מדריך להיבטים משפטיים של האינטרפול / עורך דין שגיב רוטנברג

על מנת למלא באופן יעיל את פעילותו ברחבי העולם, האינטרפול פועל על פי המשפט הבינלאומי תוך שהוא מוכר כארגון בינלאומי על ידי האו”ם.

חוקת האינטרפול היא הסכם בינלאומי המאשר כחברים את ממשלותיהן של כל אותן מדינות שמשתתפות בפעילות הארגון וכמסמך המשפטי העיקרי של האינטרפול, החוקה מתארת ​​את מטרותיו ויעדיו של האינטרפול. הוא קובע את המנדט של הארגון כדי להבטיח את שיתוף הפעולה הרחב ביותר בין כל רשויות המשטרה הפלילית.

מבנה ותקציב הארגון

חוקת האינטרפול מגדירה את מבנה הארגון, חלוקת התפקידים בין גופי הארגון ומספק את התקציב ואת היחסים עם ארגונים אחרים.

החוקה קובעת את שיתוף פעולה בינלאומי בין המשטרות וזאת ברוח ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם. מחויבות זו לזכויות האדם באה לידי ביטוי באמצעות שיתוף הפעולה של הארגון עם בתי הדין הבינלאומיים ובתי הדין הבינלאומיים ועל ידי עיבוד זהיר של נתונים אישיים.

בהתאם לכך ולרוח זו נקבעו הנחיות ברורות לגבי הנייטרליות של הארגון וחל איסור מוחלט על האינטרפול לקיים כל פעילות בעלת אופי פוליטי, צבאי, דתי או גזעי.

בנוסף לחוקת האינטרפול ישנם מספר חוקים המהווים יחד את המסגרת המשפטית בה פועל האינטרפול ואלו כוללים בין היתר:

תקנות כלליות של הארגון.

כללי הנוהל של האסיפה הכללית;

כללי נוהל הועד הפועל;

תקנות פיננסיות;

כללים המסדירים את עיבוד המידע;

כללים בנושא בקרת מידע וגישה לקבצי האינטרפול.

הועדה לביקורת על תיקי האינטרפול

לצורך הבטחת יישום החוקים והכללים של האינטרפול באופן תקין הוקם גוף פיקוח עצמאי “הוועדה לביקורת על תיקי האינטרפול” (CCF). בנוסף חילופי הנתונים בין המדינות החברות באינטרפול מתבצעים על פי קווים מנחים קפדניים על מנת להבטיח את חוקיות ואיכות המידע ואת ההגנה על נתונים אישיים.

האינטרפול מכיר בצורך לעבוד בשותפות עם ארגונים אחרים כדי להילחם בפשע הבינלאומי. ככזה, הוא סיכם מספר הסכמי שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים אחרים, כולל האו”ם והאיחוד האירופי. בנוסף, מספר אמנות בינלאומיות ואמנות בילטרליות מציינות את האינטרפול כאמצעי להעברת מידע רגיש וסודי לחקירה פלילית.

אם הנך זקוק למידע או ייעוץ הנוגע לאינטרפול לפעילותו אנו עוסקים ונותנים סיוע מקיף עם נסיון של שנים רבות בעל הנוגע לארגון השיטור הבינלאומי- פנה אלינו כדי שנסייע לך באופן מיידי.