קבלת רישיון להחזקת כלי ירי במקרה של תיק פלילי

סעיף 5(א) לחוק כלי ירייה קובע את הכלל ולפיו "לא יחזיק אדם כלי ירייה אלא על פי רשיון" וזאת כתוצאה מכך שמדינת ישראל אינה מקבלת את הזכות של אדם להחזיק כלי נשק ולכן אדם המעוניין להחזיק כלי נשק צריך לבקש רישיון אשר ניתן לשלוש שנים ולאחר מכן ניתן לבקש את חידוש רשיון כלי הנשק.

מטרת חוק כלי ירייה היא לאזן בין האינטרסים והזכויות של אזרחים המעוניינים להחזיק כלי ירייה לבין האינטרס של הציבור בצמצום כלי הנשק המוחזקים בידי אזרחים ולכן רישיון לנשק ניתן רק לאלו שנמצאו כשירים לכך וזאת לצורך הבטחת שלום הציבור ובטחונו תוך צמצום הסיכוי של מי שאינו כשיר להחזיק נשק קטלני באמתחתו.

יתר על כן, חשוב לזכור שבמידה ויש לך רישום פלילי עקב עבירה שביצעתם – עדיין תהיה לכם האופציה להוציא רישיון נשק בסופו של דבר. שהרי, הרישום הפלילי נמחק כאשר מגיע עת ההתיישנות של אותה העבירה.

המגמה בעולם

כיום, מדינות רבות ברחבי העולם מקדמות מגמה של צמצום היקף הענקת רישיונות כלי ירייה וזאת מתוך שיקול של בטחון הציבור ושמירה על שלומו וכך גם הנוהג בישראל כשהמדיניות המוצהרת היא לצמצם ולהפחית את מספר כלי הנשק והירי שמוחזקים בידי הציבור.

כמעט כל עורך דין פלילי יכול לקבוע כי מרבית מקרי הפשיעה והמשפטים הפליליים שנוגעים לאירועי ירי הם כתוצאה משימוש בכלי נשק ללא רישיון ורק מעט מן המקרים שמגיעים לפתחו של בית המשפט באירוע פלילי נוגעים לכאלו שהחזיקו כלי נשק ברישיון.

גישת בתי המשפט

בתי המשפט הכריעו כי אין פסול בגישה המחמירה של הרשויות ובזהירות הרבה שהן נוקטות במתן רישיון לכלי ירייה ונקבע שההתערבות של בתי המשפט בהחלטת הרשות בנושא זה, מתן רישיון לכלי ירייה, יהיה במשורה כך שהשאלה תצמצם לסבירות החלטת הרשות בביטול או במתן רישיון לנשיאת נשק וזאת על רקע המלצות המשטרה והבחינה האם הם מבוססות על ממצאי תיק חקירה והחשדות כנגד האדם שבקשתו נדחתה או שרישיון הנשק שהחזיק בוטל.

חוק כלי ירייה

סעיף 11(2) לחוק כלי ירייה קובע שהרשות המוסמכת לדון במתן רשיונות ובביטולן היא פקיד רישוי וזאת לפי המלצת קצין משטרה בכיר.

חוק כלי הירייה אינו מפרט מהם השיקולים שעל הרשות המוסמכת למתן הרישיונות לשקול בעת ההחלטה על מתן רישיון נשק או ביטול הרישיון וגיבוש הקריטריונים לכך יעשה על ידי משרד הפנים תוך איזון בין האינטרס בהבטחת שלומו ובטחונו של מבקש הרישיון, שיתכן והוא נמצא תחת סיכון בעקבות עיסוקו או מקום מגוריו לעומת הצורך הציבורי והאינטרס להפחית ככל שניתן את כלי הירייה שמוחזקים בידי הציבור וזאת לצורך שמירת שלומו ובטחונו של הכלל.

פקיד הרישוי במשרד הפנים רשאי בהתאם לשיקול דעתו לפעול כדלקמן:

א.     לתתן רישיון או לסרב לתת.

ב.      לתת רישיון בתנאים ובמגבלות תוך הטלת תנאים ומגבלות על הרישיון שניתן.

ג.      לבטל רישיון בתוך תקופת הרישיון.

אנו רואים שחוק כלי הירייה מאפשר לרשות לבטל רישיון להחזיק כלי נשק וירי עוד לפני שהסתיים תוקף הרישיון וזאת אם קיים שינוי של הנסיבות שמצדיק את ביטול הרישיון, כמו כן החוק מאפשר למשטרה להמליץ ולהביע את עמדתה בנוגע להענקת הרישיון וביטולו.

במרבית המקרים, כפי שנהוג במשפט המנהלי, בית המשפט לא שם את עצמו בנעלי הרשות המנהלית ולא מתערב בהחלטות הרשות שהתקבלו בגדר הסמכות שנקבעה לה וזאת במקרה שהרשות לא חרגה ממתחם הסבירות, אולם יש להבחין בין התנאים שנדרשים לביטול חידוש רישיון לבין הפקעתו של רישיון אשר טרם פג תוקפו ובתי המשפט קבעו שלצורך הפקעה של רישיון כלי ירי נדרשים תנאים מחמירים וזה אינו יכול להיעשות ללא עילה מתאימה וכלאחר יד.

החלטה לבטל רישיון כלי ירי

כשהרשות מחליטה לבטל רשיון כלי ירי עליה לעשות זאת בהקפדה על תשתית ראייתית מספק ומבוססת כשרמת ההוכחה הנדרשת במשפט המנהלי שונה מזה הנדרש במשפט הפלילי שבו נדרש לקבוע ממצע מעבר לכל ספק סביר, הרי שבמשפט המנהלי יש אפשרות לקבל החלטה על סמך ראיות מנהלתיות כמו מידע מודיעיני שאינו יכול לשמש כראיה במשפט הפלילי.

בתי המשפט פסקו שפקיד הרישוי מוסמך לבסס את החלטתו לבטל רישיון כלי ירי על סמך המלצות המשטרה כגוף שאמון על שלום הציבור ויתכן שרישיון ישלל גם ללא פתיחת תיק פלילי כנגד האדם שרישיונו בוטל והמלצת המשטרה יכולה להישען על מידע מודיעיני וחומר חקירה שנלקח מתוך תיק פלילי סגור או פתוח וזאת לצורך קביעת מסוכנותו של מבקש או מחזיק רישיון הירי.

גם כשתיק פלילי כנגד אדם נסגר, עדיין אין בסגירת התיק הפלילי כדי למנוע את בחינת חומר החקירה ולמשוך מתוך התיק ראיות מנהליות שיצדיקו את שלילת רישיון כלי הירי.

כעורך דין פלילי העוסק רבות בתפר שבין המשפט המנהלי והמשפט הפלילי אנו סבורים שיש מקום לבחון הפקעת רישיון כלי נשק וירי ממי שהתיק כנגדם נסגר או שלא הובא לבית המשפט הפלילי בדרך של כתב אישום.

אם נתקלת בקשיים לקבל רישיון כלי נשק פנה אלינו לייעוץ ונעזור לך בתהליך קבלת כלי הנשק והירי.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×