חוק סדר הדין הפלילי קובע בסעיף158כי משסיימה התביעה את הבאת ראיותיה ולא הוכחה האשמה שמיוחסת לנאשם אף לא לכאורה הרי שבית המשפט יזכה את הנאשם כבר בשלב זה.

בהתאם לחוק בית המשפט צריך לזכות את הנאשם במקרה כזה גם אם הוא טען לזיכויו ובין אם לא עשה כן.

פסיקת בית המשפט העליון מרחיבה את הטענה שלא להשיב לאשמה וקובעת כי זו לא תוכל לעמוד אם הובאו בפני בית המשפט ראיות בסיסיות לשם הוכחת יסודות העבירה שבכתב האישום,גם אם מדובר בראיות חלשות,שכן תפקיד התביעה הוא ליצור מערכת הוכחה ולו הבסיסית ביותר כדי להעביר את נטל הבאת הראיות אל ההגנה במשפט הפלילי.

שיקולי בית המשפט לצורך זיכוי בסיום פרשת התביעה

כשבית המשפט מבקש לבדוק האם יש מקום לזכות אדם כבר בסיום פרשת התביעה הוא בוחן שני תנאים:

האם התביעה הפלילית העמידה קבוצת ראיות ולו הבסיסית ביותר לצורך הוכחת אשמתו של הנאשם.

האם אין בראיות שהוצגו כדי להביא להרשעה,גם אם יוענק לאלו אמון מלא על ידי בית המשפט הרי שאין מקום לבקש מן הנאשם להציג את הגנתו.

פסילת ראיות המאשימה וזיכוי כבר בשלב סיום פרשת התביעה

בתום פרשת התביעה רשאי בית המשפט להכריע כי יש מקום לפסול ראיות שהגישה התביעה ולהורות על זיכוי הנאשם כבר בשלב זה.

לבית המשפט יש שק״ד רחב היקף בזמן שהוא בוחן פסילת ראיה שהושגה בדרך פסולה שלא כדין וזאת כדי למנוע את הפגיעה בהליך הפלילי,אמון הציבור בו והגינותו.

מתי בית המשפט יפסול ראיה פסולה

כדי שבית המשפט יפסול ראיה שהושגה שלא כדין עליו לבחון האם לצורך השגת הראיה השתמשה המאשימה באמצעי חקירה לא חוקיים,כלומר,מנוגדים להוראות החוק,לתקנות או לנהלים מחייבים והאם נעשה שימוש באמצעי פוגעני ובלתי הוגן תוך שבחינת חוסר החוקיות או ההגינות תיעשה בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי שבפני בית המשפט.

פסילת ראיה תיעשה רק אם קבלת הראיה תביא לפגיעה אמיתית ובעלת משמעות בזכות להליך פלילי הוגן.

אין ספק שמטרתו העיקרית של המשפט הפלילי היא להגיע לחקר האמת אולם המטרה אינה מקדשת את האמצעים וקיימתת חובה על רשויות האכיפה לפעול בתוך מסגרת חוקית בשעה שהם מבקשים לאכוף את החוק.

אם הנך מואשם במשפט פלילי ואתה מאמין שהמשטרה או הפרקליטות פעלו באופן לא הוגן כלפיך פנה אלינו כדי שנבחן את טענותיך ואת האפשרויות להביא לזכות אותך מכתב האישום שהוגש כנגדך

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×