איך לבחור עורך דין להסגרה במשפט פלילי בינלאומי

משרדנו מייצג מבוקשים שזקוקים לעורך דין מומחה להסגרה וביטול צו מעצר בינלאומי. אנו במשרד עורך דין רוטנברג מכירים לעומק את תחום ההסגרות והמשפט הפלילי הבינלאומי ועובדים מול גורמים במחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה והאינטרפול.

מהי המסגרת הנורמטיבית להסגרת אדם לחו"ל

סעיף 1 לחוק ההסגרה קובע כי לא יוסגר אדם למדינה אחרת אלא לפי התנאים שנקבעו בחוק ההסגרה שמהווה את התשתית המשפטית החוקית לצורך הסגרת אדם מחוץ לישראל.
בחוק ההסגרה נקבעו תנאים להסגרת מבוקשים לחו"ל ובהם תנאים מהותיים ותנאים פרוצדורליים שרק לאחר שעמדו בתנאים אלו יוכרז המבוקש כ"בר-הסגרה" למדינה המבקשת.
הליך ההסגרה נערך בבית המשפט המחוזי בירושלים שדן בתנאים להכרזת המבוקש כ"בר-הסגרה" ובמידה ובית המשפט ישתכנע כי לא מולאו מלוא התנאים שנקבעו בחוק ובפסיקה לצורך הסגרת המבוקש הרי שבית המשפט יכול לדחות את העתירה להכרזת המבוקש כבר הסגרה.
חוק ההסגרה מאפשר את הסדרת המנגנון הוצאת ההסגרה לפועל של אדם הנמצא בישראל לידיה של המדינה המבקשת את הסגרתו לצורך ניהול משפט פלילי כנגדו וזאת במידה וקיים הסכם או אמנה חתומה בין ישראל למדינה המבקשת בנוגע להסגרת עבריינים וזאת במסגרת המחויבות של מדינת ישראל לסייע למאבק העולמי בפשיעה וגם מתוך אינטרס פנימי למנוע את הפיכת המדינה למקלט לפושעים נמלטים.

האם יש חובה לכתב אישום פורמלי בטרם הסגרה לחו"ל

חוק ההסגרה מאפשר להסגיר אדם מישראל רק לצורך העמדתו לדין פלילי במדינה המבקשת ולעיתים עולה השאלה האם יש בכלל החלטה להעמיד את המבוקש למשפט פלילי בחו"ל ולצורך כך נפסק כי יש לפרש את הגדרת "נאשם" בהתאם לתכלית חוק ההסגרה כך שיתאפשר לברר את אשמתו הפלילית של המבוקש תוך שימת דגש על התחלתו של הבירור הפלילי והתחלת ההליך ואין הכוונה להגשת כתב אישום באופן פורמלי וכך נקבע כי גם טרם הוגש כתב אישום במדינה המבקשת אך החלו הליכים שהם חלק מסדרי הדין שמובילים להגשת כתב אישום, כלומר הדגש הוא לא בשאלה האם המבוקש אכן הועמד לדין אלא האם קיימת כוונה אמיתית להאשים אותו במשפט פלילי בהתאם לחוק הפלילי במדינה המבקשת ובית המשפט העליון הכריע כי במידה והמדינה המבקשת הצליחה לשכנע כי נפתחו הליכים פליליים כנגד המבוקש כחלק מההליך שמוביל להגשת כתב אישום הרי שלצורך חוק ההסגרה יראו את המבוקש כ"נאשם" גם אם עדיין לא הוגש כתב אישום פורמלי וטרם התקבלה החלטה המורה על בירור אשמתו הפלילית של המבוקש.

אנו, במשרד עורך דין רוטנברג המתמחה בייצוג בתיקי הסגרה סבורים כי יש מקום לשנות את המצב הקיים ולדרוש עמידה מלאה בלשון החוק כך שהמדינה המבקשת את הסגרתו של אדם לחו"ל תציג כתב אישום פורמלי שהוגש כנגדו וזאת כדי למנוע מצב שבו אדם יוסגר לחו"ל לצורך חקירה בלבד כשלאחוריה יתברר שהוא אינו מעורב במעשים הפליליים שיוחסו לו.

הדדיות בהליך הסגרה

לעיתים קרובות עולה השאלה האם ניתן להסגיר מבוקש לידיה של מדינה שאינה מכבדת את עיקרון ההדדיות בין המדינות כשהיא אינה נוהגת להסגיר את אזרחיה לידיה של מדינת ישראל.
עיקרון ההדדיות נמצא בסעיף 2 לחוק ההסגרה שקובע שמדינת ישראל תנהג הדדיות ביחסי ההסגרה אלא אם החליט שר המשפטים אחרת ונקבע כי עיקרון ההדדיות הוא חשוב ביותר שכן אף מדינה לא הייתה מסכימה להסגיר מבלי שתדע כי המאבק בפשיעה הבינלאומית הוא הדדי ובבוא העת גם בקשתה של המדינה להסגרה תיענה באופן חיובי, אולם נפסק שתנאי ההדדיות מתקיים גם כשהמדינה המבקשת אינה מסגירה את אזרחיה אלא שופטת אותם בעצמה על אותם המעשים כך שעיקרון ההדדיות בהליך הסגרה מפורש באופן כזה שמבטיח את עשיית הצדק והבאת העבריינים למשפט פלילי וכך נקבע כי עיקרון ההדדיות בין המדינות אינו מחייב הדדיות בסגרה אלא הדדיות בעשיית צדק.

גם כאן, אנו סבורים שהמצב הקיים ובו מדינת ישראל מסגירה את אזרחיה למדינות שאינן מסגירות את אזרחיהן לישראל הוא שגוי. נוצר מצב מעוות שמדינת ישראל מסכימה להסגרת אזרחים מתוך רצון לשיתוף פעולה במאבק בפשיעה הבינלאומית אולם כשמדובר בפשיעה בינלאומית כנגד אזרחי מדינת ישראל הרי שהפושעים יכולים להימלט לחו"ל ולא תמיד ברור איזה הליך אם בכלל יתנהל כנגד מי שפגע באזרחי המדינה.
עורך דין מומחה להסגרה לחו"ל צריך לטעון שיש מקום לשינוי בנוהג הקיים ולבקש הדדיות מלאה בהליכי הסגרה לחו"ל.

אם אתה צריך לבחור עורך דין פלילי לייצוג בתיק הסגרה עליך לבדוק את מידת ההיכרות של עורך הדין עם חוק ההסגרה ועם מרכיבי המשפט הבינלאומי והיכולת שלו לשתף פעולה עם גורמים במדינה המבקשת במקביל להיכרות מעמיקה עם אמנות ההסגרה לחו"ל וחוקת האינטרפול.

עורך דין רוטנברג מתמחה בייצוג מבוקשים בתיקי הסגרה מסובכים ומורכבים ופועל בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין וגורמים בתוך האינטרפול כדי להביא לתוצאה הטובה ביותר ללקוחות המשרד.