ליווי משפטי לקורבנות עבירה בהליך פלילי

ייצוג נפגעי עבירה בהליך פלילי ליוווי משפטי לקורבנות עבירה סקירה כללית

בשנים האחרונות חלה מגמה הולכת ועולה בחקיקה הישראלית להסדרת ייצוגם ומעמדם של  קורבנות עבירה בהליכים הפליליים החל משלבי תחילת החקירה ועד לשלבי המשפט ולאחריו מול ועדת השחרורים אם העבריין נדון למאסר בפועל.

אל מול דברו הברור של המחוקק ניצבים קורבנות העבירה לעיתים קרובות חסרי אונים ונבוכים מול הרשויות השונות שלא תמיד ״סופרים ״ אותם או מתייחסים אליהם ברצינות.

לעיתים דומה שרשויות החוק החל מהמשטרה והמשך ברשויות התביעה והפרקליטות  מתייחסים לנפגעי עבירה כאל ״כאב ראש״ שיש להרחיקו מן ההליכים ולמדר אותו ממידע חיוני וחשוב .גם אם ישנן סיבות כאלו ואחרות למידור המתלונן ממידע ראייתי מהותי הרי שלעיתים קרובות נוצר סחף וחוסר רצון גורף לשתף את קורבן העבירה בכל מידע גם כזה המגיע לו על פי הדין. יחס זה מלווה בהתנהגות מתנשאת ומזלזלת ובחוסר  רגישות משווע לקורבן העבירה ולסבלו.

נפגעי עבירה מרגישים ובצדק לא רצויים, מושפלים, ממודרים נבוכים ,חסרי מידע בסיסי על ההליך המתנהל ולעיתים נתקלים בחומות של שתיקה מצד הגורמים האמורים לסייע להם כמו המשטרה ורשויות התביעה.

נפגעי עבירה במציאות הנוכחית היומיומית מוכרחים ייצוג משפטי פרטי של עורך דין פלילי מנוסה בעל נסיון בייצוג קורבנות ונפגעי עבירה.

ללא ייצוג של עורך דין פלילי פרטי מנוסה  ו״נושך״ נפגעי עבירה יפלו בין הכסאות, ירגישו מושפלים, מנוצלים,ממודרים וחסרי אונים.

מטבע הדברים כשקורבן עבירה נפגע , מדובר באדם נורמטיבי שעולם המשפט הפלילי והליכיו אינם נהירים לו. הוא לא יודע איך מדברים עם המשטרה ואיך פונים לתביעה או לפרקליטות. הוא אינו מודע לזכויותיו ונתקל בגורמים חסרי סבלנות שהוא לא בדיוק עומד בראש מעיניהם שלא תמיד ניתן להשיגם טלפונית וגם כשמשוחחים עימם השאלות העולות מן השיחה רבות מן התשובות שמקבלים מהם אם בכלל. נפגעי עבירה מרגישים ש״מורחים״ אותם ו״מסבנים״ אותם בתשובות כלליות שמותירות אותם ללא מענה וללא תשובה אמיתית וממצה.

כאן אנו נכנסים לתמונה. עורכי דין פליליים מנוסים מכירים היטב את המערכת ,את רשויות החקירה את אנשי התביעה והפרקליטות. אותנו קשה ״לסבן״ או להותיר ללא מענה. אנו יודעים לשאול את השאלות הנכונות מהגורמים המתאימים . עצם נוכחותנו ופעולותינו מכניסה סדר להליך הפלילי המתנהל. לא ניתן לנהל עיסקאות , הסדרים וקומבינות במחשכים  ללא ידיעת קורבן העבירה ומאחורי גבו. קורבנות  העבירה  אינם צריכים להתרוצץ ממקום למקום ומגורם לגורם  כדי לקבל מענה  מלא ,אמיתי וברור בנוגע לחקירה או להליך המשפטי המתנהל מול העבריין שפגע בהם. המשטרה , התביעות , הפרקליטות מייצגים את הציבור ואת ״האינטרס הציבורי״ . קורבן העבירה הוא חלק מהציבור הוא אינו  בן יחיד ומיוחד בהליך הפלילי ולכן הפרקליטות , התביעות או המשטרה אינם מייצגים אותו או את האינטרס שלו אלא את האינטרס הציבורי שהוא חלק ממנו.

אנחנו מייצגים את קורבן העבירה . את האינטרס של נפגע העבירה ושלו בלבד. לכן צריך עורך דין פלילי פרטי שמייציג קורבנות עבירה כדי לייצג אך ורק את נפגע העבירה . אצלנו קורבן העבירה הוא הבן היחיד . האינטרס היחידי הקובע אצלנו הינו האינטרס של קורבן העבירה . כל השיקולים והאינטרסים האחרים שנשקלים ע״י גורמי המערכת המשפטית באים מבחינתנו רק אחרי האינטרס של קורבן העבירה.