כיצד לשנות עילת סגירת תיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה

שינוי עילת סגירת תיק פלילי / עורך דין שגיב רוטנברג


חוק סדר הדין הפלילי מקנה סמכות לסגור תיק פלילי בעילות של היעדר עניין לציבור וחוסר ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין.
מתוך עילות אלו קמות עילות סגירה נוספות כשהעיקרית שבהן היא היעדר אשמה פלילית ( סגירת תיק מחוסר אשמה).
החלטה על סגירת תיק פלילי תיעשה לאחר שנשקלו כל הגורמים שקשורים לתיק ולאחר שבעל הסמכות לסגור את התיק בחן את התיק בתום לב, ללא אפליה בהגינות ובסבירות ובעת סיום חקירתו יציין בעל הסמכות (החוקר הפלילי או קצין החקירות) את הנימוקים להמלצתו לסגירת התיק וגניזתו תוך שהוא מפנה ומבסס החלטתו על חומר הראיות בתיק.

רשימת עילות הסגירה


.1 היעדר עניין לציבור.

.2 חוסר בראיות מספיקות להעמדה לדין פלילי.

.3 חוסר אשמה פלילית.

.4 עבריין לא נודע.

.5 מות החשוד או שהחשוד אינו בר ענישה.

.6 אין עבירה פלילית.

7 רשות אחרת מוסמכת לחקור.

.8 התיישנות.


השיקולים לסגירת תיק פלילי מחוסר ראיות


תובע או חוקר בעל סמכות לסגור תיק שראה שהראיות בתיק מספיקות לצורך העמדה לדין של חשוד יגיש כתב אישום אלא אם הוא סבור כי במשפט אין עניין לציבור. כשתובע בוחן תיק ועולה מתוכו שישנן ראיות לכאורה המעוררות חשד לביצועה של עבירה אלא שאין די בראיות בתיק כדי להוכיח את אשמתו של האדם ולכן אין בהן כדי להביא להעמדתו לדין הרי שהתיק ייסגר בעילה של "חוסר ראיות".

המבחן לסגירת תיק פלילי מחוסר ראיות


המבחן הקובע לצורך סגירת תיק מ"חוסר ראיות" נוגעת לשאלה האם הראיות מותירות ספק סביר באשר לחפותו של החשוד כך שאם התשובה חיובית יש לסגור את התיק מחוסר ראיות אך אם התשובה שלילית יש לסגור את התיק בעילה של "חוסר אשמה".
במילים אחרות, במקום ובו אין בתיק ראיות שאדם סביר היה מבסס את החשד כלפי החשוד הרי שיש לסגור את התיק מ"חוסר אשמה" ולעומת זאת אם החומר מצביע על החשוד ברמת וודאות גמורה אך אינו עולה לכדי ראיות לכאורה כנגדו יש לסגור את התיק מ"חוסר ראיות.


סגירת תיק מ"חוסר אשמה" או "היעדר אשמה פלילית"

סגירת תיק מהיעדר אשמה פלילית יעשה כשבחומר הראיות אין כדי להקים חשד סביר לביצוע עבירה על ידי החשוד, כך גם במקרה שמתברר כי המעשה מהווה עבירה פלילית אך לא קיימות ראיות לכך שהעבירה נעברה על ידי החשוד.
יודגש כי לסגירת תיק בעילה של "חוסר אשמה" חשיבות רבה שכן היא מבטלת את הרישום הפלילי שנפתח לחשוד ולכן יש חשיבות להבחין בין סגירת תיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה ולכן כשעולה חשד לגבי זהותו של מבצע עבירה ולאחר שנתקיימה חקירה נדמה כי החשד שהועלה אינו מבוסס בראיות כלשהן אלא בהשערות יש לסגור את התיק כנגד החשוד בעילה של היעדר אשמה פלילית "חוסר אשמה".
לעיתים קרובות חוקרים וקציני חקירות סוגרים תיקים בעילה של "חוסר ראיות" וזאת למרות שניתוח הראיות בתיק יכול היה להוביל לסגירה של התיק ב"חוסר אשמה".


למשרדנו ניסיון רב בשינוי עילת סגירת תיק פלילי ואנו עוסקים בכך מול תובעים וקציני חקירות ברחבי הארץ בהצלחה מרובה.
אם הנך מעוניין להתייעץ ולהביא לשינוי עילת סגירת התיק שבו היית חשוד פנה אלינו כדי שנפעל למענך. עו"ד שגיב רוטנברג 050-6942192