כיצד עורכים בחינה של לשון הרע בפרסום?

האם יש בפרסום לשון הרע המצדיק פיצוי כספי/עו"ד שגיב רוטנברג

עריכת מבחן האם יש בפרסום שנעשה לשון הרע נעשית על פי מבחן אובייקטיבי של האדם הסביר ולא בהתאם לכוונת המפרסם, כלומר, לא מה הייתה כוונת הנתבע אלא כיצד היה מפרש את הפרסום האדם הסביר.

המבחן לקיומו של לשון הרע

קיומו של לשון הרע בהתאם לסעיף 1 איננו נקבע בהתאם לתחושת העלבון של האדם שכנגדו כוונו הדברים שבפרסום, אלא שהמבחן ללשון הרע נעשה בהתאם להשפעת הזיקה של הדברים לאדם שנגדו כוון הפרסום בעיני הציבור בכלל. האיסור על לשון הרע נועד לקבוע בחוק את הזכות של כל אדם לשמירה על כבודו ולכך שערכו בעיני הכלל לא יפגע בשל הודעות כוזבות כנגדו ובגנותו.

כוונת המפרסם

כשמבקשים לבחון האם הפרסום מהווה "לשון הרע" בעיני אדם סביר רגיל שנחשף לדברים שפורסמו אין כלל רלוונטיות לכוונתו של המפרסם, כך שיתכן שהמפרסם רצה בפרסום לשון הרע אולם הדברים היו כאלו שהאדם הסביר לא היה רואה בהם "לשון הרע" וכך גם הפוך, יתכן שהמפרסם התכוון לפרסם דברים שאינם "לשון הרע", אולם במבחן התוצאה הדברים שפורסמו מהווים "לשון הרע" כלפי מי שכנגדו כוון הפרסום. מי שיקבע האם מדובר בפרסום המהווה "לשון הרע" בניגוד לסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע יהיה בית המשפט ואין צורך להביא ראיות למשמעות הדברים שאותם ייחס אדם רגיל או קהל מסוג אחר לפרסום, כלומר מה שקובע הוא מה לדעת השופט המשמעות של הדברים אשר הקהל שנחשף לפרסום כקהל סביר, היו צריכים לייחס לפרסומים.

משרדנו מתמחה בתביעות "לשון הרע" כבר למעלה מ-20 שנה

אם נפגעת מפרסום שנעשה כנגדך לנו הכלים לשמור עליך -פנה אלינו!