התערבות של ערכאת ערעור בממצאי עובדה במשפט פלילי/עו"ד פלילי ניר רוטנברג/עו"ד פלילי שגיב רוטנברג

הכלל הוא שערכאת ערעור לא תתערב בממצאים של עובדה ומהימנות של הערכאה הקודמת לה וזאת משום שקיים יתרון של הערכאה הדיונית (בית המשפט שמתחת שכנגד החלטתו מוגש הערעור) על פני ערכאת הערעור שכן היא זו שהתרשמה מן העדים באופן ישיר, שמעה אותם ואף שאלה אותם שאלות.

במשפט הפלילי, ישנה חשיבות יתרה להתרשמות הישירה של בית המשפט מן העדים שמופיעים בפניו, בד"כ מדובר בעדויות הנוגעות לנושאים לא פשוטים והעדויות לא תמיד ניתנות באופן בהיר וברור ומשום כך קיימת חשיבות לשפת הגוף ולאופן הדיבור של העד כפי שבית המשפט מתרשם מהם, אולם בית המשפט של הערעור אינו ער ואינו יכול לראות אלא את התוכן שבפרוטוקול הדיונים ומכיוון שכך ימנע בית המשפט בערעור פלילי מלהתערב בממצאים של מהימנות עדים ועובדות.

חריגים לכלל שלפיו בית משפט בערעור פלילי לא יתערב בקביעות עובדתיות

לכלל ולפיו בית ערכאת ערעור במשפט פלילי לא תתערב בממצאים של עובדה שנקבעו בערכאה קודמת נקבעו שלושה חריגים:

א.    בית המשפט הדן בערעור יוכל להתערב בממצאים ובקביעה עובדתית במקרה שבו ההכרעה מבוססת על ראיות כתובות ולא על הופעת עדים שכן במקרים שכאלו אין לבית המשפט הקודם יתרון כלשהו על המוטב הדן בערעור הפלילי.

ב.     במקרה ובו ממצאי הערכאה הקודמת מתבסס על שיקול של הגיון, כלומר, בהסקת מסקנות מתוך חומר הראיות שהוצג במשפט הפלילי, יוכל בית המשפט הדן בערעור להתערב בהחלטת הערכאה הדיונית.

ג.      במקרה ובו נפלה טעות מהותית בהערכת המהימנות של העדויות, כך המוטב הקודם התעלם מסתירות שנתגלו ושהן מהותיות או במקרה שהמוטב הקודם התעלם מגורמים חשובים לצורך הערכת משקל העדות שניתנה.

משרדנו מתמחה במשפט הפלילי למעלה מ-20 שנה ואנו כאן כדי לייעץ לך כיצד לפעול ולהמנע מטעויות במשפט הפלילי