בעבירות מסוג פשע, טרם יוגש כתב אישום, מחויבת התביעה לערוך הליך שימוע. תכליתו של הליך זה היא לתת לחשוד הזדמנות לטעון טענות מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום בעניינו. עומד בפני הליך שימוע? חשוב מאוד שתהיה מיוצג על ידי עורך דין פלילי, אשר ידאג למצות את ההליך עבורך ויעשה כל מאמץ למנוע הגשת כתב אישום.

זכות השימוע

להחלטה להעמיד אדם לדין פלילי, השלכות מרחיקות לכת על חייו. משכך, קבע המחוקק, כי בעבירות מסוג פשע, אשר העונש בגינן הוא 3 שנות מאסר ומעלה, יועבר לחשוד חומר החקירה בעניינו ותינתן לן זכות שימוע. במסגרתה, יהיה החשוד רשאי לפנות בכתב תוך 30 יום, לרשויות התביעה ולנמק מדוע יש הצדקה, בנסיבות המקרה שלו, להימנע מהגשת כתב אישום. לחובת השימוע, חשוב לומר, יש חריגים, למשל, זו לא תחול לגבי מי שבעת העברת חומר החקירה היה במעצר וכתב האישום הוגש בעת מעצרו. כמו כן, היא אינה חלה בעבירות של אלימות במשפחה.

השפעה על עילת סגירת התיק

אין ספק כי עבור החשוד, המטרה המרכזית של הליך השימוע, היא להימנע מהגשת כתב אישום. יחד עם זאת, יש להליך זה משמעות נוספת והיא השפעה על עילת סגירת התיק. במה דברים אמורים? אם תתקבל החלטה שלא להגיש כתב אישום, ייסגר התיק באחת מהעילות הבאות: חוסר אשמה, העדר עניין לציבור או העדר ראיות מספיקות. כאשר התיק נסגר בעילה הראשונה, לא נותר רישום מהחקירה והחשוד נמנע מנזק אשר עלול להיגרם לו בעקבות הרישום. לעומת זאת, אם התיק ייסגר מפאת העדר עניין לציבור או חוסר בראיות, לחשוד יהיה רישום משטרתי, אשר עלול להסב לו נזק בעתיד. הליך השימוע מאפשר לחשוד ולעורך דינו לבוא בדין ודברים עם רשויות התביעה ולהביא לסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה.

אי קיום חובת השימוע = ביטול כתב אישום

הליך השימוע מעניק זכות טיעון לחשוד טרם יהפוך לנאשם, על כל המשתמע מכך ועל כן זכות השימוע נתפסת כזכות יסוד, אשר קיומה הוא הכרחי לקיום עקרונות הצדק הטבעי. כמו כן, נקבע בפסיקה, כי אין די בזאת כי התביעה תקיים את הליך השימוע מבחינה פרוצדורלית, כדי לצאת לידי חובתה. עליה להתייחס להליך זה במלוא הרצינות ולהקשיב לטענות אשר מעלה החשוד.

לאור זאת נקבע כי כתב אישום אשר הוגש מבלי שקוימה חובת השימוע – בטל! פירוש הדבר הוא כי במקרים בהם לא מילאה התביעה אחר חובה זו, הנאשם יוכל להעלות בפני בית המשפט טענה מקדמית ולבקש להכריז על בטלותו של כתב האישום.

פנייה לייצוג משפטי

מן הדברים שלעיל אנו מבינים כי להליך השימוע יש חשיבות אדירה עבור החשוד והיא יכולה למעשה להכריע את עתידו. זכות השימוע יכולה למנוע הגשת כתב אישום או להביא לביטולו ובנוסף לכך, היא מאפשרת לחשוד גם להשפיע על עילת הסגירה של התיק. על כן אין להקל ראש בחשיבותו של הליך השימוע ויש לעשות כל שניתן על מנת למצות אותו ולהביא לתוצאה הרצויה.

לשם כך זקוק החשוד לייצוג משפטי של עורך דין פלילי, אשר מכיר היטב את התנהלותה של התביעה  ויש לו את הידע והניסיון המקצועי. עורך הדין יידע כיצד להציג את הנימוקים הנכונים והמתאימים ומשכך, גדל באופן משמעותי הסיכוי למניעת הגשת כתב אישום. ללא ייצוג משפטי בהליך השימוע, עלול החשוד להסתבך בלשונו ומכאן כי הסיכוי למניעת הגשת כתב אישום קטן מאוד. על כן, אם קיבלת זימון לשמוע, פנה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי. זוהי הדרך הטובה ביותר לשמור על זכויותיך ולקבל את התוצאה המשפטית האופטימאלית.

הוזמנת לשימוע לפני הגשת כתב אישום? אתה זקוק לייצוג משפטי מקצועי. משרדנו הוא בעל ניסיון רב בתחום הפלילי ואנו מייצגים לקוחות רבים בהליכי שימוע. פנה אלינו ונשמח לעמוד לשירותך.