התנכלות במקום העבודה בשל תלונה על הטרדה מינית / עו״ד פלילי

מהי התנכלות לפי החוק למניעת הטרדה מינית/ עו״ד פלילי

החוק למניעת הטרדה מינית קובע את האיסור על ״התנכלות״ שמקורה בתלונה או תביעה על הטרדה מינית, כלומר, אסור למעביד להתנכל לעובד שהגיש תלונה על הטרדה מינית בשל אותה תלונה גם אם התלונה נבדקה ונמצאה כלא מוצדקת.

כלפי מי חל איסור ״התנכלות״ שמקורה בהטרדה מינית?

הפסיקה קבעה כי ההגדרה של ״התנכלות״ היא רחבת היקף והיא מכילה כל פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בעצם הגשת התלונה כנגד הטרדה מינית, החוק אינו דורש שהעובד או העובדת שחווים התנכלות יהיו דווקא אלו שהוטרדו מינית אלא יתכן שהם סייעו לעובד שהוטרד וכתוצאה מכך חוו התנכלות שכן מטרת החוק היא מניעת פעולות של התנכלות כלפי עובדים כשמקור ההתנכלות הוא הטרדה מינית ויתכן שקורבן העבירה של ההתנכלות לא יהיה קורבן ההטרדה.

״התנכלות״ של מעביד מטרתה להרתיע את אלו שהוטרדו מינית מלהתלונן ומלקבל את זכויותיהם, והיא יכולה להיות קשה אף יותר מן ההטרדה המינית עצמה. חומרת ״התנכלות״

מוצאת ביטוי במגוון דרכים ואין מדובר ברשימה סגורה של מעשים שכן היא יכולה להיות בדרך של איומים,הדרה מאירועים בעבודה, לשון הרע, פגיעה בזכויות העובד או בתנאי עבודתו ובמגוון דרכים אחרות ויצירתיות של התנכלות כלפי עובד בשל תלונה כנגד הטרדה מינית כשהאיסור על התנכלות חל כלפי המוטרדת וגם כנגד אחרים שקשורים אל קורבן ההטרדה ושההתנכלות כלפיהם גם היא מקורה בתלונה שהוגשה.

״התנכלות״ כעבירה עצמאית

ההתנכלות אסורה בפני עצמה ואין רלוונטיות לשאלה האם ההטרדה המינית אכן התרחשה בפועל או לא, אלא אם היה מדובר בתלונת סרק שהוגשה בזדון, לכן גם אם לאחר בדיקה שנעשתה הועלתה המסקנה שלא היתה הטרדה מינית או שלא נמצאו מספיק ראיות לכך עדיין המבחן לעבירת ההתנכלות יהיה במעשים ובפעולות שנעשו כנגד האדם שסבל מן ההתנכלות.

אם אתם סובלים מהתנכלות במקום העבודה בכל דרך שהיא בשל תלונה כנגד הטרדה מינית פנו אלינו כדי שנעמוד על זכויותיכם