Group 22@3x

עבירות סמים – מדריך משפטי מלא

עבירות סמים

השימוש בסמים אסור בישראל ועבירות סמים נמנות מבין העבירות הנפוצות בדין הפלילי. כאשר אנו עוסקים בעבירות סמים, יש להבחין בין שימוש בסם לצריכה עצמית, הנחשבת לעבירה קלה יחסית, לבין סחר בסמים, על סוגיו, הנחשבת לעבירה חמורה. החקיקה העוסקת בעבירות סמים היא פקודת הסמים המסוכנים. הפקודה כוללת רשימה של כל הסמים האסורים והיא מגדירה עבור כל סוג סם, מהי הכמות המירבית לצריכה עצמית אשר מעבר לה, יהיה מדובר בעבירה של סחר.

Cover

החזקת סמים

כאשר אנו מדברים על עבירות סמים, השאלה הראשונה תהיה תמיד האם מדובר בשימוש עצמי או בסחר. לשאלה זו יש חשיבות אדירה בשל ההבדלים בחומרת הענישה בין שתי העבירות. כך למשל, החזקת סמים לצריכה עצמית, היא עבירה שהעונש המקסימאלי בגינה הוא שלוש שנות מאסר, זאת לעומת עבירה שאינה עומדת בהגדרה של צריכה עצמית, כגון סחר בסמים אשר ניתן לגזור בגינה 20 שנות מאסר. כיצד נעשית הקביעה האם מדובר בשימוש עצמי או במטרה מסחרית? על פי כמות הסם שנתפסה ברשותו של החשוד.  במה דברים אמורים?

פקודת הסמים המסוכנים מגדירה עבור כל סוג סם, מהי הכמות המקסימאלית אשר תיחשב לצריכה עצמית. על כן, אם אדם נתפס כאשר בחזקתו כמות גדולה יותר מן הכמות המירבית המוגדרת בפקודה לאותו סם,  הרי שיראו בחשוד כמי שמטרתו הייתה לבצע שימוש מסחרי בסם. לעניין זה חשוב להדגיש, כי הפקודה אינה מבחינה בין סמים קלים לבין סמים קשים, אלא ההבחנה שלה נעוצה בכמות הסם בלבד. אולם, הלכה למעשה, כאשר בית המשפט מרשיע נאשם בעבירת סמים, לסוג הסם, יכולה להיות משמעות רבה בעת גזירת עונשו.

זומנת לחקירה בחשד לעבירה של החזקת סמים? פנה באופן מיידי לייעוץ משפטי של עורך דין פלילי. ראשית כל, ייצוג משפטי מקצועי יכול למנוע בחלק מן המקרים הגשת כתב אישום, בפרט כאשר עורך הדין מעורב בתמונה משלב מוקדם. שנית, אם נמצאה ברשותך כמות סם החורגת מזו המוכרת לשימוש עצמי, בעזרת ייצוג משפטי טוב, ייתכן ותיכלל בכל זאת, בהגדרה של צריכה עצמית. לסיווג הזה, כאמור, יש משמעות רבה מאוד בשל ההבדלים ברמת הענישה.

עונש על הברחת סמים

בשונה מעבירה של החזקת סמים לשימוש עצמי, הנחשבת לעבירה קלה יחסית, אשר לעיתים אינה מובילה כלל להעמדה לדין, עבירה של סחר בסמים, נתפסת כעבירה חמורה מאוד. זאת בשל פוטנציאל הנזק שלה כלפי החברה. משכך, סבר המחוקק כי יש להרתיע את הציבור מלבצע עבירה זו ולכן נקבע עונש חמור בגינה, במסגרתו יכול בית המשפט לגזור 20 שנות מאסר על המורשע בסחר בסמים.

החוק מגדיר סחר בסמים ככל פעולה אשר מעורבים בה סמים אסורים והיא בעלת אופי מסחרי: ייצוא או ייבוא של סם, הברחת סמים, אספקת סמים, תיווך של עסקת סמים וכיו”ב. הקביעה האם מדובר בעבירה של סחר או בעבירה של שימוש עצמי, מתבצעת בהתאם לכמות הסם שנתפסה בידי החשוד, שהרי לכל סוג סם, קבעה פקודת הסמים המסוכנים, מהו הרף המקסימאלי שמעליו מדובר בסחר. בהקשר זה חשוב לציין כי ככלל, העובדה כי אדם נתפס עם כמות סם מסחרית, לא תספיק כדי להרשיעו בעבירה ועל התביעה יהיה להציג ראיות נוספות התומכות בטענת הסחר ושוללת שימוש עצמי.

ייבוא של סם

עבירת הייבוא נחשבת לעבירה של סחר בסמים ומשכך, הענישה בגינה יכולה להיות חמורה מאוד, עד 20 שנות מאסר. אולם, חשוב לזכור כי באופן דומה לכל עבירות הסמים, גם כאן הכלל הבסיסי של הבחנה בין צריכה עצמית לסחר חל ויש לו חשיבות רבה מבחינת חומרת הענישה. אם הוזמנת לחקירה בחשד לייבוא סם או הברחת סמים פנייה מוקדמת לעורך דין פלילי, היא חשובה ביותר, לעיתים אף קריטית. על החשוד להציג בהקדם האפשרי בחקירה במשטרה, את הסבריו לגבי פעולת הייבוא ולבסס הגנה של צריכה עצמית. ככל שיציג בשלב מוקדם יותר הסברים המניחים את הדעת לגבי מעשיו, כך גדל הסיכוי כי ימנע מהגשת כתב אישום. כמו כן, אף אם יוגש כתב אישום, הרי שלא יהיה זה בגין עבירה של סחר, אלא בגין ייבוא של סם לשימוש עצמי והענישה הצפויה תהיה קלה יותר לאין שיעור.

חשיבות הייעוץ המשפטי

עבירות סמים, כאמור, מתחלקות לשתי קטגוריות: שימוש עצמי וסחר. ההבדל ביניהן הוא עצום מבחינת התייחסות הרשויות ומבחינת חומרת הענישה. במרבית המקרים של צריכה עצמית, לא מוגשים כלל כתבי אישום והתיק נסגר במשטרה בעילה של העדר עניין לציבור. כמו כן, אף אם מוגש כתב אישום, הענישה היא קלה. לעומת זאת, בעבירות של סחר בסמים, יש אינטרס ציבורי להגשת כתבי אישום ולענישה חמורה, על מנת להגביר את אפקט ההרתעה והרשויות נוהגות בהתאם.

על כן, אם זומנת לחקירת משטרה בשל חשד לעבירת סמים, עליך לפנות מייד לעורך דין המתמחה בפלילי. עורך הדין ינחה אותך כיצד לנהוג בחקירה, יסביר לך אלו שאלות אתה צפוי להישאל, מהן הטקטיקות השונות בהן נוקטים החוקרים וכך להימנע מסיבוכים מיותרים.

הוגש כתב אישום נגדך? עורך דין פלילי יבחן אפשרות לביטול כתב האישום, אם בשל פגמים בראיות התביעה ואם בשל נסיבות העבירה כגון גילו של הנאשם, כמות הסם שנתפסה, העדר עבר פלילי וכיו”ב.

היה ולא ניתן לבטל את כתב האישום, עורך הדין ייצג את הנאשם במשפט וינסה להביא לזיכוי במשפט. ייצוג משפטי הולם של עורך דין מנוסה, יכול בהחלט להוביל לזיכוי במקרים רבים על ידי איתור הפגמים בהתנהלות המשטרה ו/או התביעה ולהטיל ספק בראיות שהוצגו לבית המשפט. למשל, חיפוש בלתי חוקי של השוטרים, טיפול רשלני בראיות שנמצאו וכיו”ב. פגמים אלו יכולים להוביל לפסילת הראיות ומכאן לזיכוי במשפט.