שיקולי בית משפט לכיבוד הסדר טיעון ("עסקת טיעון")/ עורך דין שגיב רוטנברג

פסיקת בתי המשפט דנה במקרים רבים בסוגייה הנוגעת לכיבוד הסדרי טיעון בין נאשם בפלילים לפרקליטות. למוסד הסדרי הטיעון תרומה ערכית חשובה להליך הפלילי ויש בה כדי לסייע לטובת ההליך המשפטי ולכן העיקרון הוא שיש כר נרחב לכיבוד עסקאות טיעון תוך מתן דגש לאינטרס הציבור.

האינטרס הציבורי

האינטרס הציבורי מחייב כיבוד של עסקאות טיעון שאם לא יעשה כן הרי שיפגע מעמדו ואמינותו של מוסד הסדרי הטיעון כהליך שיש בו יתרונות רבים לייעול ההליך השיפוטי, הגברת היקף ועוצמת האכיפה ופגיעה במוסד זה עלולה להוביל לפגיעה ביכולת ההרתעה של שלטון החוק בישראל.

הכלל הוא שבית המשפט יכבד את עסקת הטיעון אולם בית המשפט חייב לשקול בעצמו את השיקולים הראויים לענישה הפלילית בתוך המסגרת של העונש המוצע בהסדר הטיעון. על בית המשפט לערוך איזון ולבדוק האם העונש שהוצע במסגרת העסקה בין המדינה לנאשם מקיים את האיזון הדרוש בין האינטרס הציבורי בהענשת מורשע בפלילים לבין האינטרס בשמירת כוחו של מוסד הסדרי הטיעון.

ציפיית הנאשם

בבואו של בית המשפט לשקול הסדר טיעון שמוצג בפניו עליו לקחת בחשבון את הציפיה שמפתח הנאשם שהודה בביצוע עבירה פלילית שבית המשפט יכבד את ההסדר שהוצג ושבגינו ויתר הנאשם על ניהול הליך משפטי מלא תוך שהוא מסכים להודות בעבירות ובהאשמות שלא הוכחו מעבר לכל ספק סביר כנדרש במשפט פלילי.

האמונה של נאשם שבית המשפט יכבד את הסדר הטיעון שהוצג בינו לבין התביעה הפלילית היא חלק מאינטרס הציבור לכבד עסקאות טיעון וזאת בנוסף לשיקולים של יעילות, חסכון בזמן והגברת האכיפה ויכולת ההרתעה.

שיקולים נוספים

בית המשפט בוחן שיקולים נוספים ובהם הקשיים שהתגלו בראיות התביעה, משאבים שנחסכו למדינה בעת הגעה להסדר מוקדם וכמובן החיסכון בזמנו של בית המשפט.

רק במקרים חריגים ויוצאי דופן שבהם העונש שהומלץ במסגרת ההסדר חורג במידה שאינה סבירה ואשר יוצר חוסר איזון ראוי בין שיקולי הענישה בהתאם לסוג העבירה ונסיבותיה יוביל לכך שבית המשפט ידחה את הסדר הטיעון.

אם הנך זקוק/ה לייעוץ משפטי בנוגע להסדר טיעון פנה אלינו אנו נעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה- 050-6942192