מהו סחר בסמים?

מבין עבירות הסמים, סחר בסמים היא העבירה החמורה ביותר והעונש שקבע המחוקק בגינה הוא עד 20 שנות מאסר. הסיבה לכך נעוצה בפוטנציאל הפגיעה של עבירה זו בחברה ועל כן ישנו צורך להרתיע מפני ביצועה על ידי ענישה חריפה ואכיפה מוגברת. כיצד מגדיר החוק את העבירה של סחר בסמים? מה ההבדל בינה לבין שימוש עצמי בסם והאם יש משמעות לסוג הסם שנתפס?

סחר בסמים – הגדרה

החוק מגדיר עבירה זו באופן רחב למדי וקובע כי כל פעולה בסמים בעלת אופי מסחרי, תיחשב לסחר בסמים. מדובר בין היתר בפעולות של הובלה, ייצוא וייבוא של סם, אספקה, תיווך וכיו"ב. יתרה מזאת, החוק אינו דורש קבלת תמורה בגין הפעולות הללו, אלא די בכך שבוצעה פעולה מסחרית בהקשר לסם, כדי לגבש את העבירה.

בשל הנזק הרב שגורמת עבירה זו הן לצרכני הסם והן לציבור בכללותו, ראה המחוקק צורך בהרתעה משמעותית. משום כך, העונש שנקבע בגין סחר בסמים הוא עד 20 שנות מאסר. בנוסף לכך, רשאי בית המשפט להטיל קנס כספי כבד על הנאשם וכן להורות על חילוט רכוש.

כתב אישום בסחר בסמים

ביסוס כתב אישום בגין סחר בסמים, אינו דורש את תפיסת הסם עצמו וכן אינו דורש כי התקבלה תמורה בגין העסקה. עם זאת, יש להוכיח כי התקיימה פעולה כלשהי של סחר בין מוכר וקונה, תוך ידיעה ברורה כי מדובר בסם אסור.

 האם ישנה משמעות לסוג הסם?

מבחינת החוק היבש, אין כל הבדל בין סוגי הסמים השונים, או כפי שנהוג לכנותם – סמים קלים או סמים קשים. אולם, הלכה למעשה, ישנה משמעות רבה מאוד לסוג הסם, הן בשאלה האם יוגש בסופו של יום כתב אישום והן בחומרת העונש שיגזור בית המשפט במקרה של הרשעה.

ייבוא סמים ותיווך בסם

סחר בסמים כאמור, כולל כל פעולה מסחרית בסם, לרבות ייבוא של סם ותיווך בסם. על מנת לבסס אשמה בשתי עבירות אלו, אין חובה לתפוס את הסם עצמו, אלא די בכך שיוכח כי בוצעה פעולה של ייבוא או תיווך. כמו כן אין דרישה להוכיח קבלת תמורה והעבירה מתגבשת גם אם לא ניתנה כל תמורה, בכסף או טובת הנאה אחרת. במקרה של עבירת הייבוא, חשוב להדגיש כי זו תיחשב לעבירה של סחר בסמים גם אם הייבוא לא נעשה במטרה להפיץ את הסם בארץ, אלא בחו"ל. במקרה של עבירת התיווך, זו תתגבש גם אם העסקה לא יצאה לפועל ודי בכך שבוצעה פעולת תיווך בין הסוחר והצרכן.

החזקת סמים לשימוש עצמי

בשונה מעבירה של סחר בסמים, הנחשבת לחמורה מאוד ובהתאם, העונש שבצידה, החזקת סמים לצריכה עצמית נתפסת כעבירה קלה יחסית אשר הענישה בגינה היא עד 3 שנות מאסר לכל היותר. מלבד ההבדלים העצומים בחומרת הענישה, חשוב לציין כי עבירה של שימוש עצמי נאכפת מעט מאוד ולרוב, בעזרת ייצוג משפטי הולם, ניתן להימנע מהגשת כתב אישום.

היכן עובר הקו שבין החזקת סמים לשימוש עצמי, לבין החזקת סם לצרכי סחר? כיצד יודעת המשטרה מה הייתה מטרתו של המחזיק בסם? פקודת הסמים המסוכנים, המגדירה מהם הסמים האסורים לשימוש, קובעת עבור כל סוג של סם מהי הכמות המקסימאלית לשימוש עצמי. היה ונמצאה כמות גדולה יותר, ישנה חזקה כי הסמים הוחזקו למטרה של סחר.

חזקה זנו ניתנת לסתירה, בוודאי במקרים בהם הכמות שנתפסה גדולה אך במעט מן הכמות המוגדרת לשימוש עצמי. כאן באה לידי ביטוי החשיבות האדירה שבקבלת ייצוג משפטי של עורך דין פלילי בשלב מוקדם. זו יכול לעשות את כל ההבדל בין חשוד אשר יוגש נגדו כתב אישום בגין סחר בסמים, לבין הפחתת החשד להחזקת סמים לשימוש עצמי, אשר יכול במקרים רבים להסתיים ללא הגשת כתב אישום כלל.

ייצוג משפטי של עורך דין פלילי

לאישום בגין סחר בסמים, השלכות מרחיקות לכת משהעונש בגין עבירה זו יכול להגיע גם לכדי 20 שנות מאסר וסנקציות נלוות נוספות. משכך, אם הוזמנת לחקירה בחשד לעבירה זו ובוודאי אם נעצרת בגין סחר בסמים, עליך לקבל באופן מיידי ייעוץ משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בעבירות סמים. ייצוג משפטי טוב ומקצועי יכול להביא במקרים רבים לשינוי באופי החשד מסחר בסם לשימוש עצמי והבדל זה הוא שמיים וארץ.

במידה שלא ניתן להפריך את החזקה ולטעון לשימוש עצמי בסם, יפעל עורך הדין בכל דרך כדי למזער את הנזק, אם על ידי בחינת אפשרות לביטול כתב האישום, אם על ידי גיבוש הסכם טיעון מקל ואם על ידי ניהול המשפט, כאשר יש סיכוי סביר לזיכוי או לקבלת עונש מופחת. הכל בהתאם לנסיבות המקרה.

אם נעצרת בחשד לסחר סמים, אתה זקוק לייצוג משפטי מן השורה הראשונה, אשר יגן על זכויותייך וימזער את הנזק. משרדנו הוא בעל ניסיון עתיר שנים בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות סמים ואנו נילחם עבורך במלוא המרץ.