הגנת אמת בפרסום במסגרת תביעות "לשון הרע"

סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע עוסק בהגנת "אמת בפרסום" ולפיו במשפט פלילי או אזרחי שנעשה בעקבות פרסום לשון הרע, יוכל המפרסם לזכות להגנה בשל כך שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום עניין לציבור.

הגנת "אמת בפרסום" ידועה גם בכינויה "אמת דיברתי" תשמש כהגנה למפרסם הדברים במסגרת של תביעת לשון הרע, כשהתוכן הכללי שפורסם עומד במבחן המציאות, כלומר, אין צורך בעריכת בחינה מדוקדקת של כל הפרטים והמילים שבתוך הפרסום, אלא בדיקה האם רוח הדברים ועיקרי הפרסום אכן נכונים, כך שאם תיערך בדיקה ויקבע שתוכן הפרסום היה אמת, ניתן יהיה לבחון האם היה עניין ציבורי בפרסום ולאחר קיומם של שני תנאים מצטברים אלו יכול המפרסם לטעון טענת הגנה של "אמת בפרסום".

משרדנו מתמחה בתביעות "לשון הרע" תוך הגנה בלתי מתפשרת על לקוחותינו

אם אתה זקוק לייעוץ בנושא זה פנה אלינו!