הארכת המעצר הליך המעצר עד לתום ההליכים

משרד עורך דין פלילי רוטנברג עוסק במשפט הפלילי למעלה מ-20 שנה ומתמחה בשחרור ממעצר של חשודים וזיכוי של נאשמים מכתב אישום פלילי.


חשוד שהוגש כנגדו כתב אישום חשוף לכך שהרשויות יגישו כנגדו בקשה למעצר עד תום ההליכים ובכך יבקשו להאריך את מעצרו עד לתום המשפט הפלילי, במקרה שכזה יתקיים דיון ובו בית המשפט יכריע האם קיימות ראיות לכאורה המצדיקות את העמדתו של החשוד עד לסיום משפטו.


מכיוון שמדובר בשלב שבו הנאשם בפלילים אינו מורשע ודינו טרם הוכרע הרי שמעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו מהווה צעד חמור שפוגע בחירותו שיתכן והוא חף מפשע ולכן נקבעו תנאים שחייבים להתמלא בטרם יחליט בית המשפט על נקיטת צעד של מעצר עד תום ההליכים המשפטיים.


כדי לשמור על זכויותיו של הנאשם בהליך של מעצר עד תום ההליכים ובהליך מעצר ימים רגיל נקבעו הוראות ותנאים שנועדו לשמור על זכותו של החשוד.

מהי בקשה למעצר עד תום ההליכים

בקשה למעצר עד תום ההליכים מוגשת על ידי הפרקליטות או מחלקת התביעות במשטרה בבית המשפט שאליו הוגש כתב האישום הפלילי ובמסגרתה יפורט כתב האישום כנגד הנאשם ועיקרי הראיות הקיימות כנגדו ואשר מצדיקות את מעצרו עד לתום ההליכים כנגדו.
השופט שדן ומכריע בשאלת המעצר עד תום ההליכים אינו זה שידון בהליך העיקרי ברוב מכריע של המקרים.

מהם התנאים למעצר עד תום ההליכים

בית המשפט יכול להורות על מעצר עד תום ההליכים בהתאם לחומר שהוגש לו על ידי הפרקליטות או חטיבת התביעות במשטרה אם נתקיימו התנאים הבאים:

  • קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יביא לשיבוש הליכי משפט אם ישוחרר ממעצר.
  • קיים חשש שהנאשם יתחמק מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, ישפיע על עדים או יפגע בראיות.
  • קיים חשש סביר שהנאשם יסכן ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
    הנאשם הואשם בעבירות שדינן מיתה או מאסר עולם, עבירת ביטחון המדינה, עבירה לפי פקודת הסמים (לא אחזקה או שימוש עצמי).
  • עבירה שבוצעה באלימות אכזרית או תוך שימוש בנשק.
  • עבירה של אלימות במשפחה.

בכל מקרה בית המשפט לא יתן צו מעצר עד תום ההליכים אלא אם התנאים דלעיל התקיימו ובית המשפט החליט שיש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של החשוד.
גם אם בית המשפט שמע את הצדדים והכריע כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנאשם הרי שבית המשפט לא יורה על מעצרו אלא אם לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה כך שהפגיעה בחירות של הנאשם תהיה פחותה ככל האפשר.

מהו תסקיר מעצר

בדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים רשאי בית המשפט להורות על הגשת תסקיר מעצר. במסגרת תסקיר מצער יפגש קצין מבחן אם הנאשם ובסופו של הליך ולאחר בחינה ושיחות עם הנאשם ועם גורמים רלוונטים נוספים יחווה קצין המבחן את דעתו לגבי מידת המסוכנות של הנאשם והאם יש סיכוי לשיקומו והמלצתו בנוגע לחלופות מעצר אפשריות.


תסקיר המעצר הוא בעל חשיבות גבוהה מאוד וניתן לו משקל גבוה בהכרעה האם להאריך או לשחרר עצור שהוגשה כנגדו בקשה למעצר עד תום ההליכים אך התסקיר אינו מחייב את בית המשפט ואינו מחליף את שיקול דעת בית המשפט.

הסמכות להורות על מעצר עד לערעור

במקרה ובו הורשע נאשם אך לא הוטל עליו עונש מאסר יכול התובע לבקש מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של הנאשם עד להכרעה בערעור ובית המשפט מוסמך להאריך את מעצרו או להורות על שחרורו בערובה אם קיים חשש להמלטות.

עיון חוזר בהחלטת בית המשפט במעצרים של תום ההליכים


עצור או משוחרר בתנאים וגם תובע יכול לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטת בית המשפט וזאת במקרה שבו נתגלו עובדות חדשות, נשתנו הנסיבות או שעבר זמן ניכר מיום מתן ההחלטה.


בית המשפט רשאי לקיים דיון או להחליט ללא דיון בבקשה לעיון חוזר ובמסגרת זו יכול בית המשפט להורות על הקלת תנאי שחרור בערובה (יציאה לעבודה, שחרור ממעצר בית מלא), וכן להורות על שחרורו של הנאשם ממעצר עד תום ההליכים.


עצור שמוחזק במעצר רק בשל אי יכולת כספית לשלם את תנאי הערובה שנקבעו בעניינו יכול לפנות בכל עת בבקשה לעיון חוזר ואין בעניינו התנאי של "זמן ניכר" מעת מתן ההחלטה.

ערר על החלטת בית המשפט בעניין המעצר

אדם שניתנה כנגדו החלטה למעצר עד תום ההליכים או שחרור בערובה וכן גם הפרקליטות רשאים להגיש ערר בתוך 30 יום על החלטת בית המשפט לבית המשפט שמעל בית המשפט שנתן את ההחלטה.


את הערר ניתן להגיש בכל עניין הנוגע להחלטה למעצר, לשחרור, להפרת התנאים או להחלטה בבקשה לעיון חוזר.


בערר על החלטה בבקשה למעצר עד תום ההליכים רשאי בית המשפט העליון לדחות את הבקשה על הסף ללא דיון.

היכן נמצאים בתי המעצר בישראל?

מי שנעצר עד תום ההליכים לאחר החלטת שופט ישהה באחד מבתי המעצר הפזורים ברחבי הארץ. שירות בתי הסוהר פרוס מצפון ועד דרום כשהמוכרים שבהם הם בית המעצר אוהלי קידר בבאר שבע, בית המעצר אילת למי שנעצר באילת, בית המעצר הדרים שבשרון ליד העיר נתניה ובית המעצר במגרש הרוסים בירושלים, בית המעצר מגן בכלא ניצן במרכז ברמלה. בית המעצר אבו כביר בתל אביב משמש כבית מעצר לאלו השוהים במעצר עד תום ההליכים ואשר נעצרו בעיר תל אביב וכן בית המעצר קישון בחיפה לעצור בחיפה.


אנו, כמשרד עורכי דין שעוסק בתחום הפלילי מזה 20 שנה מעניקים שירות מקצועי ומלא לכל מי שנעצר ברחבי הארץ תוך פעולות מעשיות ומהירות כדי להביא לשחרורו לחלופת מעצר.

בעת הגשת כתב אישום, רשאית התביעה לפנות לבית המשפט בבקשה למעצר עד תום ההליכים. מדובר במעצר אשר ימשך עד סיום ההליכים המשפטיים בעניינו של הנאשם, כלומר, עד הכרעת הדין. מעצר עד תום ההליכים פוגע באופן חמור ביותר בזכויות יסוד של האדם – הזכות לחירות וחופש התנועה. על אף זאת, סנקציה זו נפוצה מאוד בהליך הפלילי, בשל הנחת המוצא כי הנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום. ייצוג משפטי מקצועי יכול למנוע מעצר עד תום ההליכים ולהגן על זכויות הנאשם לאורך כל ההליך הפלילי.

מעצר לצרכי חקירה

טרם נרחיב אודות מעצר עד תום ההליכים, חשוב להכיר את הליכי המעצר הקודמים לו: מעצר ראשוני של עד 24 שעות, מעצר ימים ומעצר להכנת כתב אישום. המעצר הראשוני יכול להתבצע עם או ללא צו שופט, אולם הוא מוגבל כאמור ל24 שעות בלבד ולאחר פרק הזמן הזה, על המשטרה לקבל החלטה האם לשחרר את החשוד, או להגיש בקשה לבית המשפט להארכת מעצר, מה שנקרא בעגה המשפטית – מעצר ימים.  

מעצר ימים נועד לצרכי חקירה והמשטרה רשאית לפנות לבית המשפט בכל מספר ימים, בבקשה נוספת להארכת מעצר, עד לתקופה של 30 יום סה"כ. ככלל, בית המשפט ייעתר לבקשה ויאריך את מעצרו של החשוד, אם סבר כי קיים חשד סביר לביצוע עבירה ואם ישנה עילת מעצר למשל, חשש לשיבוש הליכי חקירה. כמו כן, על המשטרה לשכנע את בית המשפט כי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר, באמצעות חלופת מעצר כגון צו הרחקה, שחרור בערובה וכיו"ב.

הסנגור המייצג את החשוד, יציג בפני בית המשפט טיעונים מדוע יש לדחות את הבקשה, למשל כי המשטרה לא ביססה את החשד לביצוע עבירה, או כי ישנה חלופת מעצר מתאימה, אשר תאפשר למשטרה להמשיך בחקירה, אך ללא פגיעה מיותרת בזכויות החשוד.

מעצר טרם הגשת כתב אישום

כאמור מעלה, למעצר עד תום ההליכים ישנם שלושה הליכי מעצר קודמים: מעצר ראשוני, מעצר ימים ומעצר לצורך הכנת כתב אישום. זהו מצב שבו חקירת המשטרה הסתיימה והתקבלה החלטה על הגשת כתב אישום, אולם, התובע זקוק למספר ימים להכנת כתב האישום ומעוניין בהמשך מעצרו של הנאשם. במצב זה, כאשר קיימת עילה לכאורה למעצר עד תום ההליכים, לתובע ישנה סמכות לבקש הארכת מעצר נוספת של עד 5 ימים לצורך הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

מעצר עד תום ההליכים

כל הליך מעצר הוא קשה ופוגע בחירותו של האדם, אולם מעצר עד תום ההליכים הוא הפוגעני ביותר. בניגוד לסוגי המעצרים האחרים שסקרנו, כאן אין המדובר על מעצר של מספר ימים, אלא על מעצר שיכול להיות ממושך מאוד, שבועות ואף חודשים. מעצר עד תום ההליכים רלוונטי בעת שהוגש כתב אישום והתביעה מבקשת כי הנאשם יישאר במעצר עד להכרעת הדין בעניינו. אמנם, מדובר על מעצר אשר יכול להיות ארוך, אולם גם לו יש מגבלות. כך למשל, אם הוגש כתב אישום אך המשפט לא החל תוך 30 יום, או אם חלפו 9 חודשים וטרם ניתנה הכרעת דין, ישוחרר הנאשם לביתו. חשוב לדעת – אף אם בית המשפט הורה על מעצר עד תום ההליכים, יש מה לעשות. ניתן להגיש ערר על ההחלטה לערכאה גבוהה יותר, או להגיש בקשה לעיון חוזר. עורך הדין המייצג את הנאשם יעשה כל שביכולתו כדי למנוע את אישור הבקשה של מעצר עד תום ההליכים, אולם אם זו התקבלה, יכין ערר מנומק במסגרתו, יציג טיעונים מבוססים מדוע נפלה טעות בהחלטה וכי יש להורות על שחרור הנאשם, עם או ללא תנאים.

ייצוג משפטי

בכל הנוגע להליכי מעצר ובפרט למעצר עד תום ההליכים, אשר יכול להיות מעצר ממושך מאוד, ישנה חשיבות אדירה לייצוג משפטי טוב. כאשר החשוד מיוצג על ידי עורך דין פלילי המתמחה בתחום המעצרים, במקרים רבים ניתן להימנע כבר מהמעצר הראשוני ולהביא לסיומה של החקירה המשטרתית ללא הגשת כתב אישום. היה והתקבלה החלטה על העמדה לדין, עורך הדין ילחם עבור זכויות הנאשם ויעשה כל שניתן על מנת להימנע ממעצר עד תום ההליכים ואף לבחון אפשרות של ביטול כתב האישום או השגת הסדר טיעון מקל. זומנת לחקירה? נעצרת? אל תשתהה ופנה באופן מיידי לעורך דין פלילי אשר ייצג אותך וישמור על זכויותיך לאורך כל ההליך הפלילי.

הוגש נגדך כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים? דרוש לך ייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין פלילי, אשר יעניק לך הגנה משפטית מלאה. משרד עורכי דין פלילי רוטנברג ילווה אותך בכל שלב, יילחם על זכויותיך וייצג אותך בנאמנות ובמסירות.