האינטרפול קיבל עתירה שהגיש משרדנו וביטל צו מעצר בינלאומי כנגד ישראלי

ביטול הודעה אדומה של האינטרפול/ משרד עורך דין רוטנברג

הועדה לבקרת תיקי אינטרפול קיבלה עתירה שהוגשה על ידי משרדנו לבטל צו מעצר בינלאומי כנגד אזרח ישראלי שהיה מבוקש על ידי האינטרפול והונפקה כנגדו הודעת מעצר.

העתירה שהוגשה לועדת הביקורת (CCF)  באמצעותנו הציבה דרישה לביטול הצו האדום בשל אי עמידה בקריטריונים ובדרישות של האינטרפול מצד המדינה המבקשת.

במקרה הנוכחי הונפקה הודעת מעצר אדומה כנגד ישראלי ולפיה הוא היה מעורב בהונאה רחבת היקף אלא שלטענתנו האירוע שבגינו נפתחה חקירה פלילית כנגדו היה מחלוקת אזרחי ובניגוד לכללים של האינטרפול לא היה מקום לפתוח בהליכים פליליים ולהנפיק צו מעצר בינלאומי כנגדו, כמו כן העלנו טענה הנוגעת לחשש הכבד כי מעצרו והסגרתו למדינה המבקשת עלול להביא לפגיעה רחבת היקף בזכויות האדם שלו ובכך מתקיימת סתירה ופגיעה בחוקת האינטרפול אל נוכח ההצהרה על שמירה על זכויות אדם שהאינטרפול מחוייב לו.

לאחר שועדת הביקורת על תיקי האינטרפול בחנה את בקשתנו היא קבעה למרות שבמעשי המבוקש היו קיימים אלמנטים של עבירות פליליות במדינה המבקשת הרי שיתכן מאוד שבמדינות אחרות מעשיו יתפרשו כמעשים בעלי אופי אזרחי ולא פלילי ולכן ומשום שבאותן מדינות לא תתאפשר הסגרתו הרי שאין מקום לקיים את צו המעצר הבינלאומי.

כמו כן, קבעה הועדה שקיים סיכון ממשי לשלומו של המבוקש ולזכויותיו במדינה המבקשת ויתכן שבנסיבות המקרה הוא לא יזכה להליך משפטי הוגן.

כתוצאה מכל אלו החליטה הועדה לקבל את עתירת משרד עורכי הדין רוטנברג ולבטל את הצו האדום כנגד המבוקש מישראל.

אנו עוסקים שנים רבות בעתירות לאינטרפול בישראל וברחבי העולם, אם הנך זקוק לסיוע וייעוץ פנה אלינו באופן מיידי.