע למבוקשים שכנגדם הוצא צו מעצר בינלאומי מסוג “RED NOTICE  “

או “DIFFUSION”.

בכל מדינה ישנו אגף משטרתי המכונה “NCB” ואגף זה אחראי להעברת המידע והנתונים בין המדינות באינטרפול. כשמוצא צו מעצר בינלאומי הוא יופץ תחילה בקשר של ה-NCB בכל מדינה ואגפים אלו יעבירו את הצו לגורמים האחראים למעצר המבוקש במשטרת הגבולות וברשויות ההגירה.

אינטרפול ישראל

גם בארץ שלל העניינים הרלוונטים בחסות האינטרפול תקפים לעיתים רבות.

דגל אדום “RED NOTICE“

דגל אדום היא דרך אלקטרונית שבה מפרסם האינטרפול בין כל המדינות החברות בו בעולם על מבוקש שמדינה אחרת מבקשת לעצור לצורך משפט או נשיאת עונש.

מטרת הדגל האדום היא להביא למעצרו או תפיסתו של המבוקש לצורך הסגרתו, הדגל האדום מכיל מידע הנוגע למבוקש וכולל את שמו, תאריך לידה, אזרחות ותמונה. כמו כן, המידע כולל תיאור של האישום בו מואשם המבוקש וכן העבירה אותה הוא ביצע או חשוד בביצועה.

DIFFUSION: צו מעצר בינלאומי ללא פרסום

צו מעצר בינלאומי מסוג זה מופץ על ידי האינטרפול בין רשויות ההגירה וביקורת הגבולות לצורך תפיסת מבוקש שמדינה אחרת מבקשת להביא למעצרו. ההבדל העיקרי בין DIFFUSION  ל- RED NOTICE נעוץ בכך שצו מעצר מסוג RED NOTICE מפורסם בכל העולם וה-DIFFUSION  מופץ בכל המדינות אך אינו מפורסם והמידע קיים רק ברשת הנתונים והקשר של האינטרפול על ידי המדינה המבקשת בעצמה.

התוצאה היא בשני צווי המעצר הבינלאומיים היא זהה אלא שבצו מעצר מסוג זה המבוקש אינו יודע עליו והוא נעצר בהפתעה בביקורת הגבולות או בבית המלון בעת ביקור בחו”ל.

ישנם דרכים לגלות האם קיים צו מעצר מסוג  DIFFUSION אולם כל מקרה הוא שונה והמלצתנו היא להתייעץ עם עורך דין פלילי בעל התמחות ספציפית בסוגיות הסגרה וטיפול בצווי מעצר בינלאומיים של האינטרפול.

דגל כחול

כמעט כל הנוגעים בדבר מכירים את ההודעה האדומה של האינטרפול שמסמלת צו מעצר בינלאומי כנגד אדם שמבוקש על ידי רשויות של מדינה החברה בארגון האינטרפול.

לצד ההודעה האדומה קיימת "הודעה כחולה" שמונפקת על ידי האינטרפול לצורך פיקוח על תנועותיו של אדם החשוד במעורבות בפלילים. כמובן שקיים דמיון רב בין הודעה אדומה להודעה כחולה שכן בשתי המקרים ההודעות מופצות ברחבי העולם כנגד חשודים בפלילים אולם קיים שוני מהותי בין ההודעות שכן האחת (האדומה) נועדה כדי לעצור חשוד בפלילים או מורשע לעומת השנייה (הודעה כחולה) שנועדה לפקח על תנועותיו של אותו אדם.

הודעה כחולה של האינטרפול וביטולה

בהתאם לכללים הקבועים בחוקת האינטרפול גם בבקשה להנפיק כנגד אדם "הודעה כחולה" הרי שלארגון יש את האפשרות לסרב להנפיק את הצו אם הבקשה שהמדינה הגישה אינה עומדת בהתאם לכללים שנקבעו בחוקת האינטרפול.

במקרים בעבר שבהם מדינות ביקשו להנפיק צו כחול כנגד אדם בנימוקים בעלי אופי פוליטי הרי שהבקשות נדחו על ידי הארגון שכן החוקה אוסרת על האינטרפול להתערב בעניינים פוליטיים ובכלל זה גם "צו כחול" לא יונפק עם הוא מגיע עם ניחוח פוליטי או צבאי.

הודעה כחולה כפופה לביקורת של המועצה לביקורת על האינטרפול וניתן לבקש את ביטולה במידה וזו אינה עומדת בתנאים שנקבעו על ידי ארגון האינטרפול.

חוקת האינטרפול

על מנת למלא באופן יעיל את פעילותו ברחבי העולם, האינטרפול פועל על פי המשפט הבינלאומי תוך שהוא מוכר כארגון בינלאומי על ידי האו”ם.

חוקת האינטרפול היא הסכם בינלאומי המאשר כחברים את ממשלותיהן של כל אותן מדינות שמשתתפות בפעילות הארגון וכמסמך המשפטי העיקרי של האינטרפול, החוקה מתארת ​​את מטרותיו ויעדיו של האינטרפול. הוא קובע את המנדט של הארגון כדי להבטיח את שיתוף הפעולה הרחב ביותר בין כל רשויות המשטרה הפלילית.

מבנה ותקציב הארגון

חוקת האינטרפול מגדירה את מבנה הארגון, חלוקת התפקידים בין גופי הארגון ומספק את התקציב ואת היחסים עם ארגונים אחרים.

החוקה קובעת את שיתוף פעולה בינלאומי בין המשטרות וזאת ברוח ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם. מחויבות זו לזכויות האדם באה לידי ביטוי באמצעות שיתוף הפעולה של הארגון עם בתי הדין הבינלאומיים ובתי הדין הבינלאומיים ועל ידי עיבוד זהיר של נתונים אישיים.

בהתאם לכך ולרוח זו נקבעו הנחיות ברורות לגבי הנייטרליות של הארגון וחל איסור מוחלט על האינטרפול לקיים כל פעילות בעלת אופי פוליטי, צבאי, דתי או גזעי.

בנוסף לחוקת האינטרפול ישנם מספר חוקים המהווים יחד את המסגרת המשפטית בה פועל האינטרפול ואלו כוללים בין היתר:

תקנות כלליות של הארגון.

כללי הנוהל של האסיפה הכללית;

כללי נוהל הועד הפועל;

תקנות פיננסיות;

כללים המסדירים את עיבוד המידע;

כללים בנושא בקרת מידע וגישה לקבצי האינטרפול.

הועדה לביקורת על תיקי האינטרפול

לצורך הבטחת יישום החוקים והכללים של האינטרפול באופן תקין הוקם גוף פיקוח עצמאי “הוועדה לביקורת על תיקי האינטרפול” (CCF). בנוסף חילופי הנתונים בין המדינות החברות באינטרפול מתבצעים על פי קווים מנחים קפדניים על מנת להבטיח את חוקיות ואיכות המידע ואת ההגנה על נתונים אישיים.

האינטרפול מכיר בצורך לעבוד בשותפות עם ארגונים אחרים כדי להילחם בפשע הבינלאומי. ככזה, הוא סיכם מספר הסכמי שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים אחרים, כולל האו”ם והאיחוד האירופי. בנוסף, מספר אמנות בינלאומיות ואמנות בילטרליות מציינות את האינטרפול כאמצעי להעברת מידע רגיש וסודי לחקירה פלילית.

אם הנך זקוק למידע או ייעוץ הנוגע לאינטרפול לפעילותו אנו עוסקים ונותנים סיוע מקיף עם נסיון של שנים רבות בעל הנוגע לארגון השיטור הבינלאומי- פנה אלינו כדי שנסייע לך באופן מיידי.

עורך דין פלילי מומחה במשפט בינלאומי ואינטרפול

אנו מכירים ועובדים עם ארגון האינטרפול במשך שנים רבות והצלחנו לבטל הודעות מעצר אדומות של האינטרפול. כמו כן אנו נותנים מענה לצורך בירור על קיומו של צו מעצר.

חשוב להדגיש, אם הוצא נגדך צו מעצר בינלאומי מטעם האינטרפול, בין אם מדובר בצו סמוי או בצו שפורסם ברבים הרי שבמקרה ותחליט לנסוע לחו”ל אתה עלול להיעצר ולהיכנס לתהליך של הסגרה לידיה של המדינה המבקשת, ישנן מדינות שמקבלות את פרטי הלנים בבתי המלון והאינטרפול דורש את מעצר המבוקשים בבית המלון.

אזרח רוסי שהיה מבוקש ברוסיה נסע לספרד ולאחר שעבר את ביקורת הגבולות הגיע לבית המלון וזה העביר את פרטיו למשטרה המקומית שזיהתה שמדובר במבוקש שכנגדו צו מעצר בינלאומי והוא נעצר.

לאחר תהליך משפטי מסובך ומורכב בית המשפט בספרד דחה את בקשת רוסיה להסגרתו והאזרח חזר למדינה שלישית שבה הוא מתגורר.

אם קיים נגדכם צו מעצר בינלאומי או שאתם חוששים מכך פנו למשרדנו כדי שנפעל עבורכם באופן מיידי – אנו בעלי נסיון רב בטיפול ובייצוג ישראלים בחו”ל

אנו פועלים לביטול צווי מעצר בינלאומיים ובירור על צווים סמויים

מאמרים אחרונים על ייצוג ישראלים בחו"ל

מהו צו מעצר אירופאי?

מהו צו מעצר אירופאי?

חקירה פלילית בחו"ל

איך לסגור חקירה פלילית בחו"ל

ביטול צו מעצר בינלאומי

ביטול צו מעצר בינלאומי

שחרור ממעצר בהליך הסגרה

שחרור ממעצר בהליך הסגרה

מעצר בחו"ל: המדריך המלא לישראלי

עורך דין פלילי בחו"ל

הסכם הסגרה

הסכם הסגרה

הצג מאמרים נוספים