Group 21@3x

ייצוג קורבנות עבירה

משרד עורכי דין פלילי רוטנברג מייצג קורבנות עבירה במסגרת ההליך הפלילי ולאחריו. ראשית, דואג עורך הדין המטפל כי זכויותיו של נפגע העבירה לאורך ההליך הפלילי, יישמרו. שנית, המשרד מייצג נפגעי עבירה, במסגרת תביעות פיצויים אזרחיות.

נפגע עבירה הוא מי שנפגע באופן ישיר ממעשה של עבירה פלילית ואם המעשה גרם למותו של אדם, אזי קובע החוק כי נפגעי העבירה הם בני המשפחה של אותו אדם. משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לקורבנות עבירה בכל המישורים ומקפיד על מתן יחס אישי וסבלני לאורך כל הדרך.

לנפגע העבירה יש לא מעט זכויות במסגרת ההליך הפלילי, החל משלב החקירה במשטרה וכלה בהגשת כתב האישום נגד הפוגע, בעת גיבוש הסדר טיעון או מתן גזר דין. אולם הרשויות אינן תמיד מקפידות על זכויותיו ולשם מימושן זקוק הוא לייצוג של עורך דין פלילי אשר ישמור על זכויות אלו במלואן.

כלי נוסף באמצעותו ניתן לסייע לנפגעי עבירה הוא הגשת תביעת פיצויים נגד הפוגע. במסגרתה אנו דורשים מן הפוגע, פיצוי ממוני בגין החזר הוצאות רפואיות שנאלץ הנפגע להוציא, הפסדי השתכרות שנגרמו לו כתוצאה מהפגיעה וכיו”ב. כמו כן, ניתן לדרוש פיצוי בלתי ממוני בגין הנזק הנפשי שנגרם בשל העבירה.

הראיות המבססות את התביעה האזרחית, הן אותן הראיות אשר שימשו להרשעתו של הפוגע, ובהקשר זה חשוב לציין כי גם כאשר הפוגע זוכה במשפט פלילי, או אף אם לא הוגש נגדו כתב אישום כלל, אין מניעה, בחלק ניכר מן המקרים, להגיש תביעה אזרחית לפיצויים.

על כן, אם נפגעתם מעבירה פלילית, אל תוותרו על זכויותיכם! פנו אלינו ואנו נעשה את המיטב כדי לסייע לכם הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי.