נאשם שהורשע במשפט פלילי ומבקש שיתקיים בעניינו משפט חוזר צריך להראות קיומה של ראיה שלא היתה ידועה קודם לכן ויש בה כדי לשנות את תוצאת המשפט הפלילי לטובתו.

דרישות החוק לצורך קיום משפט חוזר

סעיף 31(א)(2) לחוק בתי המשפט קובע כי לצורך קיום משפט חוזר למי שהורשע במשפט פלילי יש לבחון האם הוצג בפני בית המשפט ראיות שיש בהן כדי להוביל לשינוי תוצאת המשפט לטובת המבקש ולצורך כך לא מספיק להציג "רעיון" או גרסה עובדתית שלא נדונה במשפט אלא יש צורך להציג ראיה חדשה שהיא בעלת אמינות שתצדיק קיום משפט חוזר.

הדרישה לראיה חדשה בהליך

הדרישה לראיה חדשה שלא הוצגה בפני בית המשפט בניגוד לתזה חדשה היא מכיוון שמדובר בהליך פלילי שהסתיים ובית המשפט הכריע לאחר שבחן את מערכת הראיות שהוצגה בפניו ולכן כשמתבקש משפט חוזר אין זה מספיק להשיג על התוצאה באמצעות העלאת טענה שיש בה כדי להצביע על אפשרות לקיום מערכת עובדתית חלופית או תזה עובדתית חדשה אלא יש צורך בראיה חדשה שתהיה כזאת שתצדיק את ביטול ההליך הפלילי שכבר נסתיים, ראיה חדשה שיש בה כדי להביא להתערבות בקביעות ובמסקנות של בית המשפט הקודם תוך שינוי הכרעת בית המשפט בהתאם לחומר הראיות שהוצג בפניו.

משפט חוזר ולא ערעור

עריכת משפט חוזר איננה "ערעור חדש" ואין מקום להעלות טענות שנטענו במסגרת הבקשה למשפט חוזר, אמנם החוק מאפשר להורות על קיום משפט חוזר גם במקום שבו נתגלה עיוות דין חמור אולם זה בקשה למשפט חוזר במקרה שכזה תתקבל במקרה ובו יראה המבקש כי בהרשעתו נפלו פגמים חמורים באופן מהותי כך שקיים חשש אמיתי שהפגמים הביאו להרשעת שווא של מי שמבקש משפט חוזר.

בקשה לקיום משפט חוזר

בבקשה לקיום משפט חוזר לאחר הרשעה במשפט פלילי יכול המבקש להעלות ספקות שעולים מתוך הכרעת הדין, סימני שאלה שיש בהם כדי לשנות את הכרעת הדין אולם יש לזכור כי מדובר בהליך פלילי שהסתיים לאחר שנבחנו הראיות ופתיחתו מחדש תהיה רק במקרה ובו תתקיים הצדקה לסטות מן העיקרון של סופיות הדיון תוך הכרה בכך שיש מקום לבחון מחדש את שהוצג בפני בית המשפט. קיומו של משפט חוזר אינו מבקש לומר שבית המשפט טעה בהכרעת דינו אלא שהראיה החדשה היא כזאת שאם היתה עומדת בפני בית המשפט היתה יכולה להביא לשינוי בהכרעתו לטובת המבקש או כפי שנאמר על ידי נשיא בית המשפט העליון השופט זמורה בתיק 376/46 "אמת ויציב-אמת עדיף".

אנו מייצגים נאשמים במשפט פלילי למעלה מ-20 שנה ואם אתה זקוק לעו"ד פלילי שיעמוד על זכויותיך וייצגך נאמנה בבית המשפט פנה אלינו לייעוץ כדי שנפעל להציל אותך מטעויות.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×