ערעור במשפט פלילי/עורך דין פלילי רוטנברג

מי שהוגש כנגדו כתב אישום פלילי ולאחר שהוכרע דינו הוא הורשע בבית המשפט בעבירה פלילית רשאי להגיש ערעור על פסק הדין שהושת כנגדו. רבים מוותרים מראש על האפשרות להגיש ערעור וזאת מתוך מחשבה שלערעור כנגד המדינה בבית המשפט אין סיכוי.

הייאוש אותו חווים מורשעים בפסקי דין נובע ממספר סיבות וביניהן התמשכות ההליכים הפליליים והנטייה של חלק מן השופטים בבתי המשפט לקבל “בעיניים עצומות” חלקים רחבים מגרסת המדינה והמשטרה ודחייה מוחלטת של הנאשמים בפלילים.

ערעור פלילי מוגש לאחר שהמורשע כבר עבר מסכת שלמה של דין מול המשטרה, הפרקליטות והרשויות וההתמודדות מחדש מצריכה כוחות רבים הן נפשיים, פיזיים וכמובן כלכליים.

התערבות ערכאת ערעור

ככלל, ערכאת הערעור, בית המשפט העליון או המחוזי לא תתערב בקביעות עובדתיות ובהערכת מהימנות העדים של הערכאה המבררת בנקל וההיגיון שעומד מאחורי עקרון זה נובע מכך שהערכאה הקודמת התרשמה באופן בלתי אמצעי מן העדים שהעידו לפניה, מדרך מסירת עדותם ובכך יש לערכאה זו יתרון על פני ערכאת הערעור שכן זו מסוגלת להתרשם מן העדים רק באופן עקיף.

בעבירות פליליות, מדובר לעיתים קרובות בנושעים שהם גם טראומתים וגם אינטימים ומטבע הדברים מתעורר לעיתים קושי במתן עדות ברורה ורהוטה וכך בנסיבות של מתן עדות במשפט פלילי הטון, אופן הדיבור, שפת הגוף וכל אותם גורמים שאינם שייכים ישירות לעולם התוכן – כל אלה מקבלים משקל חשוב עוד יותר.

כך שהתערבות בממצאי עובדה ומהימנות תֵעשה במשפט הפלילי בערכאת הערעור רק  במצבים חריגים וקיצוניים בלבד, כגון כאשר נפל פגם היורד לשורשו של עניין בהכרעתה של הערכאה הדיונית, או כאשר המסכת העובדתית שנקבעה אינה מתקבלת על הדעת ולא מתיישבת עם חומר הראיות.

בית המשפט העליון קבע כי במקרים מסויימים של “גרסה מול גרסה” יתעורר קושי בשל החשש מהרשעת שווא ונקבע לא אחת כי במקרים כאלו כמו גם במקרים שבהם בית המשפט מרשיע נאשם על סמך עדות יחידה של קורבן העבירה יתערב בית המשפט של הערעור בקביעות העובדתיות ויתכן שאף יביא לזיכוי במשפטו של נאשם שכבר הורשע במשפט פלילי.

אם הורשעת במשפט פלילי והנך שוקל הגשת ערעור פנה אלינו לייעוץ מוקדם, לנו נסיון רחב היקף של שנים רבות במשפט הפלילי ובהגשת ערעורים לבית המשפט המחוזי ולבית המשפט העליון.