שיקולי בית משפט לכיבוד הסדר טיעון במשפט הפלילי/עו"ד פלילי ניר רוטנברג/עו"ד פלילי שגיב רוטנברג

להסדר הטיעון במשפט הפלילי יש יתרונות רבים שכן הוא מקצר באופן ניכר את ההליך הפלילי וכן יש בו כדי להגביר את האכיפה הפלילית וההרשעה של עבריינים בחברה. מוסד הסדר הטיעון מגשים את העקרון של יעילות ומביא לחסכון עצום בעלויות של אכיפת החוק ולכן בבואו של בית המשפט לבחון האם יש לכבד הסדר טיעון הוא לא יפסול אותו בקלות אלא רק במסגרת קיום שיקולים כבדי משקל התומכים באי כיבוד הסדר הטיעון בין נאשם בפלילים למדינה.

נכון, בית המשפט אינו כבול להסכם שאליו הגיעו עו"ד הפלילי שמייצג את הנאשם והמדינה, לעניין ההסדר עצמו ולעניין העונש שיש לגזור על הנאשם ועל בית המשפט להכריע האם יש מקום ליתן תוקף של פסק דין להסדר הטיעון אולם, יתרונותיו הרבים של מוסד ההסדר והחשש שפסילת הסדר טיעון תוביל לכרסום במעמדו של מוסד זה מובילים לכך שהסדר טיעון לא יכובד רק במקרים חריגים.

פסיקת בית המשפט העליון התוותה את השיקולים שבית המשפט צריך לבחון בעת שהוא בוחן הסדר טיעון ושיקולים אלו מכונים "מבחן האיזון" ולפי מבחן זה בית המשפט בודק האם ישנו איזון בין ההקלה שממנה נהנה הנאשם בהסדר הטיעון ולבין האינטרס הציבורי במסגרת העונש שנגזר על הנאשם. בית המשפט יתן משקל לכך שהנאשם בחר לחסוך בזמנו של בית המשפט, הודה באישום הפלילי כנגדו ונמנע מלעמוד על זכותו לנהל הליך משפטי פלילי מלא.

במסגרת האיזון שעורך בית המשפט תיערך בדיקה האם נעשה איזון ראוי בין האינטרס הציבורי תוך בחינת השאלה מה היה העונש המתאים לנאשם לולא הסדר הטיעון וכן מה ההקלה שקיבל הנאשם בעקבות הסדר הטיעון. במסגרת זו ישקול בית המשפט את מידת הויתור שעשה הנאשם אל מול העונש שהיה נגזר עליו אילולא הסדר הטיעון.

גם לקושי הראייתי בתוך התיק ידרש בית המשפט ויבחן את סיכויי ההרשעה אילולא הסדר הטיעון בין הצדדים. אם בית המשפט ישתכנע שהעונש שעליו הוסכם בהסדר הוא ראוי ועומד במסגרת מבחן האיזון הרי שבית המשפט יאשר את הסדר הטיעון, אולם גם אם בית המשפט יחליט שלא לאמץ את ההסדר הרי שבמסגרת גזירת הדין עליו לשקול את הויתורים שעשה הנאשם והודאתו במסגרת הסדר הטיעון.

משרדנו מתמחה במשפט הפלילי ובפשיעה כלכלית למעלה מ-20 שנה

אם את/ה זקוקים לייעוץ פנו אלינו!