הפסיקה לאורך השנים קבעה באופן ברור כי הדחה לעבור עבירה או שידול לעשות מעשה פשע לא פוטרים את העבריין המודח מן האחריות הפלילית ואין ההדחה או השידול מביאים לזיכוי אלא יכולים להוביל, בתנאים מסוימים, להקלה בעונשו של המואשם בפלילים. גם במקרים ובהם הסוכן המשטרתי מדיח ומשדל אדם עד כדי כך שבלעדי השידול לא הייתה מתבצעת העבירה הרי שעדיין אין בכך כדי לשלול את האחריות לפלילים של המשודל והשפעת התנהגות הסוכן המדיח מקומה בהקלה בעונש ואין בה לבדה כדי להוביל לזיכוי.

דוקטרינת "פח יקוש" במשפט הפלילי

במשפט הישראלי לא נתקבלה שיטת "פח יקוש" המקובלת במשפט הפלילי בארה"ב ככל שמדובר בפטור מפלילים ונקבע כי הפעלת סוכנים סמויים בידי המשטרה היא חלק מהצורך במאבק בפשיעה אלא שאומץ הצורך להגביל את פעולת הסוכנים כך שאין להפעיל סוכן כנגד אדם חף מפשע שלא היה מבצע עבירה פלילית אם לא היה מודח לעשות כן על ידי הסוכן. קיים איסור לרשות חקירה לפעול בדרך של הכשלת אדם ישר דרך ונקבע כי הובלת אדם שכזה לעבור עבירה תוך הדחתו היא פסולה ואין למשטרה אפשרות להפעיל סוכן כנגד אדם אלא אם יש בידי המשטרה מודיעין ולפיו אותו אדם מעורב בפעילות פלילית.

הפעלת סוכן סמוי

שימוש בסוכן סמוי כחלק מאמצעי החקירה והמאבק בפלילים נעשה כאשר קיים מודיעין באשר לפעילות פלילית של חשוד או חשודים שנגדם מתבצעת חקירה פלילית. הסוכן הסמוי אינו מופעל או פועל כנגד אזרחים תמימים ויש להקפיד שפעילותו אינה זו שמייצרת את העבירה וכן אסור לו להפעיל לחצים מוגזמים כדי להוביל את החשוד לביצוע העבירה.

נטל ההוכחה

נאשם במשפט פלילי הטוען שסוכן הדיח אותו לעבור עבירה צריך להוכיח את טענתו כך שעליו להראות לבית המשפט כי הסוכן המדיח הוביל אותו לבצע את העבירה שבה הוא מואשם ואילולא פעולות הסוכן והלחצים שהפעיל על המואשם לא היה זה מבצע את העבירה הפלילית.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×