ערר על החלטת תובע לסגור תיק פלילי / עו״ד פלילי / קורבנות עבירה

כנגד החלטת תובע או פרקליט לסגור תיק שבו הוגשה תלונה ניתן להגיש ערר במסגרתו מבקש המתלונן מהפרקליטות לבדוק שוב את החלטת החוקרים או התובעים בהתאם לנסיבות המקרה שלא להעמיד למשפט פלילי ולהגיש כתב אישום כנגד מי שנגדו הוגשה התלונה, כמו כן הערר יכול להיות מופנה כנגד המשטרה בשל החלטה שלא לפתוח בחקירה.

עיון בחומר החקירה

בטרם הגשת ערר על סגירת תיק פלילי עומדת זכותו של המתלונן הנוגע בדבר לבקש את חומר החקירה וזאת לצורך לימוד החומר וקבלת החלטה האם להגיש ערר כנגד החלטת הגוף שהחליט לסגור את התיק.

זמן הגשת הערר

ערר על החלטה שלא להעמיד חשוד לדין או שלא לקיים חקירה משטרתית יש להגיש לא יאוחר מ-30 יום מעת שמבקש הערר קיבל את ההחלטה, אולם קיימת אפשרות לבקש להאריך את מועד ההגשה וזאת תיענה בהתאם לשיקולי הגוף שקיבל את ההחלטה.

דרך הגשת הערר

את הערר יש להגיש לאותו גוף שהחליט שלא לחקור או לא להעמיד לדין בכתב ובצירוף כל חומר שהעורר מאמין שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה. הערר יועבר למחלקת עררים בפרקליטות המדינה.

בדיקת הערר

הערר שיוגש יבדק על ידי מי שקיבל את ההחלטה לסגור את התיק ולאחר מכן הוא מועבר בצירוף חוו״ד למחלקת העררים בפרקליטות המדינה יחד עם כל החומרים הרלוונטיים שצורפו לערר. בפרקליטות המדינה בוחנים את התיק בהתאם לראיות שנמצאות בתיק החקירה ואז מעבירה מחלקת העררים את המלצותיה לטיפול גורם בכיר יותר שמקבל את ההחלטה בערר. ההחלטה בערר יכולה להחליט להגיש כתב אישום או להשלים את החקירה וכן להחליט לדחות את הערר תוך שינוי עילת סגירת התיק במידת הצורך.

עתירה לבג"ץ

על ההחלטה בערר ניתן לעתור לבג״ץ ולא ניתן לערור שוב על ההחלטה. אם נפגעתם מהחלטת המשטרה או הפרקליטות לסגור תיק פלילי פנו אלינו כדי שנבחן מה היו שיקולי התובע וכיצד ניתן לערור על החלטתו