חקירת משטרה בשעת לילה

חקירה באזהרה של חשוד בפלילים היא בעלת חשיבות עצומה לנחקר והמענה לשאלות שהוא נשאל יכולות להוביל בסופו של ההליך הפלילי להרשעתו בבית המשפט לסבך אותו בפתיחת הליכים פליליים שגם אם יזוכה מהם בסוף ההליך הרי שיגרם לו נזק.

לכן, חקירה של חשוד בשעת לילה מאוחרת היא לא הוגנת ובזמן שחשוד עייף הוא יכול לטעות בתשובותיו וביכולתו להבין את השאלות והחשדות שמוטחים בו.חשוד שנמצא במצב של עייפות יכול ליתן תשובות ללא מחשבה מספקת מתוך רצון להביא לסיום מהיר של החקירה תחת אזהרה. כמו כן הוא עלול להמנע מלבקש להתייעץ עם עורך דין בשל הרצון לסיים את החקירה ובכך לפגוע ביכולתו להתגונן באופן הוגן.

כשמדובר בקטינים ישנו איסור מפורש בחוק כנגד חקירת קטין בשעות לילה מאוחרות אולם גם כשמדובר בבגירים הרי שהמגמה היא שאם אין טעם מיוחד המצדיק את החקירה בשעת לילה מאוחרת הרי שיש מקום לדחות את החקירה לשעות הבוקר.

כדי להצדיק חקירה בשעת לילה מאוחרת יש לבחון:

נסיבות המעצר

מידת עירנות החשוד והבנתו את השאלות.

מידת חומרת העבירה המיוחסת.

הצורך שלא לאבד ראיות

פעולות חקירה מידיות כמו חיפוש, זיהוי וכו׳

אי עמידה במבחנים אלו יכולים להוביל לפסילת החקירה ותוכנה שכן חקירה שכזו יכולה להוביל לפגיעה בהוגנות הנדרשת מן ההליך הפלילי ויכולתו של כל חשוד לענות על החשדות שמופנות כנגדו ללא הפרעה ותוך שהוא עירני ומרוכז

אם נחקרתם תחת אזהרה ויש לכם בסיס להניח כי חקירתכם נפגמה בשל חוסר הוגנות הנדרשת בהליך פלילי פנו אלינו כדי שנבדוק האם יש מקום לפסול את עדותכם