מעצר ימים הוא מעצר ראשוני, לצרכי חקירה, טרם הגשת כתב אישום. ההחלטה על מעצר ימים היא בסמכות בית המשפט, על פי בקשה המוגשת לו על ידי המשטרה. על מנת להביא לדחיית הבקשה ושחרור החשוד לביתו, על החשוד להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי אשר יפריך את נימוקי המשטרה וישכנע את בית המשפט כי ניתן לנהל את החקירה ללא המשך מעצר.

מעצר ימים – מה זה אומר?

ההליך הפלילי נפתח בשל קיומו של חשד מסוים כנגד אדם ועל כן, הוא מקבל זימון לחקירה. בשלב זה המשטרה רשאית גם לעצור את החשוד לצורך החקירה והיא רשאית לעשות זאת עם או ללא צו שופט. אולם חשוב להבהיר, כי מעצר ראשוני זה מוגבל  ל24 שעות בלבד. בתום פרק זמן זה, על המשטרה  להחליט האם לשחרר את החשוד או להביאו בפני שופט להארכת מעצר – זהו למעשה מעצר ימים.

החליטה המשטרה כי יש לה צורך בהארכת מעצר, עליה  להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט. במסגרתה, תפרט את פעולות החקירה שבכוונתה לבצע בתקופת הארכת המעצר תוך הצגת נימוקים מדוע לא ניתן לבצע את אותן הפעולות, ללא המשך מעצרו של החשוד. אחת הטענות המרכזיות בהקשר זה היא למשל, חשש לשיבוש הליכי חקירה או מסוכנות של החשוד, המצדיקים את המשך מעצרו. על מנת להימנע מהארכת מעצר והשלכותיה, חייב החשוד להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי טוב. תפקידו של עורך הדין יהיה להפריך את החשדות כנגד הלקוח, למנוע את המשך המעצר וכמובן לעשות כל שניתן כדי להביא לסיומה של חקירת המשטרה, ללא הגשת כתב אישום.

מהו אורכו של מעצר ימים?

מעצר ימים ראשוני יהיה עד תקופה של 15 יום, אולם המשטרה רשאית להגיש בקשה חוזרת לבית המשפט, להארכת מעצר מספר פעמים, כך שכל תקופות המעצר לא יעלו יחד על 30 יום. עם זאת, כאשר הבקשה להארכת מעצר מוגשת באישור היועמ”ש, ניתן להאריך את תקופות המעצר עד ל75 יום. המשטרה מעוניינת בהמשך מעצרו של החשוד? בית המשפט העליון רשאי להאריך את המעצר לתקופות של 90 יום.

מעצר ימים, חשוב לזכור, הוא מעצר טרם הגשת כתב אישום ומשכך, מהווה הוא פגיעה חמורה בחופש התנועה ובכבוד האדם. על כן, ראוי היה כי המשטרה תעשה כל שביכולתה על מנת לנהל את החקירה ללא המשך מעצרו של החשוד. בפועל, מרבה המשטרה להגיש בקשות להארכות מעצר וחלק גדול מהן, אינן מוצדקות. על מנת להביא לדחיית הבקשה על ידי בית המשפט ולשמור על זכויותיו של החשוד לאורך כל ההליך הפלילי, על החשוד לפנות למשרד עורכי דין פלילי מנוסה ומקצועי אשר יילחם על זכויותיו וייצג אותו במסירות ובנאמנות.

שיקולי בית המשפט

כאשר המשטרה מגישה בקשה למעצר ימים, על בית המשפט לקבל החלטה האם ישנה הצדקה להמשך מעצרו של החשוד, או שמא יש לשחררו. מהם שיקוליו של בית המשפט לעניין זה?

  1. קיומו של חשד סביר: על המשטרה להוכיח כי קיים חשד סביר כי החשוד ביצע עבירה של עוון או פשע.
  2. עילת מעצר: חשד סביר לביצוע עבירה אינו מספיק ויש להראות את קיומה של עילת מעצר, למשל, חשש לשיבוש הליכי חקירה או מסוכנות.
  3. המעצר נדרש לצרכי חקירה: בית המשפט שוכנע כי המשך מעצרו של החשוד הוא הכרחי על מנת שניתן יהיה לבצע את יתר פעולות החקירה.
  4. העדר חלופת מעצר מתאימה: לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת של שחרור בערובה, צו הרחקה וכיו”ב.

ראוי לציין כי בית המשפט יכול להביא בחשבון שיקולים נוספים כגון חומרת החשד, נסיבות העבירה, קיומו של עבר פלילי, גילו של החשוד וכיו”ב. אלו יכולים לשמש במקרים רבים להגנת החשוד ולהוות נימוק מבוסס לדחיית בקשת המשטרה להארכת מעצר.

סגירת תיק החקירה

בסיומה של החקירה הפלילית, יש לקבל החלטה האם לסגור את התיק ולשחרר את החשוד, או האם להגיש כתב אישום. היה והתקבלה החלטה על סגירת התיק, ישנה חשיבות רבה לעילת הסגירה, על מנת שלא יוותר לחשוד רישום משטרתי. כל תיק חקירה נסגר באחת משלוש עילות: חוסר אשמה, העדר עניין לציבור או חוסר בראיות. כאשר עילת הסגירה היא חוסר אשמה, לא נותר לחשוד רישום, אולם כאשר התיק נסגר בשתי העילות האחרות, נותר רישום משטרתי.

קיומו של רישום משטרתי יכול להוות מכשול מבחינה מקצועית ומבחינה חברתית ולכן, אם ניתן, כדאי להימנע מכך. כאשר החשוד קיבל ייעוץ משפטי לאורך החקירה, חלק מתפקידו של עורך הדין הוא לשוחח עם מקבל ההחלטה ולהביא לסגירת התיק בשל חוסר אשמה. אם בסופו של דבר התיק לא נסגר בעילה הרצויה, יוכל עורך הדין להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה ולדאוג למחיקת הרישום המשטרתי.

מעצר עד תום ההליכים

כאמור מעלה, כאשר הסתיימה חקירת המשטרה, תתקבל החלטה האם לסגור את התיק או להגיש כתב אישום. היה והתקבלה החלטה על העמדה לדין, תוכל התביעה לפנות לבית המשפט בבקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים. בשונה ממעצר ימים, המוארך בכל פעם במספר ימים, הרי שכאן מדובר לעיתים על מעצר ממושך עד להכרעת הדין בעניינו של הנאשם. עם זאת חשוב לציין, כי מעצר עד תום הליכים אינו ללא הגבלות. כך למשל, אם המשפט לא החל תוך 30 יום ממועד הגשת כתב האישום, הנאשם ישוחרר. כמובן כי הגנה על זכויות הנאשם בכלל ומניעת מעצר עד תום ההליכים בפרט, דורשת ייצוג משפטי מקצועי של עורך דין פלילי.

נעצרת? פנה מייד לייעוץ משפטי על מנת להגן על זכויותיך ולמנוע הסתבכות פלילית. משרד עורכי דין פלילי רוטנברג ילווה אותך בכל רגע, יילחם על זכויותיך ויעשה כל שניתן על מנת להביא לסיומה של החקירה ללא המשך הליכים.