הפעל

כחלק מהליך החקירה עלולים להציע לחשוד להשתתף במסדר זיהוי, עו”ד ניר רוטנברג מסביר כיצד למנוע להקפיד על הליך תקין ולהימנע מהפללה ללא אשמה