שינוי גרסה בערעור פלילי/עו"ד פלילי ניר רוטנברג/עו"ד פלילי שגיב רוטנברג

מה הדין כשעו"ד פלילי או מורשע בפלילים משנים את גרסת ההגנה הראשונית בגרסה חלופית אחרת? האם יכול מי שהורשע בפלילים להגיש ערעור ובו הוא יציג גרסת הגנה שונה מזו שבה נקט במהלך משפטו? בית המשפט יכול לבדוק אפשרויות נוספות שההגנה מבקשת להציג גם אם הגרסה שאותה מעלה ההגנה עומדת בסתירה לזו שהציגה ההגנה במהלך המשפט, אולם ההגנה תצטרך לשכנע את בית המשפט כי הראיות מלמדות שגרסת ההגנה החדשה היא סבירה ויש לה בסיס בתוך חומר הראיות. יתכן במקרים שבהם ההרשעה מבוססת על ראיות נסיבתיות שבית המשפט יבחן בעצמו תרחישים אחרים מאלו שהעלתה ההגנה גם אם אלו לא נטענו על ידי ההגנה והנאשם.

אמינות המערער והערעור

צריך לזכור כי למרות שבית המשפט יכול לקבל גרסת הגנה חדשה וחלופית הרי שעצם העובדה שההגנה משנה את גרסתה יש בה כדי לעורר את חוסר נוחות בנוגע לאמינות המערער בפלילים, אולם כלל הוא כי השיטה הפלילית בישראל לא מבקשת להרשיע נאשמים בפלילים רק בשל כך ששינו את גרסתם, לעיתים בית המשפט בעצמו יעלה גרסת הגנה שונה מזו שהציגה ההגנה ובמידה וזו מבוססת ועולה מתוך הראיות שבתיק הפלילי.

כשמערער בערעור פלילי מציג קו הגנה חדש שאינו מבוסס מתוך חומר הראיות הרי שבית המשפט יראה בו כמי שאמינותו אינה מהימנה ולכך השלכות באשר לגורל הערעור כולו.

למשרדנו, נסיון רב שנים בכתיבת ערעור פלילי לאחר גזר דין והרשעה, כעו"ד פלילים אנו משוכנעים כי הכנת ערעור באופן יסודי ומעמיק תוך בחינת כלל הראיות והשאלות המשפטיות יכולה להוביל לשינוי בתוצאה.