נאשם במשפט פלילי זכאי לפיצוי מאוצר המדינה במקרה ובו בית המשפט מחליט לזכות אותו לאחר שכתב האישום שהוגש נגדו וההליך הפלילי כנגדו נערך ללא שהיה כל יסוד להאשמה או שבית המשפט מחליט על נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי כספי.

בית המשפט במקרה יפצה את הנאשם שזוכה על תקופת מעצרו ועל תקופת מאסרו תוך הוראה שהמדינה תשלם את הוצאות הגנתו במסגרת המשפט הפלילי שהתנהל נגדו וזאת במקרה שבו המדינה פעלה בחוסר זהירות ובחוסר סבירות בעת הגשת כתב האישום ומבלי לנקוט בזהירות הראויה הנדרשת מן התביעה או הפרקליטות בעת שהחליטה על הגשת אישום פלילי כנגד אותו אדם שזוכה בדין.

פיצויים לאחר זיכוי

גם במקום שבו אדם זוכה במשפט פלילי בשל טעות טכנית או זיכוי בשל חמת הספק יכולה להביא לפיצוי הנאשם ובאותה מידה לא תמיד זיכוי מוחלט יוביל לפיצוי כספי אלא בכל מקרה יבחן בית המשפט את טיב הזיכוי ונסיבות הזיכוי לאור הנסיבות שבהן הוגש האישום והתנהל המשפט הפלילי.

שיקול הדעת של בית המשפט בקביעת פיצוי

לבית המשפט יש שיקול דעת רחב להורות על פיצוי כספי לנאשם שזוכה ואשר הוענק לו במסגרת סעיף 80 לחוק סדר הדין הפלילי שקבע נוסח עמום כדי לאפשר מסגרת רחבה בשיקולי בית המשפט לפיצוי נאשם שזוכה.

בפסיקה נקבעו שלוש קטגוריות לצורך בחינת מתן פיצוי ועומקו של הפיצוי:

א.    הליכי המשפט הפלילי.

ב.      אופי וטיב הזיכוי.

ג. נסיבות אישויות של הנאשם ונסיבות חיצונית למשפט.

במסגרת זו בוחן בית המשפט את התנהגות והתנהלות המשטרה והתביעה, האם נהגו באופן זדוני או רשלני אל מול התנהגות הנאשם בעת חקירתו ובעת ניהול המשפט ובחינת סוג העבירה והעונש שהיה צפוי לנאשם אילו לא היה מזוכה בדין.

תפקידו של עורך דין פלילי בבקשה

עורך דין פלילי יבקש מבית המשפט לפצות נאשם שזוכה בדין בשל העוול שנגרם לו בשיעור מלוא עלויות הגנתו אולם בית המשפט במרבית המקרים יזהר בגובה הפיצוי וזאת לאור הנסיבות שהזכרנו לעיל.

נאשם שהוגש כנגדו כתב אישום נמצא תחת איום של החרב הפלילית ואפשרות לעונש של מאסר ובדרך כלל אישום פלילי יביא לשיבוש חייו של אדם נורמטיבי כך שבית המשפט יורה על פיצוי משמעותי אם התביעה זלזלה בכוח שהמחוקק נתן לה והגישה כתב אישום ללא הזהירות הנדרשת מרשות מנהלית אחראית.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×