קובלנה פלילית / עו״ד פלילי

על המדינה באמצעות המשטרה וגורמי אכיפה נוספים למצות את הדין עם עבריינים והאפשרות שנקבעה בחוק סדר הדין הפלילי ולפיו אזרח יכול להגיש קובלנה פלילית כנגד אדם אחר משמשת כחריג שנותן מענה לסוג של מעשים פליליים, בעיקר בתחום שבין אדם לחברו, ואשר יתכן כי הפרקליטות או המשטרה לא ראו בעבירות אלו עניין מיוחד ולכן המחוקק נתן בידי האזרח אפשרות לנהל הליך פלילי, במקרים אלו במקומה של המדינה. כלומר, ניתנת אפשרות לאדם פרטי להגן על זכויותיו ולהביא לאכיפה של החוק וזאת במקום שהתביעה הפלילית לא עושה כן.

לצד היתרונות בתרומתה של הקובלנה הפרטית לדרך אכיפת החוק ומיצוי של ההליכים הפליליים במקום שבו הרשויות נמנעות מלעשות כן, קיימים חסרונות בשיטה זו שכוללים בעיקר את האפשרות של אזרחים להגיש קובלנת סרק כנגד אדם אחר מתוך מניעים פסולים ורגשות נקם.

המחוקק מעניק באמצעות האפשרות להגיש קובלנה פלילית אפשרות לאדם פרטי לפעול ליישם את החוק ואותו אדם שמגיש את הקובלנה חייב להוכיח את העבירה שמפורטת בכתב הקובלנה, המחוקק לא מגביל את הזכות להשתמש בקובלנה פלילית בפנייה מוקדמת ליועמ״ש אלא להיפך, מדובר בכלי שבו האזרח פועל מקום שבו התביעה נמענה מלפעול או קבעה שאין מקום לפעול כנגד הפוגע.

העבירות שבגינן ישנה אפשרות להגיש כתב קובלנה מוזכרות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי והן למעשה רשימה שאינה פתוחה ורק העבירות שמוגדרות בתוכה הן כאלו שמקימות את הזכות להגיש קובלנה פלילית בניגוד לדעתה של רשות התביעה ומכאן גם שאין צורך בפנייה או באישור המשטרה או רשות אכיפה אחרת.

צריך לזכור כי למרות שקובלנה נעשית על ידי אזרח פרטי, הרי שמדובר בהליך פלילי שהסנקציה המוטלת בסופו היא פלילית ויש בה כדי לשלול את חירותו של האדם שכנגדו הוגשה הקובלנה ולכן גם בהליך פרטי זה קיימת חובה של היועמ״ש לפקח על השימוש במוסד הקובלנה שכן שימוש בלתי ראוי יכול להיעשות מתוך מטרה פסולה של ניגוח או נקמה או רדיפה כנגד אדם ללא כל הצדקה.לכן, היועמ״ש רשאי להפסיק הליך של קובלנה ולקבוע כי יש להעביר את ניהולה לידי התביעה או לעכב את ההליכים תוך התייחסות לנסיבות בכל מקרה.

במידה והנכם מעוניינים להתייעץ עם עו״ד פלילי מנוסה בנוגע לקובלנה פלילית פנו אלינו ונפעל יחד כדי להציל אתכם מטעויות!