יסודות של עבירת הונאה "קבלת דבר במרמה"

הערך החברתי שעליו נועדה לשמור עבירת קבלת דבר במרמה הוא חופש הבחירה של קורבן עבירת המרמה. קבלת דבר במרמה היא עבירה תוצאתית שרכיב ההתנהגות בה הוא מצג כוזב ורכיבה הנסיבתי הוא "דבר" כשהתוצאה היא "קבלה".

כמו בכל עבירה תוצאתית נדרש קשר סיבתי בין ההתנהגות לבין התוצאה כך שבעבירת המרמה נדרש קשר בין "המצג הכוזב" לקבלת "הדבר" והמחשבה הפלילית שנדרשת לשם התגבשות העבירה היא מודעות ליסודותיה העובדתיים של העבירה הפלילית או במילים אחרות ידיעה על הכזב שבמצג והקשר בין המצג לתוצאה.

עבירת קבלת דבר במרמה מחייבת שהמציג כלומר, החשוד בביצוע העבירה יהיה מודע לכך שקיימת אפשרות להתרחשות של תוצאה מזיקה לקורבן כתוצאה מן המצג הכוזב, כלומר יש תנאי ולפיו תדרש מודעות לרכיב התוצאתי ולמרכיב הקשר הסיבתי.

יסוד ההתנהגות בעבירת קבלת דבר במרמה

לצורך גיבוש עבירת מרמה ישנו צורך בהתנהגות שיוצרת מצג כוזב והפרשנות שהחוק מעניק ל"מצג שווא" היא רחבה ביותר ונפרשת על שלל דרכים ואפשרויות. מצג כוזב יכול להיות באמצעות מכתב, התנהגות ודיבור ובתנאי שהוא מוביל למצג כוזב בנוגע להתרחשות בהווה, בעבר או בעתיד.

יסוד הנסיבתי בעבירת "קבלת דבר במרמה"

המרכיב הנסיבתי בעבירת המרמה "הדבר" מוגדר באופן רחב ביותר בחוק העונשין והוא כולל מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה וכך גם "דבר" שנוצא בעקבות המרמה יכול להביא לגיבוש העבירה ואין צמצום ל"דבר" שהיה קיים לפני יצירת המצג, כלומר, הפגיעה בחופש הרצון של קורבן עבירת המרמה יכול להתקיים גם במקרים שבהם התמורה למרמה נולדה רק לאחר הצגת מצג השווא.

אנו עוסקים שנים רבות במשפט הפלילי על גווניו ולנו התמחות מיוחדת בעבירות מרמה ועושק.

אם הנך חשוד בעבירת מרמה או הונאה פנה אלינו לייעוץ מיידי- 050-6942192