תסקיר מעצר ותפקידו של שירות המבחן במעצר פלילי

תסקיר מעצר משמש כאחד מהכלים החשובים ביותר שקיימים בעת מעצר פלילי וניתנו לבית המשפט בידי המחוקק לבחינת המשך המעצר של מי שחשוד בפלילים.

מטרתו של תסקיר המעצר

סעיף 21א(ב) לחוק סדר הדין הפלילי מלמד את תכליתו של תסקיר המעצר ובו מפורט שתסקיר המעצר צריך להכיל את נסיבותיו האישיות וסיפור חייו של הנאשם, משמעות המעצר עבורו ועבור סביבתו, חלופות המעצר האפשריות לצורך שחרורו או המלצות בנוגע לתנאים המיוחדים בשחרור באמצעות הפקדת ערובה והפיקוח על המשוחרר בערובה.

שירות המבחן כגורם מקצועי

בית המשפט בעת בחינת מעצרו של חשוד בפלילים משתמש בשירותיו של שירות המבחן כגוף מקצועי, בעל יכולת מקצועית, ידע ומומחיות מיוחדת להעריך מתוך ניסיונו כבר בשלב המעצר את מסוכנות הנאשם ואת התאמת החלופות שהוצעו לשחרורו ממעצר לצורך הפגת המסוכנות שנשקפת ממנו תוך הצבת אמצעי פיקוח וזאת כאשר נשקלת חלופת מעצר.
שירות המבחן משמש כמעין "שליח" של בית המשפט בשטח ובאמצעות הכנת תסקיר המעצר השופט מקבל אבחון מדוייק בנוגע ליחס לעצור ובדבר האפשרות של שינוי מצבו של העצור בחלופת מעצר וזאת באמצעות שיחות ומפגשים שמקיים שירות המבחן עם סביבתו הקרובה של העצור ועם העצור עצמו ומייצר קרקע יציבה לכתיבת חוו"ד והמלצה באשר לצורך בהמשך סנקציית מעצר או הפסקתה באמצעות שחרור.
המלצת שירות המבחן והשיקולים שמנחים גוף זה להמלצות טיפוליות אינם אותם שיקולים המנחים את בית המשפט בהכרעה האם יש לשחרר נאשם בפלילים וההכרעה בנוגע למידת מסוכנותו של עצור נתונה לבית המשפט תוך שתסקיר המבחן משמש ככלי שנועד לסייע לבית המשפט בבחינת שיקולים שונים לצורך החלטה.

מתי יוגש תסקיר מעצר

סעיף 21א(א) לחוק המעצרים קובע כי בעת הדיון בבקשת המעצר רשאי בית המשפט להורות על הכנת תסקיר לצורך בחינת המשך המעצר, כלומר, אין חובה על הגשת תסקיר אלא מדובר בהחלטה שנתונה לשיקול דעתו של השופט בעת הדיון במעצר, עורך דין פלילי המייצג את העצור צריך לבחון בהתאם לנסיבות האירוע האם לבקש הכנת תסקיר מעצר ואם זה יועיל לעצור או שעלול לגרום לו נזק.
אין הוראה חוקית המחייבת הגשה והכנה של תסקיר מעצר רק לאחר הגשת אישום פלילי או לאחר שנקבע תשתית של ראיות לכאורה כנגד העצור, כלומר החוק אינו מחייב סדר פעולות אולם כלל סדר הדברים הוא שהחלטת בית המשפט בנוגע להכנת תסקיר מעצר תנתן לאחר שהוחלט על קיומן של ראיות לכאורה כנגד העצור שכן אם אין ראיות לכאורה כנגד הנאשם אין מקום כלל להמשיך ולעצור אותו או לבחון חלופות למעצר.

הכנת תסקיר מעצר לפני הכרעה בקיום ראיות לכאורה

כשקיים פרק זמן ארוך ביותר בין ההחלטה בשאלת הראיות לכאורה להחלטה בשאלת האפשרות לשחרר את הנאשם באמצעות חלופת מעצר בתנאים ניתן יהיה להורות על הכנת תסקיר מעצר עוד בטרם תוכרע השאלה בדבר קיומן של ראיות לכאורה כנגד הנאשם ובהתאם לכך, עורך דין פלילי המייצג נאשם שהוגש נגדו כתב אישום פלילי יכול כבר בשלב זה ועוד בטרם בחן את הראיות בתיק לבקש מבית המשפט להורות לשירות המבחן להכין תסקיר מעצר שיבחן את חלופות המעצר המתאימות וזאת עוד בטרם הוכרעה שאלת הראיות לכאורה.

בחינת המפקחים המוצעים בהמלצות שירות המבחן

בהתאם להמלצות תסקיר המעצר בית המשפט רשאי לזמן את המפקחים המוצעים להתייצבות בפניו ולחקור אותם כדי להבין באופן ישיר מה מידת הבנתם בנוגע לתפקיד הפיקוח על העצור ורק לאחר שזה בחן את המפקחים תנתן החלטה שיפוטית בנוגע לחלופת המעצר והאם יש צורך להוסיף עליה מגבלות ותנאים נוספים. תסקיר המעצר נועד לסייע לבית המשפט בעת בחינת המשך המעצר וחלופותיו אך אין תסקיר המעצר נועד להחליף את שיקול הדעת של השופט שבוחן את הבקשה למעצר עד תום ההליכים הפליליים כנגד נאשם.

המלצות שירות המבחן והחלטת בית המשפט

נפסק כי לשירות המבחן יש חשיבות רבה ביותר וזאת בשל ניסיון מקצועי עצום בבדיקה מעמיקה של חלופות מעצר שמוצעות על ידי נאשמים בהליכי מעצר אך המלצות שירות המבחן אינן החלטה שיפוטית ואינן מחייבות את בית המשפט. עורך דין פלילי המייצג נאשם בפלילים מודע לכך שההכרעה בבחינת שחרורו של עצור נתונה ומסורה לבית המשפט בלבד וזאת באמצעות בחינת שיקולים נוספים ובהם מסוכנותו של נאשם ויכולתם של המפקחים לבצע את משימת הפיקוח באופן מלא. החלטת בית המשפט ושיקול דעתו היא עצמאית ואין בית המשפט מחוייב לקבל את תסקיר המעצר.

תסקיר מעצר בעבירות חמורות

נאשמים שמיוחסות להם עבירות פליליות שמקימות "חזקת מסוכנות" ככלל יהיו במעצר מלא עד תום ההליכים וזאת בהתאם לחוק המעצרים, בעבירות שמקימות חזקת מסוכנות לא ניתן להפיג את מסוכנות זו אלא באמצעות מעצר מלא ורק במקרים חריגים תהיה אפשרות לחלופת מעצר שתפיג את המסוכנות מהנאשם שמיוחסות לו עבירות פליליות חמורות. עורך דין פלילי חייב לבקש מבית המשפט לבחון גם בעבירות אלו האם ניתן להשיג את תכלית המעצר בדרך שתפגע בחירותו של הנאשם באופן מועט תוך איזון הנסיבות לביצוע העבירה, איכות החלופה המוצעת והתנהלותו הנאשם וזאת בנוסף לקבלת המלצות משירות המבחן שישמשו ככלי חשוב לבחינת כלל השיקולים להכרעתו של בית המשפט.

אנו במשרד עורך דין פלילי רוטנברג רואים חשיבות בהכנת נאשם וסביבתו לקראת פגישה עם שירות המבחן וזאת כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר. אם הנך זקוק לסיוע משפטי בהליך מעצר עד תום ההליכים פנה אלינו ונסייע לך.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×