עורך דין שגיב רוטנברג מסביר מהי הודעה כחולה של האינטרפול וההבדל בינה לבין הודעה אדומה

הודעה כחולה של האינטרפול וביטולה

 

כמעט כל הנוגעים בדבר מכירים את ההודעה האדומה של האינטרפול שמסמלת צו מעצר בינלאומי כנגד אדם שמבוקש על ידי רשויות של מדינה החברה בארגון האינטרפול.

לצד ההודעה האדומה קיימת “הודעה כחולה” שמונפקת על ידי האינטרפול לצורך פיקוח על תנועותיו של אדם החשוד במעורבות בפלילים. כמובן שקיים דמיון רב בין הודעה אדומה להודעה כחולה שכן בשתי המקרים ההודעות מופצות ברחבי העולם כנגד חשודים בפלילים אולם קיים שוני מהותי בין ההודעות שכן האחת (האדומה) נועדה כדי לעצור חשוד בפלילים או מורשע לעומת השנייה (הודעה כחולה) שנועדה לפקח על תנועותיו של אותו אדם.

בהתאם לכללים הקבועים בחוקת האינטרפול גם בבקשה להנפיק כנגד אדם “הודעה כחולה” הרי שלארגון יש את האפשרות לסרב להנפיק את הצו אם הבקשה שהמדינה הגישה אינה עומדת בהתאם לכללים שנקבעו בחוקת האינטרפול.

במקרים בעבר שבהם מדינות ביקשו להנפיק צו כחול כנגד אדם בנימוקים בעלי אופי פוליטי הרי שהבקשות נדחו על ידי הארגון שכן החוקה אוסרת על האינטרפול להתערב בעניינים פוליטיים ובכלל זה גם “צו כחול” לא יונפק עם הוא מגיע עם ניחוח פוליטי או צבאי.

הודעה כחולה כפופה לביקורת של המועצה לביקורת על האינטרפול וניתן לבקש את ביטולה במידה וזו אינה עומדת בתנאים שנקבעו על ידי ארגון האינטרפול.

אנו מכירים ועובדים עם ארגון האינטרפול במשך שנים רבות והצלחנו לבטל הודעות מעצר אדומות של האינטרפול. כמו כן אנו נותנים מענה לצורך בירור על קיומו של צו מעצר.

לייעוץ מיידי התקשר כעת 050-6942192