כיצד מחליטים האם להעמיד לדין פלילי / עו״ד פלילי

המשפט הפלילי נוצר כדי לקיים חברה תקינה והגנה על הסדר הציבורי כשהיועץ המשפטי לממשלה הוא המייצג את המדינה ובידו להחליט האם להגיש כתב אישום פלילי כנגד אדם או להמנע מכך, התובעים במשטרת ישראל והפרקליטים בפרקליטות המדינה הם נציגיו של היועמ״ש ושיקול הדעת שלהם בבואם לקבל החלטה האם להעמיד לדין או להמנע מכך מחוייב לעמוד בכללים שנקבעו בפסיקה ובחוק.

שיקולים להגשת כתב אישום

תובע שבודק חומר חקירה ובו ראיות מספיקות להגשת כתב אישום יעמיד לדין את אותו אדם אלא אם הוא סבור שאין במשפט עניין ציבורי, כמובן שהתביעה רשאית להגיע להסדר טיעון עם הנאשם שבו היא תוותר על חלק מן האישומים שמופיעים בכתב האישום או להקל עם הנאשם בדרך זו או אחרת בתמורה להודאה שיתן הנאשם בעבירות שיופיעו בכתב האישום.

ליועץ המשפטי לממשלה (הפרקליטות, התביעות וכל רשות שבכוחה להגיש כתב אישום פלילי) שיקול דעת בנוגע להעמדה לדין והסכמה להגיע להסדר טיעון, אולם שיקול דעתו כפוף להוראות החוק הנוגעות לפרוצדורה הפלילית בשילוב עם עקרונות המשפט המנהלי.

היועץ המשפטי צריך לקבל החלטות מתוך שיקולים של הוגנות, יושר ותום לב.

שיקולים של תובע בטרם יגיש כתב אישום צריכים לעמוד בפני מבחנים של שוויון בפני החוק ובכך לשמר את העקרון של החשוב בהליך הפלילי הנוגע לצורך להמנע מהפלייה בין נאשמים או חשודים ובכך לשמור על טוהר ההליך הפלילי תוך יצירת אמון בין הציבור למערכת המשפט.

סבירות ההחלטה להעמיד לדין

עקרונות המשפט המנהלי מחייבים ששיקול דעת בטרם הגשת כתב אישום יעמוד במבחן של סבירות ההחלטה ומשמעות העניין היא שהתובע יעמיד את כל השיקולים הנוגעים לנסיבות העניין תוך קביעת משקל ראוי לכל אחד מהם. הגורמים שמעצבים את החלטת התובע בסופו של דבר הם אלו שסבירות ההחלטה נבחנת על פיהם ולכן עליו לאזן שיקולים שונים בנסיבות המקרה  כך שהתוצאה הסופית תוכל לעמוד במבחנים שיציב בפניהם בית המשפט ולעיתים עורכי הדין הפליליים המייצגים את הנאשם.

אם אתם עומדים בפני כתב אישום במשפט פלילי פנו אלינו ונבחן האם שיקולי התובע בטרם הגשת כתב האישום היו סבירים והאם יש מקום לבקש את ביטול כתב האישום