השימוש במדובבים בחקירה פלילית הוא תחבולה שעורכים החוקרים לנחקר ואין מדובר במעשה תרמית אלא פעולת חקירה לגיטימית שאינה מביאה לפסילת קבילות ההודאה שנתן הנחקר בפני המדובבים.
הפעלת מדובב אינה מהווה הפרה של זכותו של החשוד לאי הפללה עצמית שכן הנחקר יכול לשמור על זכות השתיקה ככל שהדבר נובע לשיחותיו עם המדובב והדבר נכון גם כשמדובר במדובב פאסיבי שבעצם אינו עושה יותר ממעקב אחר הלכותיו של החשוד ומגיב לפניותיו מבלי שהוא יוזם אותן וכך גם הדבר כשמדובר במדובב אקטיבי שמפעיל צעדים כדי להוציא מידע מפליל מהחשוד.

הכללים להפעלת מדובבים

השימוש בתחבולות במלחמה בפשע הוא חלק בלתי נפרד מהליכי החקירה של המשטרה אולם גם לתרגילי חקירה מסוג זה יש גבולות ויש לבחון האם מדובר בתחבולה שהפרה את זכותו של החשוד להימנע מהפללה עצמית ותוך פגיעה בעשיית הצדק.
מפעילי מדובבים מחוייבים להבהיר להם את גבולות הפעולה ואת הכללים לתרגילי החקירה כך שפעולת המדובבים תהיה סבירה ומידתית בדרך שאינה שוללת מהחשוד בפלילים את זכויותיו הבסיסיות שמוקנות לו בעת חקירה פלילית כמו זכות השתיקה והזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי בתנאי חסיון.

דוגמאות לפעולות שאסורות למדובב

בית המשפט העליון פסק כי למדובב אסור להשחיר את פניו של עורך הדין הפלילי המייצג אותו שכן מעשה שכזה יכול לפגוע בזכות הייעוץ עם עורך דין בעת חקירה, אסור למדובב לייעץ משפטית לחשוד וגם אם החשוד פונה למדובב בשאלה משפטית ובבקשת ייעוץ על המדובב להמנע מליתן לו ייעוץ משפטי.
גם הבטחת תמריץ כספי או טובת הנאה תמורת השגת הודאה מפלילה של חשוד בפלילים יש בה כדי להעצים את רצונו של המדובב להגיע לתוצאה של הודאה ובעצם ממריצה את המדובב לעשות כל שהוא יכול כדי להשיג את ההודאה וזאת תוך שהוא עלול לנקוט בפעולות שנמצאות על הגבול של פעולות משפטיות פסולות שעלולות להביא להודאה של אדם חף מפשע והרשעתו.

נפסק ששימוש בסמים של נחקר ומדובב בעת חקירה פלילית יש בה כדי לטשטש את הגבולות בין מי שאמון על אכיפת החוק לבין מי שמשתייך לעולם הפשע העברייני כך שהרצון להגיע לחקר האמת תוך הפרה של דיני העונשין יש בה כשלעצמה חתירה תחת שלטון החוק ופגיעה באמון הציבור תוך הכתמת ההליך הפלילי כולו, זאת בנוסף לכך ששימוש בסמים או בשתייה חריפה יש בה כדי להשפיע על יכולת הבחירה של הנחקר להבין את המציאות והקמת חשש ולפיו החשוד בפלילים לא הודה באופן חופשי ומרצון אלא בהשפעת הסמים ובכך לפגוע בהליך כולו.

כפי שצויין לעיל, הפעלת מדובבים היא כורח המציאות וחלק מתרגילי חקירה אותם מבצעת הרשות החוקרת לנחקרים אולם על החוקרים להפעיל גבולות ולא לנסות להשיג הודאה מפלילה בכל מחיר. אנו פועלים שנים רבות במתן ייעוץ לנחקרים בשלב החקירה ויודעים כיצד להזהיר את העצור והנחקר מפני תרגילי החקירה ותחבולות שהרשות החוקרת טומנת לו, ישנה חשיבות לייעוץ וליווי של נחקר בשלבי המעצר הראשוניים וזאת לצורך הגנה על זכויותיו ושמירה עליו מפני נפילה לבורות שהרשות החוקרת טומנת לו.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×