עבירת איומים היא עבירה פלילית לפי סעיף 192 לחוק העונשין הישראלי, הקובע כי "המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים".

עבירות האיומים יכולה להתפרס על מגוון רב של אפשרויות ואמירות שמתוכם יהיו כאלו שהן ברורות ושניתן להרשיע בגין השמעתם במשפט פלילי וכאלו שנמצאות במקום אפור ולא ברור האם השמעתם מהווה איום לפי חוק העונשין אם לאו.

המבחן הכללי כדי לדעת האם נעברה עבירת איומים היא לפי אמות המידה הערכיות האובייקטיביות, כלומר,האם אדם רגיל מן היישוב היה חש מאויים נוכח הדברים שהושמעו. יתכן, שהאדם שכלפיו הושמעו ההערות לא יחוש מאויים אולם בית המשפט יבחן האם הדברים שנאמרו היו מעוררים אימה בקרב אדם מן היישוב ובהתאם לכך יכריע.

היסוד הנפשי של עבירת האיומים כולל את הלכת הצפיות שלפיו יתכן שמוסר האמרה לא התכוון לאיים או להפחיד את האדם שכלפיו נאמרה האמרה אולם מספיק לצורך הרשעה בפלילים שמוסר האמרה האמין ברמה גבוהה של הסתברות כי האמרה יכולה להפחיד את האדם שכלפיו נאמרה ובכך ליצור איום והפחדה.

מתי אזהרה מותרת תהפוך לאיום אסור

קיימת אפשרות לזהות איום אסור לפי הנסיבות שבהן האיום נאמר ובהתאם למסר שרצה מוסר האמרה להעביר כך שבדיקת תוכן האמרה מתבצעת בהתאם לנסיבות האמירה ובהקשר לנסיבות אמירתה. אם לאומר האמרה יש השפעה על מימוש הסכנה שגלומה בתוך האמרה אזי מדובר באיום ולא באזהרה מותרת.

איום בהתנהגות

איום יכול להיות בדרך של התנהגות ולאו דווקא באופן מילולי, כך שלעיתים די בהצגת ״מצג מאיים״ או ״נוכחות מאיימת״ כדי ליצור איום וזה יכול להיות בדרך מפורשת וגם בדרך אגבית ולא ברורה.

בהתאם לחוק העונשין הרי שאיום יכול להיות בכל דרך ואין רשימה סגורה שבה נמסר איום וזה יכול להיעשות בעל פה, בהתנהגות או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני או באמצעים עקיפים אחרים.

אם אתם חשים מאויימים או חשודים באיום פנו למשרד עורכי הדין הפליליים רוטנברג כדי שנציל אתכם מטעויות!

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×