סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) מעגן את סמכותו של שוטר לתפוס חפץ תוך פגיעה בזכות הקניין של בעלי החפץ וזאת בהתקיים אחת מחמש חלופות שהשוטר מאמין כי נתקיים יסוד סביר להניח שהם התקיימו.

1. בחפץ נעברה עבירה פלילית.

2. עומדים להשתמש בחפץ כדי לעבור עבירה פלילית

3. החפץ יכול לשמש ראיה בהליך פלילי.

4. החפץ הוא שכר בעד ביצוע של עבירה פלילית.

לאחר שחפץ נתפס ישנה חשיבות לעילה בגינה הוא נתפס שכן בהתאם לכך נקבעים התנאים לצורך שחרור החפץ והשבת התפוס לבעליו.

פגיעה ברכוש לצורך חילוט בסוף ההליך הפלילי

המחוקק קבע מגבלת זמן לשלילת החפץ והחזקתו בידי המשטרה אולם לעיתים יינתן צו שיפוטי המתיר את המשך תפיסת החפץ בידי המשטרה.

תפיסת חפץ היא אמצעי שבו נוקטת הרשות לצורך הבטחת יכולת חילוט בסופו של ההליך הפלילי וכך נעשה באמצעות תפיסת חשבונות בנק כמו בתפיסת חפצים אחרים. מדובר באמצעי פוגעני שיש בו כדי לפגוע בבעלי החפץ עוד בטרם נשפט וקודם שנחרץ הדין הפלילי בעניינו.

תפיסת חפץ שעומדים לעבור בו עבירה

כשהמשטרה תופסת חפץ לצורך מניעת עבירה תוך נסיון להקשות על החשוד בפלילים המבקש להוציא לפועל את תכניתו הפלילית. במקרה כזה המשטרה תתבקש להראות״ יסוד סביר להניח״ כי אכן בחפץ עומדים לעבור עבירה ובמידה והמשטרה לא תוכל להביא ראיות משמעותיות לכך היא תתקשה להמשיך ולהחזיק בחפץ שנתפס.

תפיסת חפץ לצורך חילוט

הסמכות לתפוס חפץ כדי להבטיח את יכולת המדינה לחילוטו בסיום ההליך הפלילי מעוגנת בסעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי. תפיסת החפץ מאפשרת לרשויות המדינה להעניש באמצעות החילוט את העבריינים ומביאה לידי ביטוי את הגישה שפגיעה בזכות הקניין היא רצויה במקום שבו החפצים אכן היו מעורבים בביצועה של עבירה פלילית.

תפיסת חפץ לשימוש כראיה בבית המשפט

באופן טבעי קיים קושי להמשך תפיסת חפץ ופגיעה בקניינו של אדם בטרם הוכרע המשפט שמתנהל כנגדו ובית המשפט נדרש לשאלות של איזונים במידת הפגיעה בחשוד כך שתוגבל מידת הפגיעה ברכוש לרמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך קיום אינטרס הציבור. הכלל הוא החופש והחריג הנו הגבלת החופש כך שגם אם מוצדק לפגוע בחירותו של אדם הרי שזו אינה צריכה להיעשות מעבר לנדרש באותו מקרה.

כשחפץ נתפס לצורך שימושו כראייה במשפט הרי שמדובר בשלילת קניין מחשוד בטרם נקבע האם דבק בחפץ רבב של עבירה פלילית ובית המשפט ידרש לבחון האם יש עילה להמשיך ולתפוס את החפץ והאם יש אפשרות לשחרר את החפץ תוך קביעת תנאים מגבילים שיאפשרו להגשים את מטרת התפיסה.

המשך החזקת חפץ תפוס

תפיסת חפץ בידי המשטרה אינה לנצח והמשך החזקת החפץ יכול שיהווה פגיעה בחשוד שלא לצורך ולכן על בית המשפט לבחון האם ישנה חלופה שתאפשר את שחרורו של החפץ התפוס תוך פגיעה מינימלית בהמשך החקירה והמשפט הפלילי.

כלומר, יש לבדוק האם המשך החזקת התפוס משתלב עם תפיסת החפץ על ידי המשטרה מלכתחילה, במידה והתשובה חיובית הרי שיש לבחון כיצד ניתן לשחרר את התפוס לבעליו בתנאים כאלו שיממשו בדרך מידתית את תכלית התפיסה של המשטרה ואת זכות הקניין של החשוד או בעל החפץ.

למשרדנו נסיון של שנים רבות ובמקרים אינספור של בקשות להשבת תפוס

פנו אלינו עוד היום כדי שנעזור לכם להמנע מטעויות

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×