ענישה במשפט פלילי- עבירות מין

העיקרון שלאורו הולכים בענישה במשפט פלילי הוא קיום יחס הולם בין המעשה וחומרתו לעבירה ונסיבותיה ומידת האשמה של הנאשם לסוג העונש שיוטל עליו ומידתו. כשבית המשפט גוזר עונש על נאשם עליו לקבוע את מתחם העונש ההולם למעשה העבירה תוך איזון בין הערך החברתי שנפגע ומידת הפגיעה בו.

עיקרון ההלימה לשיקולי ענישה

במסגרת סעיף 40ב לחוק, נתן המחוקק משקל רב לעקרון ההלימה מבין כלל שיקולי הענישה, בקבעו כי "העקרון המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם, ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו". עוד נקבע בסעיף 40ג(א) לחוק, כי על בית המשפט לקבוע מתחם עונש הולם למעשה העבירה, בהתאם לעקרון המנחה האמור, תוך התחשבות בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה.

עבירות מין- חומרת הפגיעה בערך חברתי

עבירות מין ועבירות אונס פוגעות פגיעה ממשית וקשה בנפשו ובגופו של קורבן העבירה תוך רמיסת שלמות הגוף, כבודו של הגוף ותחושת הביטחון של קורבן העבירה. עבירות מין מתבצעות באלימות גם אם אין במעשה העבירה נקיטת כח שכן בעבירות אלה יש יסוד טבוע של אלימות שפוגעת בגופו של הקורבן או בנפשו או בשניהם יחדיו.

החמרת ענישה בעבירות מין

יש עבירות פליליות שבהן חומרת הפגיעה בקורבן העבירה היא כל כך חמורה וקשה שמחייבת החמרת ענישה לא רק כדי להרתיע את הפוגע אלא גם כדי לבטא את סולם הערכים החברתי שבו עולם המשפט הפלילי מתנהל.
עבירות מין יוצרות פגיעה כל כך קשה בנפגע העבירה ולכן חלה על החברה ובית המשפט כמייצג של קול החברה להטיל ענישה חמורה שתשמיע את קולם של קורבנות העבירה. היעדר ההסכמה למגע מיני היא תופעה קשה ופוגענית מחייבת התערבות קשה של רשויות החוק והמשפט הפלילי.

ההגנה במשפט פלילי על נאשם בעבירות מין

דווקא בשל הצורך החברתי להשמיע את קולן של קורבנות עבירות מין והצורך בהחמרת ענישה הרי שמתוך כך נולד הצורך לבחון באופן מדוקדק ביותר אישומים כנגד נאשמים בעבירות מין.

במשפט פלילי שבו נאשם בעבירות מין יש חשיבות לכך שעורך דין פלילי המייצג את הנאשם יקפיד על כך שכל ראייה תבחן באופן מיוחד תוך מתן ייצוג פלילי מלא והולם כך שתמנע האפשרות לעיוות דין והרשעת חפים מפשע.

עורך דין פלילי חייב למנוע אפשרות שבה יהיה חוסר בחומר הראיות שקיים כנגד הנאשם וכן עליו להציג בפני בית המשפט חלופות אפשריות כדי למנוע את הרשעתו של חף מפשע ובכך למנוע עונש חמור למי שהורשע בעבירות מין.

אנו במשרד עורך דין פלילי רוטנברג מייצגים נאשמים וגם קורבנות עבירה ומביאים לבית המשפט הצורך בהקפדה על קוצו של יוד בכל חלק מהליכי המשפט הפלילי וזאת כדי להעניק את מקסימום ההגנה המשפטית ללקוחותינו.

כיום, ניתן להרשיע בבית המשפט בעבירות מין גם מבלי שהנאשם הפעיל כח כלפי קורבן העבירה והבחינה המשפטית נעשית בשאלה האם היחסים נעשו שלא בהסכמה חופשית של קורבן העבירה ולכן לאור החבל הדק שבו נבחנת שאלת ההסכמה של נפגעות העבירה מחייבת הקפדה על ייצוג של עורך דין פלילי מנוסה ומוכשר שיאפשר לנאשם הזדמנות להציג את הגנתו ולמנוע את הרשעתו בפלילים שלא לצורך.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×