מהי הוצאת דיבה ומהו לשון הרע?

הוצאת דיבה ולשון הרע יכולים להתפרסם בכל אמצעי תקשורת וברשתות החברתיות כשמדובר בפרסום שעלול להשפיל אדם וללעוג לו תוך הפיכתו למושא לשנאה ואף כדי פגיעה בפרנסתו. הפרסום יכול להוות לשון הרע אם הוא מבזה את השני בגין מוצאו וגזעו נטיותיו המיניות או דתו תוך שימת לעג למוגבלות לכאורה של האדם שהוציאו את דיבתו רעה.

דברו איתנו

03-6206010phone
במיילpencil

מה הפיצוי בחוק לשון הרע על הוצאת דיבה?

החוק במדינת ישראל קובע פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק וזאת בגין פרסום שמהווה לשון הרע. בתי המשפט אינם מחוייבים לקבוע את מקסימום הנזק ובדרך כלל יקבעו פיצוי מופחת ובהתאם לחומרת לשון הרעו והדיבה שפורסמה.
האם יש הגנה לפרסום לשון הרע?
בחוק לשון הרע נקבעו מספר הגנות למי שפרסם דיבתו של אחר וכך אם מפרסם לשון הרע עומד בקריטריונים שנקבעו בהגנות שנקבעו בחוק לשון הרע הוא לא יחוייב לשלם פיצויים לתובע גם במקרה שבו יכריע בית המשפט שאכן המפרסם פרסם לשון הרע והוציא את דיבתו של התובע.

מה לעשות נגד פרסום שקרי?

אם פרסמו כנגדכם לשון הרע ברשת חברתית או בכל אמצעי אחר עליכם לתעד את הפרסום ולנסות ולאסוף את כל העדויות והראיות לפרסום. לאחר שתיערך בחינה משפטית נכונה של כלל הראיות ושל כלל העדויות לפרסום נוכל לכלכל את הצעדים הנדרשים ולקבוע את מידת הנזק שנגרמה ולקבוע מה יהיה סכום התביעה.

כיצד להגיש תביעת לשון הרע?

תביעת הוצאת דיבה תוגש לבית המשפט הרלוונטי בהתאם למידת הנזק שנגרם בעקבות הפרסום והוצאת הדיבה. חוק איסור לשון הרע משמש כפשרה בין העיקרון של חופש הביטוי בחברה הדמוקרטית לבין הזכות של כל אדם לשמו הטוב כך שחופש הביטוי אינו יכול להוות כר לחופש הביזוי.

מהו פרסום לשון הרע?

חוק איסור לשון הרע מגדיר את הפרסומים שיהוו דיבה וישמשו עילה להגשת תביעת לשון הרע והוצאת דיבה כך שכל פרסום שעלול:
א. להשפיל אדם בעיני האחרים או שהפרסום יהפוך את האדם למטרה לשנאה, בוז או לעג,
ב. פרסום שנועד לבזות אדם בשל התנהגות או תכונה שמיוחסת לאותו אדם,
ג. פרסום שעלול לפגוע בפרנסתו של אדם או במקום עבודתו,
ד. פרסום שנועד להכפיש אדם בשל מוצאו, דתו, גזעו, מקום מגוריו, נטייתו המינית או מינו או מוגבלות כלשהי שלו.

איך קובעים אם פרסום מהווה לשון הרע?

כדי להכריע האם פרסום משמש כלשון הרע כפי שנקבע בחוק יש להבין את המשמעות שעולה מתוך הדברים כשהמבחן האם הניזוק מלשון הרע אכן נפגע בפועל מהפרסום.
מטרת חוק לשון הרע היא לשמור על כבודו של האדם תוך ניסיון לשמור על שמו הטוב וההימנעות מפגיעה בשמו כפי שהציבור תופס אותו ולכן הבחינה של פרסום לשון הרע תהיה בעיני מה שמכונה בפסיקת בית המשפט "האדם הסביר" , כלומר האם אדם מהיישוב היה רואה בפרסום כפי שפורסם "לשון הרע" שמהווה הוצאת דיבה שפוגעת בכבודו של האדם.

מהו נטל הראייה של התובע לשון הרע?

בית המשפט העליון קבע כי נטל הראייה להוכיח פרסום לשון הרע הוא על התובע שנפגע מהוצאת הדיבה ועליו להראות שמדובר בפרסום שקרי שנעשה על ידי מי שנתבע על ידו ושאכן הפרסום מהווה דיבה ולשון הרע.

מהם השלבים של בחינת פרסום בתביעת לשון הרע?

בשלב הראשון נקבע בבית המשפט העליון שיש לבחון האם הביטוי מהווה לשון הרע לפי החלופות שנקבעו בחוק לשון הרע והאם מתקיים יסוד של הפרסום כפי שקובע סעיף 2 לחוק לשון הרע.
במקרה של תשובה חיובית לשאלות אלו יבחן בית המשפט האם הביטוי והפרסום עומד באחת מההגנות שנקבעו בסעיף 13 לחוק לשון הרע, כלומר האם הפרסום מותר ואם התשובה לכך חיובית הרי שהתביעה תדחה, במקרה והפרסום לא נהנה מההגנות בחוק יבדוק בית המשפט האם יש "אמת בפרסום" והאם קיים עניין ציבורי בעצם הפרסום שאם לא אזי יבדק האם הפרסום נעשה בתום לב.
אולם יש לזכור כי למרות כל מה שנאמר הרי שהבדיקות לא נעשות באופן מנותק מהמציאות כך שלפעמים התשובות עלולות להיות גבוליות ובתחום "האפור" ובית המשפט יבחן מה עוצמת הפרסום ומה עוצמת הפגיעה.

איך מקבלים פיצוי כספי על לשון הרע?

חוק איסור לשון הרע קובע פיצוי כספי ללא צורך בהוכחת הנזק שנגרם של עד 50,000 ₪ בשל כל אמרה שמהרווה פרסום לשון הרע כנגד התובע, מי שהוציאו את דיבתו. לבית המשפט יש שיקול דעת רחב ביותר בנוגע לגובה הפיצוי והוא יכול לקבוע פיצוי מופחת מסך של 50,000 ₪ אולם אם יוכח שהפרסום היה בכוונה לפגוע יכול בית המשפט לקבוע פיצוי כפול.

 

מה נדרש כדי לקבל פיצוי כפול בתביעת לשון הרע?

כדי לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 100,000 ₪ צריך התובע להראות לבית המשפט כי בפרסום לשון הרע המפרסם התנהג באופן זדוני. התובע צריך להניח תשתית ראייתית מספקת ולפיה הנתבע פעל בדרך של כוונה של ממש לפגוע בתובע באמצעות הפרסום שמהווה דיבה.
לצורך בחינה האם מדובר באפשרות של תביעת לשון הרע המהווה פרסום זדוני לצורך קבלת פיצוי כפול מומלץ להגיע לייעוץ במשרדנו המתמחה בתביעות לשון הרע.

אנו במשרד עורך דין רוטנברג מתמחים למעלה מ-25 שנים בתביעות לשון הרע ובמשפט הפלילי, במידה והנך זקוק לייעוץ משפטי מלא פנה אלינו כדי שנסייע לך.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×