בעבירות מסוג פשע, טרם יוגש כתב אישום, מחויבת התביעה לערוך הליך שימוע. תכליתו של הליך זה היא לתת לחשוד הזדמנות לטעון טענות מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום בעניינו. עומד בפני הליך שימוע? חשוב מאוד שתהיה מיוצג על ידי עורך דין פלילי, אשר ידאג למצות את ההליך עבורך ויעשה כל מאמץ למנוע הגשת כתב אישום, או לחלופין – יסייע בביטול כתב האישום במידה והוגש.

לייעוץ מהיר, השאירו פרטים ונחזור אליכם

  תחזרו אליי

  מהו כתב אישום

  כתב אישום הוא מסמך משפטי רשמי המאשים אדם בעבירה פלילית. הוא מגיש על ידי התביעה, בדרך כלל הפרקליטות, ומסמל את תחילתו של ההליך הפלילי.

  כתב האישום צריך לכלול את הפרטים הבאים:

  • שם הנאשם
  • תאריך ושעת העבירה
  • תיאור העבירה
  • העונש המירבי הקבוע בחוק בגין העבירה
  • רשימת העדים שהתביעה מתכננת להעיד במשפט

  לאחר הגשת כתב האישום, הנאשם מזומן למשפט. במשפט, התביעה צריכה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעל לכל ספק סביר. הנאשם, מצדו, רשאי להציג ראיות בעד עצמו ולהעיד בעצמו.

  אם הנאשם מורשע במשפט, הוא צפוי לקנס, למאסר או לעונש אחר כפי שנקבע בחוק.

  בישראל, כתב אישום מוגש על ידי תובע מוסמך, שהוא אדם בעל הסמכה משפטית מתאימה. התובע המוסמך מוסמך להגיש כתב אישום לאחר שמצא שישנן ראיות מספיקות להוכחת האשמה וכי קיים עניין לציבור בהליך הפלילי.

  החלטת התובע המוסמך על הגשת כתב אישום היא החלטה שיקול דעתית, וניתנת לערעור עליה בפני בית המשפט.

  זכות השימוע

  להחלטה להעמיד אדם לדין פלילי, השלכות מרחיקות לכת על חייו. משכך, קבע המחוקק, כי בעבירות מסוג פשע, אשר העונש בגינן הוא 3 שנות מאסר ומעלה, יועבר לחשוד חומר החקירה בעניינו ותינתן לן זכות שימוע. במסגרתה, יהיה החשוד רשאי לפנות בכתב תוך 30 יום, לרשויות התביעה ולנמק מדוע יש הצדקה, בנסיבות המקרה שלו, להימנע מהגשת כתב אישום. לחובת השימוע, חשוב לומר, יש חריגים, למשל, זו לא תחול לגבי מי שבעת העברת חומר החקירה היה במעצר וכתב האישום הוגש בעת מעצרו. כמו כן, היא אינה חלה בעבירות של אלימות במשפחה.

  עילת סגירת התיק

  אין ספק כי עבור החשוד, המטרה המרכזית של הליך השימוע, היא להימנע מהגשת כתב אישום. יחד עם זאת, יש להליך זה משמעות נוספת והיא השפעה על עילת סגירת התיק. במה דברים אמורים? אם תתקבל החלטה שלא להגיש כתב אישום, ייסגר התיק באחת מהעילות הבאות: חוסר אשמה, העדר עניין לציבור או העדר ראיות מספיקות. כאשר התיק נסגר בעילה הראשונה, לא נותר רישום מהחקירה והחשוד נמנע מנזק אשר עלול להיגרם לו בעקבות הרישום. לעומת זאת, אם התיק ייסגר מפאת העדר עניין לציבור או חוסר בראיות, לחשוד יהיה רישום משטרתי, אשר עלול להסב לו נזק בעתיד. הליך השימוע מאפשר לחשוד ולעורך דינו לבוא בדין ודברים עם רשויות התביעה ולהביא לסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה.

  הגשת כתב אישום: שיקולי התובע

  תובע שמקבל חומר חקירה ובו מספיק ראיות להגשת כתב אישום, צריך להעמיד לדין את אותו אדם אלא אם אין במשפט עניין לציבור. ראיות שמגיעות לרף שבו יוגש כתב אישום הן כאלו שנותנות סיכוי להרשיע במשפט פלילי. כלומר, אם החומר שנמצא בפני התובע הוא כזה שמתוכו ברור שהנאשם יזוכה בסוף ההליך הפלילי, או שהתובע מאמין כי בהתאם לראיות שבפניו רוב הסיכויים שהנאשם לא יורשע אלא יזוכה עליו להמנע מלהגיש את כתב האישום.

  כשתובע נדרש לשאלה האם יש עניין לציבור בהגשת כתב אישום הרי שהתשובה לכך טמונה בשאלה הערכית והיתרון שיכול לצמוח לטובת החברה והציבור בהעמדה למשפט פלילי אל מול הנזק שיכול להגרם לציבור ולחברה במקרה שיוחלט לא להעמיד לדין פלילי, ישנו מאזן שאותו עורך התובע ובו שיקולים של תועלת ושיקולים של נזק לחברה ולאינטרס הציבורי שכרוך בהעמדה למשפט פלילי.

  כתב אישום

  מה יעשה תובע שהראיות שבפניו גבוליות

  כשתובע נמצא באיזור אפור וגבולי מבחינה ראייתית עליו לבדוק בתוך מאזן ההסתברות להרשעה בשאלה הראייתית האם ישנו עיניין לציבור בהעמדה למשפט פלילי בנסיבות המקרה. התובע יכניס לתוך שיקוליו את ההשלכות החברתיות שישנן בניהול התיק הפלילי אל מול אלה בסגירת התיק.

  כשהראיות בתיק פלילי הן גבוליות עולות לדיון שוב העקרונות שהזכרנו לעיל ובהן החשש להעמיד למשפט את מי שלא עשה דבר ובכך לפגוע בו ובקרוביו ולעומת זאת ישנה חשיבות ציבורית בבירור האמת והאם האדם אשם בעבירות פליליות.

  במקרים שבהם חומר הראיות לא מבטיח הרשעה פלילית אולם התחושה היא שהצדק לא נעשה בהיעדר הכרעה של בית המשפט בשל ההליכים בעת החקירה הרי שבמקרה כזה ייטה תובע להעמיד לדין פלילי, כך במקרים שבהם קיים ספק האם ההתנהגות היא פלילית אולם ברור כי היא פסולה באופן מוסרי.

  אם אתה נמצא תחת חקירה פלילית או שהחומר בעניינך הועבר לפרקליטות לצורך הגשת כתב אישום פנה אלינו כדי שנפעל להציל אותך מטעויות.

  כתב אישום לדוגמא

  הנאשם בכתב אישום לדוגמא נקרא בדרך כלל "נאשם X" או "נאשם Y", והעדים ידועים בשמותיהם הפרטיים. תיאור העבירה בכתב אישום לדוגמא הוא מדויק מבחינה משפטית, אך הוא אינו כולל עובדות ספציפיות שעשויות לזהות את הנאשם או את העדים.

  כתב אישום לדוגמא הוא כלי חשוב ללימוד ההליך הפלילי. הוא מאפשר לסטודנטים למשפטים ולעורכי דין להתנסות בהגשת כתב אישום ובהגנה על נאשם, וכן ללמוד על הראיות הדרושות להרשעה פלילית.

  מה ההשלכות של אי קיום חובת השימוע?

  הליך השימוע מעניק זכות טיעון לחשוד טרם יהפוך לנאשם, על כל המשתמע מכך ועל כן זכות השימוע נתפסת כזכות יסוד, אשר קיומה הוא הכרחי לקיום עקרונות הצדק הטבעי. כמו כן, נקבע בפסיקה, כי אין די בזאת כי התביעה תקיים את הליך השימוע מבחינה פרוצדורלית, כדי לצאת לידי חובתה. עליה להתייחס להליך זה במלוא הרצינות ולהקשיב לטענות אשר מעלה החשוד.

  לאור זאת נקבע כי כתב אישום אשר הוגש מבלי שקוימה חובת השימוע – בטל! פירוש הדבר הוא כי במקרים בהם לא מילאה התביעה אחר חובה זו, הנאשם יוכל להעלות בפני בית המשפט טענה מקדמית ולבקש להכריז על בטלותו של כתב האישום.

  פנייה לייצוג משפטי

  מן הדברים שלעיל אנו מבינים כי להליך השימוע יש חשיבות אדירה עבור החשוד והיא יכולה למעשה להכריע את עתידו. זכות השימוע יכולה למנוע הגשת כתב אישום או להביא לביטולו ובנוסף לכך, היא מאפשרת לחשוד גם להשפיע על עילת הסגירה של התיק. על כן אין להקל ראש בחשיבותו של הליך השימוע ויש לעשות כל שניתן על מנת למצות אותו ולהביא לתוצאה הרצויה.

  לשם כך זקוק החשוד לייצוג משפטי של עורך דין פלילי, אשר מכיר היטב את התנהלותה של התביעה  ויש לו את הידע והניסיון המקצועי. עורך הדין יידע כיצד להציג את הנימוקים הנכונים והמתאימים ומשכך, גדל באופן משמעותי הסיכוי למניעת הגשת כתב אישום. ללא ייצוג משפטי בהליך השימוע, עלול החשוד להסתבך בלשונו ומכאן כי הסיכוי למניעת הגשת כתב אישום קטן מאוד. על כן, אם קיבלת זימון לשמוע, פנה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי. זוהי הדרך הטובה ביותר לשמור על זכויותיך ולקבל את התוצאה המשפטית האופטימאלית.

  הוזמנת לשימוע לפני הגשת כתב אישום? אתה זקוק לייצוג משפטי מקצועי. משרדנו הוא בעל ניסיון רב בתחום הפלילי ואנו מייצגים לקוחות רבים בהליכי שימוע. פנה אלינו ונשמח לעמוד לשירותך.

  לייעוץ מהיר, השאירו פרטים ונחזור אליכם

   תחזרו אליי
   עו”ד ניר רוטנברג
   כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

   חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

   לייעוץ מהיר
   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×