המנעות מהרשעה במשפט פלילי

אי הרשעה במשפט פלילי

הפסיקה הכירה באפשרות ובה נאשם במשפט פלילי יודה בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום ובכל זאת בית המשפט ימנע מהרשעתו.

הכלל הוא כשאדם בוגר מודה בביצוע עבירה יש מקום להרשיעו ורק במקרים חריגים הרי שבית המשפט ימנע מהרשעה.

הליך של אי הרשעה יתקיים רק בהתמלא שני תנאים:

א. ההרשעה תוביל לפגיעה ממשית ונקודתית בנאשם.

ב. סוג העבירה ונסיבות ביצועה מאפשרים הליך של המנעות מהרשעה ללא פגיעה באינטרס הציבורי.

שיקולי בית המשפט בהליך של המנעות מהרשעה

בית המשפט עורך מבחן של איזונים בין האינטרסים השונים תוך בחינת השיקול הציבורי אל מול הפרטי של הנאשם כך שעומד הצורך להרשיע אדם שביצע עבירות וזאת לשם מיצוי הדין הפלילי וחיזוק ההרתעה ועקרון השוויון בפני החוק.

אל מול אלו עומד השיקול שנוגע לנאשם ויכולתו להתפרנס בעתיד כך שבמקרה ובו יראה הנאשם כי עיסוקו יפגע באופן בלתי הפיך כתוצאה מהרשעה יטה בית המשפט להמנע מהרשעתו בכפוף לבחינת סוג העבירה וחומרתה.

המלצות שירות המבחן

בבואו להכריע האם להרשיע נאשם או להמנע מהרשעתו, יתן בית המשפט משקל לתסקיר שירות המבחן והמלצתו אולם בית המשפט אינו מחוייב להמלצות שירות המבחן והשיקולים שבית המשפט שוקל הם לעיתים קרובות רחבים יותר ואינם מתמצים בשאלת שיקומו של הנאשם בלבד.

למשרדנו נסיון של שנים רבות בייצוג נאשמים שהואשמו אך לא הורשעו, אנו פועלים כדי להציג בפני בית המשפט את הצורך בשיקומו של הנאשם כחלק מהאינטרס הציבורי ולא כנגדו.

אם הנך עומד למשפט פלילי אל תהסס ופנה אלינו עוד היום כדי שנעזור לך להמנע מטעויות!