מעשה מגונה הגדרה

הדין הפלילי מגדיר מעשה מגונה כמעשה הנעשה למען גירוי מיני ללא הסכמה. הגדרה רחבה זו מכסה התנהגויות רבות, כאשר ישנה הבחנה בין מעשה מגונה שנעשה מול הקורבן לבין מעשה מגונה בפומבי, אשר אינו כולל מגע. הענישה בגין עבירה זו מגוונת מאוד ונעה משנת מאסר אחת לעשר שנות מאסר, תלוי בחומרת העבירה ובנסיבותיה.יסודות העבירה

העבירה של מעשה מגונה מופיעה בסעיף 348 לחוק העונשין והיא נוצרת בהתקיים שני יסודות: האחד, כי מדובר בהתנהגות מינית גלויה אשר נועדה להביא לגירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי מיני. מעשה מגונה אינו חייב לכלול מגע ואינו חייב לכלול מודעות של הקורבן, אלא הדרישה היא כי מדובר בהתנהגות בלתי מוסרית ובלתי צנועה, אשר אדם מן היישוב לא היה מבצעה. בהתאם לכך כי העבירה כוללת התנהגויות רבות, ישנו מדרג ענישה, בהתאם לחומרת המעשה. ככלל ניתן לומר כי ככל שהמעשה פוגע יותר בקורבן – בגופו, בפרטיותו או בנפשו, כך הענישה תהיה חריפה יותר. כמובן שלבית המשפט שיקולים נוספים בעת קביעת העונש, כפי שיפורט בהמשך, אך זהו שיקול חשוב ומרכזי.דרגות הענישה

כאמור מעלה, התנהגויות רבות נכללות בהגדרה של מעשה מגונה ועל כן, ישנו מדרג של ענישה. כך למשל, מעשה מגונה פומבי, הנעשה בפני מי שגילו מעל 16 שנים, עונשו יהיה שנת מאסר אחת, אך אם לקורבן טרם מלאו 16, הענישה עולה לשלוש שנות מאסר.

מעשה מגונה אשר בוצע תוך שימוש בכח, חלה עליו ענישה מחמירה של שבע שנות מאסר וישנה גם עבירה נפרדת של מעשה מגונה בנסיבות מחמירות, הכולל מעשים המלווים באיום בנשק חם או קר וכן כאשר מדובר במעשים שנעשו כלפי קטינים בתוך המשפחה. בנסיבות אלו החוק קובע כי הענישה המירבית היא עשר שנות מאסר.מעשה מגונה בפומבי

עבירה זו מוגדרת בסעיף 349 לחוק העונשין: ביצוע פעולה אשר נועד לסיפוק, גירוי או ביזוי מיני בפני אדם אחר ללא הסכמתו, למשל, חשיפת איבר המין בפומבי. לעבירה זו שתי דרגות ענישה, בהתאם לגיל הקורבן, משנת מאסר אחת ועד שלוש שנות מאסר. אלו התנהגויות ייחשבו כמעשה מגונה בפומבי? החל מתנועות מגונות ואמירות בוטות וכלה בהתערטלות בפומבי ואוננות.

הדרישה כי המעשה ייעשה בפומבי, משמעה במקום ציבורי בו אדם יכול לראות את המעשה, או לחילופין, במקום שאינו ציבורי, אך כאשר אדם נמצא בו, הוא יכול לראות את המעשה.מה בין מעשה מגונה לאינוס?

אחת מעבירות המין החמורות ביותר היא עבירת אינוס. עבירה זו מוגדרת כהחדרת איבר גוף או חפץ, לאיבר המין של האישה. בשל הפגיעה החמורה שנגרמת לקורבן בעבירה זו, העונש המקסימאלי בגינה הוא 16 שנות מאסר ועד 20 שנות מאסר כאשר מדובר על אינוס בנסיבות מחמירות. כאשר אופייה של התנהגות מינית כפי שתואר כמעשה מגונה, חוצה את הקו הזה וכולל מעשה של חדירה, מדובר באינוס, על כל המשתמע מכך. מעשה מגונה יכול להיחשב גם כמעשה סדום, על אותו משקל.שיקולי ענישה

כאמור, חוק העונשין מגדיר מעשה מגונה באופן רחב מאוד והדבר נעשה מתוך רצון להגן על הציבור, בוודאי כאשר מדובר על קטינים וחסרי ישע. יחד עם זאת, בהגדרה הרחבה יש גם סכנה, היות שמה שיכול להתחיל כמעשה הלצה, עלול להסתיים בחקירה במשטרה ואף בכתב אישום פלילי. מדוע? משום שיסודות העבירה דורשים מטרה כללית של סיפוק מיני ועל כן התנהגויות רבות יכולות להיכנס לגדר העבירה, כאלו שעל פניו אינן פוגעניות.

אולם, זוהי גם הסיבה למדרג הענישה, המאפשר לבית המשפט להפעיל שיקול דעת ולהטיל על הנאשם עונש ההולם את העבירה. בין השיקולים העומדים בפני בית המשפט הם: טיב המעשה והפגיעה בקורבן העבירה, נסיבות העבירה, רמת המסוכנות של הנאשם, העדרו או קיומו של עבר פלילי קודם וכיו”ב.עו”ד מעשה מגונה – ייעוץ וייצוג משפטי

ההגדרה הרחבה של מעשה מגונה בחוק העונשין, עלולה להפוך התנהגות קונדסית לעבירה פלילית. על כן חשוב לפעול בשיקול דעת ובזהירות בכל הנוגע להתנהגויות בעלות אופי מיני. אולם, אם זומנת לחקירה משטרתית, יש לפנות באופן מיידי לעורך דין פלילי, על מנת שיכין אותך לחקירה וינחה אותך כיצד להימנע מהפללה עצמית. לא פעם, תלונה שהוגשה בגין מעשה מגונה, מתבררת כמעשה ללא כוונה מינית, אלא כמגע אקראי. אולם על מנת להביא לסיומה של הפרשה ולהימנע מהגשת כתב אישום, יש צורך בייצוג משפטי אשר יבהיר את אשר התרחש ויביא לסגירת התיק, ללא כתב אישום ואף ללא רישום משטרתי לחשוד. כאשר יש דברים בגו ולא ניתן למנוע המשך הליכים, ינהל עורך הדין משא ומתו לגיבוש עסקת טיעון, כאשר המטרה תהיה להימנע מריצוי מאסר בפועל ולהביא את רשויות התביעה להסתפק בעבודות שירות ו/או מאסר על תנאי.עו”ד לייצוג נפגעי עבירה

חלק מעורכי הדין העוסקים בתחום הפלילי, מייצגים גם קורבנות עבירה. תפקידו של עורך הדין במישור הזה הוא לשמור על זכויות נפגעי העבירה בהליך הפלילי, אשר אינן מוגנות כהלכה על ידי הרשויות. מדובר במצוי זכויות קורבן העבירה, החל משלב החקירה במשטרה והחלטה על סגירת התיק וכלה בעת גיבוש הסדר טיעון או מתן גזר דין, במקרה שהוגש כתב אישום. כלי נוסף באמצעותו ניתן לסייע לנפגעי עבירה הוא הגשת תביעת פיצויים נגד הפוגע. במסגרתה ניתן לדרוש פיצוי כספי בגין הנזק הפיזי והנפשי שנגרם לקורבן בשל העבירה.

משרד עורכי דין פלילי רוטנברג מייצג נחקרים, חשודים ונאשמים בעבירות מין על סוגיהן. כמו כן, המשרד מייצג נפגעי עבירה בהליך הפלילי. אנו מעניקים לכל לקוח ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי ללא רבב ופועלים במרץ ובנחישות להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר.